Hva melder du?

Dette spillet er fra CodanCup. Hva melder du over makkers 3sp som lover en grei sekskort eller alle syvkort. (Han vil ikke gjenta K76543 tre ganger)
Logg deg på og svar i kommentafeltet.

Svar på Quiz 3

 Her er kortene og meldingsforløpet


2NT = 16-17 med akkurat tre spar.

ED satt bak i kløver så vi måtte være i 6ru. Dit kommer vi bare hvis jeg melder 3ru over 2NT. (og at Geir støtter til 4ru). Når jeg meldte 4kl var vi sjanseløse. Geir nedvurderte KKn i kløver og jeg hadde meldt hånda mi ferdig.

3ru = 10 poeng
4kl = 4 poeng

Gi Geir denne hånda: Exx,Exx,KDx,Exxx og jeg snur skalaen over. (Spiller selvsagt på Reverse Dummy og stjeler tre kløver på hånda i 6sp.: De som bare er litt eksentriske tar EK i spar og tre ganger ruter. De feige tar ut trumfen og løser ruteren uten taper )

Svar på Quiz 4

Her er kortene og meldingsforløpet


Jeg skal ikke påstå at jeg meldte veldig vitenskapelig i øst, men jeg visste at hadde makker kløverdamen eller ruterdame måtte det være fint spill for 7sp. Nå hadde ikke Geir noen av dem og da sto kontrakten på ruteren 3-3 eller kløverdama dobbel. Omntrent 45,6 % tipper jeg. Om det sto tretten stikk eller ikke spiller ingen rolle.

Jeg skulle nok meldt 3NT over 3sp. Da tipper jeg Geir går ned i 4sp med minimum for 3sp og da legger jeg meg kanskje til på 6-trinnet?

De fleste mener at Geir sin 3sp er for hardt. Jeg liker heller ikke å oppvurdere slike hender når en enda ikke vet noe om makkers kort. Vest sin ruter er flott hvis makker har rutertilpass, utem ruter hos makker er det en helt normal 12-14. Singel hjerteress kan være bra og det kan være ubrukelig til noe mer enn å ta et stikk. Knektene kan tette farger eller de kan være to unyttige glansbilder.

Jeg liker normalt ikke å spiintre singel ess, men det er jo singel hjerter (og delvis 5-4-3-1) som gjør at hånda kan være bra. Derfor er jeg ikke uenig med Nils som sier at "Skal du melde noe annet enn 2sp, er 3hj nærliggende."
Hopp til 3sp viser normalt 15-16 hp og en hånd som ikke passer for 1NT eller en ubalansert hånd som ble veldig sterk når makker meldte spar. Gi deg en ruter mer og et par kløver mindre, f.eks KKn109,E3,EKn9543,3 og 3sp er nesten en undermelding selv om den har bare 12hp. Eller ENDA bedre om en flytter på hjerteresset til kløver: KKn109,3,EKn9543,E3.

Med den siste hånda vil makker hoppe til 3hj, et hopp som ikke nødvendigvis betyr ekstra honnørstyrke. Hoppet til 3sp forventet jeg mer enn 13hp og en litt tam 5-4-3-1 hånd, men jeg skjønner selvsagt Geir sin tankegang.