Flott at mange bidrar!!

Takk til alle som sender inn forslag til svar på Quiz'er jeg legger ut. Målet med denne siden er at det skal være en toveis kommunikasjon og at alle medlemmer i NBF kan komme med innspill. Dess flere som bidrar, dess mer lesverdig.

Du trenger ikke være ekspert for å komme med meninger. Når jeg raljerer med f.eks Klukken, er det fordi jeg kjenner han og vet at han er med på leken. Sender Hjørdis fra Ytre Rena inn et svar, skal jeg love å ikke kommentere negativt på noen måte. Fint om flere av dere såkalte "eksperter" deler sine kunnskaper med oss. I bridge er det lite sannheter, noe som understrekes i variasjonen i innsenderne sine svar.

Skjer det ting der du kommer fra, er det bare å tipse meg så legger jeg ut.

Noen spill fra Champions Cup (5)

"Kunne vi klart å meldt denne slemmen?", spurte Lars Arthur. Jeg vet ikke, men skulle det være sjanse så må Erik tolke passen på 6hj som singelton og EK i ruter?
s

Noen spill fra Champions Cup (4)

 Quiz 3

Hva melder du over 3ru x i ugunstig sone? (logg deg på og legg inn kommentar)
Her får du rett og slett ikke lov til å sleminvitere, Klukk!!

Et dramatisk spill fra Champions Cup

Legg først merke til Tor sitt hopp til 2sp. Hvor mange ganger i livet ditt har du brukt hopprevers uten å kunne meldt hånda på annen måte? Dette har Tor og Geir tatt konsekvensen av og endret til at 2sp i denne sekvensen er utgangskrav med ruter, en hånd som ikke passer til 2kl-åpning men er for sterk til 1ru - 1 x - 3ru. Jeg tipper dette er etter innspill fra den polske mentoren Martens. Erik Berg dobler 5kl for utspill og nå skjønner jeg ikke Tor Helness sin 6ru. Redobler ikke alle for å vise esset? Geir var i alle fall sikker på at Tor hadde kløverkongen som måtte beskyttes i utspill og passer derfor 6ru.Så dobler Lars Arthur 6ru for å si at han er renons i hjerter og ballen går tilbake til Geir. Geir ser for seg dette motspillet: Hjerter ut til stjeling, kløver gjennom makkers konge og enda en hjerterstjeling pluss kløverdamen. Tre dobla sonebeiter i en frivillig slem!

Geir plukka derfor ut i 6hj og regna med å gå en beit med kløver ut. På en god dag har makker KJ i fargen og damen sitter i kapp.

Nå stemte nesten ingenting av dette og 6hj sto som et seil. Mer enn litt heldig, spør du meg.

Svar på Quiz 2

Som lærer er jeg opplært i å gi rask tilbakemelding på prøver. Derfor kommer fasiten allrede nå. Skal du svare på mine spørsmål, er det altså ingen grunn til å vente.

  Lars Arthur var tøff i det forrige spillet der han meldte 6hj, mens her var han veldig forsiktig og løfta til 5kl i mangel av røde cuebid. 4NT er kanskje Blackwood, kanskje ikke? I ettertid sier han at et "fake-cuebid" av 4ru er best.

Erik Berg var ikke død og fulgte opp med 5sp over 5kl. Nå var det veldig tamt  passe vel, unge menn, men pessimismen fra forrige melderunde hadde satt seg fast?

+680 var likevel uavgjort spill fordi Geir Helgemo meldte 4sp (kke 4kl) over 3NT. Da gikk det i alle fall pass rundt.
     
     

 

Klukken er som Magnus Charlsen!!

Den engelske sjakk-reporteren Nigel Short karakteriserte Magnus Charlsen sitt tårntrekk til E8 i dagens VM-match som en kondomvariant. "Brukes en gang og kastes!"
Klukkens eneste problem i spillet under er hvordan en best storeslemsinviterer. "Er 5sp eller 5NT best?". Jeg sier ikke mer om meldingen.

  Vi andre ser at vi mangler tre nøkkelkort. Selv om makker har alle sammen,  trumfesset og ED i ruter, er det langt fra sikker at 7hj står.

Gi makker -,E10xxx,xxx,EKDxx over 5sp og han må la være å hoppe til storeslem!

Denne fine hånda hos makker, xx,E10xxx,xx,EKDx gir sannsynligvis to beit i 5hj med spar ut til stjeling, ruter gjennom kongen til esset bak, enda en sparstjeling og ruterdamen.

x,E10xxx,Ex,xxxx gir en mer eller mindre nedbrett 7hj, bare en overlever sparutspill.

Under ser du hele given
     


Lars Arthur løfta som mange av innsenderene til 6hj. Jeg passer 5hj, fordi når jeg mangler 3,5 nøkkelkort gir jeg hver av de andre tre rundt bordet ett av dem. Denne gangen hadde makker fantastiske kort i rødfargene og 12 stikk var easy peacy. Tøft meldt!!