Fint meldt!!

Jeg liker å bakspille på BBO. Det er en annen idrett å se alle korta enn å bare kunne skue ned på sine egene tretten, så når par får til slike fine ting, ser jeg at det er lurt å ha system og det er lurt å trene. Jeg mener ikke at mange andre par ikke kunne klart å komme til 6NT i nord på denne hånda, men uansett fint å se på.

  Jan Petter Svendsen satt nord og åpnet med 1kl som kan være ganske så kort. Makker i syd er Fredrik Helness.

2hj = 6+ spar.
2NT = "Jeg er sterk og har hold andre steder"
3hj = Ny overføring
3NT = "Jeg vil spille minst utgang uansett"
4kl = Cuebid
4NT = Blackwood
5kl = Ett ess
5ru = "Har du spar dame"
6kl= "Ja, pluss kløver konge"
6NT = Da spiller vi her"

I 6NT gjør det ingenting om sparen sitter både 4-1 og 5-0.
     
     

Vanlige vossinger og uvanlige finansministre

Jeg kikka på TV2-nyhetene i kveld og det er ganske fascinerende å se hva folk kan klare å si på direkten. Første sak var at det er funnet 10kg sprengstoff i en garasje på Voss. Politiet blir spurt om de tror dette kan ha noe med planlagt terrorisme å gjøre. "Nei",svarer politisjefen. "Dette er nok ikke tenkt brukt til terrorisme fordi det er helt vanlige vossinger i tjueårene som står bak dette."

Jeg påstår heller ikke at dette er terrorister, men hvis vanlige vossinger lager bomber, hva gjør da de uvanlige på Voss?

I dag kom Regjeringspartiene fram til en avtale med Venstre og KrF om Statsbudsjettet 2015. Venstre hadde fått gjennomslag for en plastposeavgift som skal innbringe over en milliard i statskassa. Finansminister Jensen ble intervjuet om dette og svarte omtrent slik. "Det er ingen som er i tvil om at vi i FrP er uenige i avgiften, men det som er fint med den er av fok kan unngå å betale denne avgiften ved å ta med seg et nett eller en plastpose hjemmefra."

Nå har disse fire partiene sittet sammen i samtaler i over to uker, så har ikke sjefen over budsjettet fått med seg en millimeter av poenget med miljøavgifter. En kan mene hva en vil om å legge avgift på toppen av prisen på en vare, men hele poenget er da at folk skal redusere bruken av de tingene vi miljøavgiftsbelegger. Ikke rart samtalene tar tid, spør du meg.
Jeg lover gang på gang at jeg ikke skal komme med politiske ytringer, men noen ganger klarer jeg rett og slett ikke holde munn. Heldigvis er det ingen som tar blogger(e) alvorlig.

Spill fra Champions Cup (7)

Bløffmeldinger tror jeg var langt mer vanlig i gamle dager. I alle fall hvis vi ser bort fra Zia. Han har jeg skrevet om før og jeg synes fremdeles det er rart at han får holde på som han gjør. Jeg kommer enda ikke over at Nils og Terje mista EM-par tittelen sin etter en NT-åpning av Zia som makkeren alerterte. Ikke fordi den var kunstig, men fordi han som makker hadde erfart at Zia mer enn litt ofte ikke hadde det han skulle ha. Det er for eksempel forbudt å bruke 8-12NT'er internasjonalt, men det tillates å bløffåpne så ofte at en 15-17NT må alerteres. Forstå det den som kan!

Om mer eller mindre systematiske bløffmeldinger tillates, må i alle fall motparten få sjansen til å snakke sammen ved bordet. Hvis et par tillates å spille slik at sterke åpninger ofte er svake, må motparten få anledning til å endre forsvaret til at doblinger alltid er opplysende, selv mot sterk 1NT og sterk 2kl.

Nok om det og i spillet under vet jeg ikke om Madala sin 2NT var konvensjonell eller en bløffmelding. Det er ingen alerter i referatet og kommentatorene snakker som om det er en naturlig invitt. Uansett var Madala redd for å bli tatt i en svak NT og prøvde å skape en illusjon. Det gikk fint og tyskerne havna i 4sp på 4-3 i stedet for 3NT. Med kløverkongen i utspill tror jeg ikke det kan vinnes ti stikk. Vest kan dukke en gang, ta EK i spar og spille fire ganger ruter. Nord stjeler bare den fjerde og hvis øst kipper kløveren har nord enda en trumf å spille. Italia kom i 3NT og tok sine ni toppstikk.

 

Det enkle er det beste

og de beste spillerne spiller ofte enklest. En tror gjerne at toppspillere vinner turneringer fordi de vrenger finesser, topper ut konger og finner tosidige skviser med forsinket tempo. Neida, de spiller ofte på beste sjanse og kan sin matematikk.Begge to fikk ruter ut og italienske Duboin tok dobbelfinessen i hjerter for sitt niende stikk. Tyskeren Heusler prøvde seg på en artistisk variant og gikk beit. 

Spill fra Champions Cup (6)

De fleste vet sikkert at Allegra (Lavazza) vant sin fjerde tittel på rad. Det var imidlertid hard kamp mot et velspillende tysk lag, Bamberger. Tyskerne ledet klart etter den første sesjonen, men så tror jeg nervene tok dem. Eller hva sier du om det første spillet i andre halvrunde?

  Alt ser helt greit ut fram til 4sp, selv om jeg kanskje synes vest har strukket hånda si. I Slik jeg oppfatter meldingene har vest gått et par omveier og dermed vist en god løft til 4sp. En annen ting er at vest muligens ombestemte seg da makker meldte 3NT og fant ut at ruteren kanskje var et svakt punkt.

Øst oppfatter vest som noe sterkere enn han aktuelt var og gikk på med Blackwood. Det er bare å flytte vest sin hjerter konge over til spar og kontrakten står som et seil uten spar ut. Med spar ut går det an å godspille hjerteren.
     

Øst passer (!) 4NT og går tre beiter med ruter ut. Det er "bare" å dukke ruteren to ganger og så ta hjerterkappen, men en like god spilleføringi 4NT er kanskje EK i hjerter og så sparkappen. Dette fordi at en kan ikke se at ruteren sitter 5-3. Slik spilte tyskeren og gikk to beit.

I 3NT er det opplagt å lasje ruteren to ganger og så seile hjerter ni. Skulle nord ha en ruter til, sitter fargen 4-4 og 3NT går enda hjem. Det blir beit kun hvis nord har hjerterdamen sammen med femkort ruter.

Ikke akkurat imponerende at ingen av lagene klarer å komme i sparkontrakt der det alltid er minst elleve stikk.

Vest-Agder inviterer de yngste (med foresatte)

Her er invitasjonen Karl Olav Hansen i Lyngdal har publisert. Kanskje noe for flere klubber? 

BRIDGESAMLING 
RØDE KORS HUSET I LYNGDAL LØRDAG 29 NOVEMBER KLOKKEN 11-17. 2. etasje.
GRATIS INKLUDERT MAT OG DRIKKE.
  
Velkommen til bridgesamling i Lyngdal lørdag den 29. november. Dette er en uformell samling med utgangspunkt i trivsel-trygghet-lek-læring.Vi er stolte av å ha et fantastisk flott Røde Kors hus her i Lyngdal. Er dere foreldre, besteforeldre, slekt eller at dere kjenner noen i aldersgruppen 10-18 år som en kan tenke seg en vil ha med til å spille bridge? 
Ronny vil ta for seg en introduksjon av bridge basert på "lær bridge på 1-2-3" , vi kommer raskt i gang med spilling. Vi benytter bridgemate for resultater. Det kreves ingen forkunnskaper.
Gi en tilbakemelding hvis dere kommer så raskt som mulig her eller til

Karl Olav 99570260
Eirik 90521173