"Dette hadde jeg klart", sa Harald Gjellestad

Harald er en racer som spillefører. Uheldigvis svikta motspillet slik at han ikke fikk vist sine kunster live, men det hadde vært moro..

Vest Nord Øst  Syd                                                                            
    pass 1sp                        
pass 2sp dobl pass                        
3hj 3sp p.r                          


Det kom spar ut og Harald tok ut trumfen, fulgt at hjerter ess og mer hjerter. Motparten spilte en tredje som han trumfa. Så ruter. Hvis motparten hadde spilt tre runder der også, måtte Harald stjålet i bordet og angrepet kløveren selv. De røde fargene er eliminert og det er trumf på begge hende.

Hvis øst hadde avslørt hjerterdamen og EJ i ruter, er det naturlig å plassere vest med kløveresset. Hvis ikke hadde øst fort åpnet. Kløveren er:

K108

D43

og du ser sikkert hvilken kløver du må spille fra bordet. Joda, tieren!! 

Jeg vet ikke om Harald hadde klart det, men jeg ville ikke blitt forundret.

Å spare seg til fant

Det er greit å få bunner når motparten er flinke. Har en selv meldt en god kontrakt hvor det satt surt og dermed fikk en bunn, er det også til å leve med. Hvis jeg tar en sjanse og den ikke lykkes, er den type bunner ok. Det verste jeg vet, er å få dårlige spill når en selv feiget ut og ikke turde. Ja, står du opp om morgenen er det en tusendels promilles sjanse for å blir overkjørt av en trailer, men en kan da ikke legge seg til i senga for det?

Det øverste meldingsforløpet er fra mitt bord og jeg er ikke sint, men skuffet. Å melde inn 3sp over 3kl kan selvsagt koste dobla beiter, men bunnen er like stor når makker spiller ut ruter mot 3NT. Blir det feil å aksjonere, har en i alle fall prøvd. Den sikreste måten å ikke vinne parturneringer på, er enten å gå beit i slemmer eller passe seg til fant.

Det andre meldingsforløpet viser Marianne Homme i aksjon i vest. Selvsagt kan det stå 3NT, det er bare å gi nord Dxx i spar. Nå ble det middels i stedet for en bunn. Tøft, fru Homme!!


 

Vest Nord Øst  Syd                                                                            
  1NT pass 3kl* HHxxxx og invitt                      
pass 3NT p.r                          
                                 
                                
  1NT pass 3NT                        
dobl* 4kl p.r   *spill ut spar, makker