Når kan du bløffe/psyke?

Det går to passer og du sitter i gunstig sone med

KKn985
K432
1092
2

Jeg har sett titalls spillere som åpner denne hånda med 1sp. Ofte lurer de seg selv, men noen ganger blir det en vellykket aksjon. Det du kanskje ikke visste, er at det er rett og slett ULOVLIG i henhold til reglene å åpne hånda med 1sp! Jeg hadde i alle fall ikke anelse, og så vidt jeg vet han dette vært tillatt i alle turneringer jeg har spilt. Også turnering på forbundsnivå og våre norske mesterskap.

Markus Bruno kan reglene og han forklarer her hvorfor det ikke er en psykisk melding å åpne denne hånda med 1sp. Verdt å lese. Artkkelen er lånt fra NILS KVANGRAVEN sin side. Er det andre av våre turneringsledere som har kommentarer eller utfyllende informasjon, er det fint om de skriver noen ord. Noen av dere spillere som har kommentarer?

____________________________________________________________________

Harald Skjæran begrunner reglene for ekstraplasser

Hei Snorre

Dette er andre året med nye regler for plassfordeling i NM par. De ble endra samtidig som finalen ble flytta ut av festivalen og redusert til 52 par. Tidligere ble en hel del plasser tildelt kretsene etter medlemstall.

Da man innførte plasser etter deltakelse for noen år siden, brukte man deltakelse i % av medlemsmassen i kretsene, sånn at alle kretsene stilte ”likt”. Dette var åpenbart til fordel for de små kretsene, som lett klarer å få høy deltakelse i forhold til medlemsantallet.

Nå er det ingen plasser som tildeles etter kretsstørrelsen (medlemmer), så da er det rimelig at det er antall deltakende par som teller. Det gir en fordel til de største kretsene, som har mistet 1-3 plasser i parfinalen i forhold til tidligere, samtidig som de mindre kretsene har mulighet til å kapre en plass ved å ha svært høy deltakelse i forhold til medlemstall.

 I forhold til hvordan det var før, tror jeg dette er et godt kompromiss.


Med vennlig hilsen
Harald Berre Skjæran

Fagsjef