Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Harald Skjæran begrunner reglene for ekstraplasser

Hei Snorre

Dette er andre året med nye regler for plassfordeling i NM par. De ble endra samtidig som finalen ble flytta ut av festivalen og redusert til 52 par. Tidligere ble en hel del plasser tildelt kretsene etter medlemstall.

Da man innførte plasser etter deltakelse for noen år siden, brukte man deltakelse i % av medlemsmassen i kretsene, sånn at alle kretsene stilte ”likt”. Dette var åpenbart til fordel for de små kretsene, som lett klarer å få høy deltakelse i forhold til medlemsantallet.

Nå er det ingen plasser som tildeles etter kretsstørrelsen (medlemmer), så da er det rimelig at det er antall deltakende par som teller. Det gir en fordel til de største kretsene, som har mistet 1-3 plasser i parfinalen i forhold til tidligere, samtidig som de mindre kretsene har mulighet til å kapre en plass ved å ha svært høy deltakelse i forhold til medlemstall.

 I forhold til hvordan det var før, tror jeg dette er et godt kompromiss.


Med vennlig hilsen
Harald Berre Skjæran

Fagsjef

Kommentarer

Høres jo fornuftig og greit ut synes jeg.

Men jeg forstod at det hadde vært loddtrekning om de siste finaleplassene denne gang (likt antall par i kvalikken)? Kanskje det da kunne vært en ide å gi plassen til den kretsen som har færrest registrerte medlemmer i slike tilfeller? (Aner ikke hvordan dette hadde slått ut denne gang :-))

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.