Du klukk, du klukk...

Dette bildet er hentet fra MP-lista i kretsen vår. Legg merke til "L" bak Klukken. Det betyr det samme som når det henger bak på en bil, "Under opplæring"