Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Noen spill fra finalen i VM

 Sponsor Zimmermann startet finalen og i spill 9 laget han en 14 IMP'er ut. 4-3-3-3 og ingen stikk var nok ikke hånda å sperre med og moroa kosta 1100. På det andre bordet kom ikke Tor og Geir lenger enn til 2sp. 

__________________________________________________________________________________

Her spilte polakken glimrende i 3NT

Geir valgte å starte med spar og femmeren gitt til dame og ess. Spar ti stakk spillefører og gikk på kløveren. Tor lansjerte to ganger, men vant den tredje med åtteren. Så hjerter til bordets konge og spillefører godspilte kløveren. Mer hjerter til esset og posisjonen er som under.Under ruter ess måtte Tor avblokkere med konge og håpe at makker hadde damen. Du ser sikkert hva som skjer hvis han kommer inn på ruter konge. Spillefører tok de fire nødvendige med kløver knekt, ruter ess, ruter dame og spar knekt. Ei beit på det andre bordet.

______________________________________________________________________________

 Godt utspill

når Zimmermann startet med singel spar tre mot stampen. Av en eller annen grunn valgte å Multon å ikke stikke den og da fikk spillefører fire sparstikk hjemme, to hjerterstjelinger og to ess for åtte stikk. Det ble -300 mot 620 på det andre bordet der polakkene vant 4hj. 
Spar ess og mer spar holder spillefører nede på syv stikk.

_________________________________________________________________________________

3NT vs 4sp

Det er som regel bedre å spille 4 major enn 3NT på 5-3, men selvsagt ikke alltid. Denne gangen var det i alle fall ti stikk i spar og beit i 3NT.med hjerter ut til esset og ruter knekt i vri var det ikke mulig å vinne 3NT. 4sp spilte seg ikke selv, men polakken fant vinnervarianten. Hjerter ut til esset og ruter knekt til esset. EK i kløver og bort med to ruter. Ruter til stjeling, hjerter til stjeling, ruter til stjelilng og hjerter til stjeling. Nå  var det "bare" å stjele en kløver med spar seks og claime ti stikk.

_________________________________________________________________________________

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.