1660 ut!!

Dette var det siste spillet mitt i gårsdagens simultan.

Vest Nord Øst  Syd                                                                          
      1sp                      
dobl 2ru 4hj 4sp                      
pass pass 5kl pass                      
5hj 5sp pass pass                      
dobl pass 6kl dobl                      
6hj dobl p.r                        
                             


Jeg kunne satt mange utropstegn i dette spillet, men det var nå sånn det gikk. Tom Høiland i syd skulle starte ballet og begynte med ruteresset. Når du ser overskriften, så skjønner du hvordan det gikk.

________________________________________________________________

Har du avtalt dette?

KD103
Kn32
654
E43

Vest Nord Øst Syd                                                              
      1ru                      
1sp pass 2hj pass                      
?                            

Med ingen i sonen melder du inn 1sp over åpningen. Makker melder 2hj.

A: Er du enig i 1sp eller er det et utslag av meldediare?

B: Er 2hj krav?

C: Hva melder du over 2hj

 ________________________________________________________________________

Hva har du når du melder sånn eller sånn?

Det forundrer meg stadig hvor "kort" mange har avtalt sine konvensjoner. Dette har jeg skrevet om før og jeg tror mange har mye å hente på å diskutere mer enn det første svaret. I går dukket dette spillet opp. 1hj viser spar, 1NT benekter trekort spar og 2ru er utgangskrav. (Standard XY). I vest har du

EK103
E102
K87
E54

Vest Nord Syd  Øst                                                                                         
    1kl pass                      
1hj* pass 1NT pass                      
2ru* pass ?                        

Alle er enig om 2hj fra makker viser hjerter, men det er fint om du forklarer meg disse meldingene:

2sp =
2NT =
3kl =
3ru =

Gleder meg til fasit(er).

_________________________________________________________________________________