Boye sin vurdering av hånda

Jeg la ut hånda under og  spurte hva en del toppspillere ville meldt på Roald Mæsel sine kort i øst. Har han for gode kort til 3kl? 1ru er Haugesystemet og benekter femort major i første omgang.Jeg synes personlig slike diskusjoner er fruktbare. Det sier noe om hvordan ulike spillere tenker og når de beste melder noe annet enn meg, så prøver jeg å lære. For meg er dette en helt opplagt 3kl av tre grunner.

1: Det passer i definisjonen min av hopp i åpningsfargen. Ca 17-19 og minst seks.
    Ja, jeg har stålmaksimum, men noen ganger er det sånn.
2: Jeg ser ingen andre alternativer.
3: Jeg prøver å ikke komplisere meldingsforløp unødvendig

Spillet la jeg mest ut med tanke på min egen andre melding (over 3kl). 3NT var overilet, men alternativene var heller ikke opplagte. Jeg var redd 3ru ville vise ruter, mens 3sp var misvisende med hold i en lavereliggende farge. 3NT så ut som et praktisk og enkelt bud som derfor ble valgt av en enkel sjel.
Her er noen svar jeg har fått.

Jan Tore Berg:
Du stiller meg et ledende spørsmål når du sier at "Alle melder vel 3kl?". Jeg er delvis enig med deg, men 1sp frister.

Espen Lindqvist:
Jeg liker ikke overmaksimum for mine meldinger og derfor er 3kl kanskje ikke så fristende? Hva med revers i 2ru?

Geir Brekka
3hj i lag og 50/50 mellom 3hj/3kl i par

Nils Kvangraven
Ingen alternativer til 3kl for meg.

Baard Olav Aasan 
Jeg skal i utgang når makker har til å svare på 1kl, så 3kl er ikke aktuelt. Jeg hadde foreslått 3hj som kortfarge og god kløver. Hadde makker svart en naturlig 1hj, ville jeg hoppa til 3NT. Honnørstyrken kompenserer for en litt svak kløverfarge


Boye Brogeland

Hei Snorre.

 
Aktuelt gikk det vel 1 kl – 1 ru som benektet 5-korts major, og da synes jeg 3 hjerter (kortfarge i hjerter og vanligvis minst 6-korts kløver) er den beste meldingen på kortene.

Over 1 ruter som naturlig ville jeg også ha vurdert (og kanskje valgt) å melde 3 hjerter, men da vil makker forvente minst 4-korts rutertilpasning, og man risikerer å komme i feil minorutgang (om makker ikke har et godt hjerterhold). På den annen side kan man finne en flott ruterslem ved å ”støtte” med ”bare” EDx, og kanskje får man senere mulighet til å foreslå 6 kløver som kontrakt, så 3 hjerter som Splinter har mye for seg også over 1 ruter som naturlig.

Å hoppe til 3 kløver synes jeg ikke er dekkende med den kontrollrike og spillesterke hånden (alle mellomkortene er kløver og spar 10 er også verdifulle). Selvfølgelig kan man ha avtaler om at et hopp til 3 kløver er en ”superinvitt”, som gjør at man må gjenmelde 2 kløver på hender med inntil 16-17 honnørpoeng, men uten en slik avtale virker det mer dekkende å kreve til utgang med kortene.
For å være på den sikre siden har jeg konferert med Kaplan & Rubens hand evaluator  for å finne håndens egentlige verdi. Den var enda høyere enn jeg hadde trodd: 21,9 poeng!
 
Hilsen BoyeSnorre Aalberg

Jeg lar meg forundre av den voldsomme opphausinga av hånda, men bøyer meg i støvet.
Ja, hvis makker har minst to kløver og et par inntak er det en fin hånd. Har makker singel kløver, faller den voldsomt i verdi fordi det er bare Hx og KDx foran som gir fem stikk. Hvis makker har kløvertilpass og honnører ved siden av, så har han vel ikke tenkt å passe? Vi brenner kanskje en slem, men det er vel ingen som ikke vet at jeg hater å gå beit på 6-trinnet?

Å hoppe i ny farge på 3-trinnet som kortfarge er jeg kjent med, men da har jeg tilpass til makkers farge. Å hoppe for å vise splinter med egen langfarge, er jeg ikke kjente med. Når 1ru ikke viser ruter, blir 3hj å finne opp en konvensjon for meg, selv om jeg selvsagt ser poenget.


Jan Petter Svendsen er arkitekt bak Hauge-systemet. Han har kanskje fasiten?

Hei Snorre
 
Hvis man velger å hoppe til 3 kl så vil 3 ru vise noe i ru i mitt system, Har vi lang ruter så overfører vi med 1kl - 2kl.
Åpner melder 3 spar og da er det jo ikke snakk om å spille 3nt lenger.
Svarhånden bør fortsette med 4kl og åpner cuer 4hj som vil vise kortfarge her.
4sp fra svarhånden viser da at dette passet bra og da er vel det opplagt for åpner å bruke blwood.
 
Alternativet på 1 ru er å reversere med 2 ru. Siden 1 ruter ikke viser farge så er dette revers.
Faren er at makker tror du har 4 kort ruter, men det tror jeg ville valgt ved bordet da jeg er litt for sterk for 3kl.
Fortsettelsen blir jo veldig enkel etter dette da makker svarer 3kl, utg krav med 3 korts.
Splinter i hj følger og 4sp fra svarhånden er aksept uten nok til å melde blwood men det tar åpner seg av.
 
I etter kant så ser jeg at det mulig å forbedre systemet her da 1kl - 1ru - 2ru, gir masse plass til å undersøke hvilken håndtype åpner har 2nt er good bad, 3kl er krav med 3 kort og 3 ruter er krav med 4,  2hj og 2 sp er jo ledige til "noe"
 
Mvh
 
Jan P
________________________________________________________________________________

Hei Igjen
 
Etter å ha tenkt på problemet lar det seg lett løse, og det vil bli lagt inn i systemet mitt.
 
I systemet er 
 
1kl - 1nt - 2ru også reverse men det trenger ikke å være.  Makker svarer 2hj med god løft i kl og 2sp med god løft i ru.
1kl - 1 ru - 2ru, kan behandles likt, men dette viser alltid reverse siden 1 ru er ubegrenset.
Svarene er de samme men denne gang er de krav til utgang. 
 
Da trenger man ikke være redd for å lure makker med 3 kort ruter da han vil svare 2 sp med 4 kort der og åpner kan gjenmelde kløver for å vise 6 kort der og ikke 4 kort ruter
 
Det vil gjøre livet letter uansett da mulighetene blir mange etter 2hj og 2 sp svar fra svarhånden.
 
Hilsen Jan Petter
 

Endringer i dametroppen

Jeg har sendt noen spørsmål til Tormod Røren og Christian Vennerød, som ledere at hhv damelaget og laget i åpen klasse. Christian ønsket ikke å si noe på nåværende tidspunkt siden han jobber med å få på plass "sine" spillere og par til troppen. Jeg vet positivt at han har vært i kontakt med både de på landslaget i fjor og de parene som er i troppen, men ikke ble tatt ut til EM. I tillegg har vi spennende juniorer som banker på døra. 

Jeg håper Christian sender noen ord når han får svar på hvem som satser tilstrekkelig til å være aktuelle for Norge. Et av mine spørsmål kommer til å være om han forlanger/forventer at parene spiller "så-og-så" mye eller "de-og-de" turneringene. Han har vært tydelig før på at det er opp til det enkelte par å velge hvor mye de spiller sammen, men nok en gang beklager jeg å si at jeg ser ikke landslagsparene våre særlig i aksjon. I alle fall ikke sammen som par. Den aller viktigste grunnen til at Boye og Espen nå er et av verdens beste par, er at de ofte spiller harde internasjonale turneringer. BBO er bra, men det er ikke nok. Seriemesterskapet er også bra, men det er bare to helger i året. I mine øyne er det utopi å tro at Norge skal bli bedre som spillere/par/lag uten å trene (mye) sammen. 

Et annet spørsmål er om de tror NBF kan være med å støtte utenlandsreiser økonomisk, men der svarer Tormod Røren i intervjuet under at det tror han ikke er sannsynlig på kort sikt. Kan det være en tanke å jobbe mer for å få sterke landslag til å komme til Norge for å spille mot oss? Det kan kanskje være en billigere løsning?

I EM i Tromsø håper jeg for alt i verden at Norge stiller med sitt landslag i alle klasser, gjerne både Norge A og Norge B. Det er ikke åpne mesterskap dette året, untatt Nordisk, og da kan jeg ikke se hvorfor en ikke skal benytte denne anledningen til å jobbe fram et så godt landslag som mulig. Vennerød har selv vært en talsmann for at rammene rundt selve det sportslige er svært viktige faktorer. EM 2015 er en anledning til å jobbe med samhold og samspill innad i de enkelte lagene.

I forbindelse med Nyttårscupen på Jessheim ble det gjennomført en mini landslagssamling, men oppslutningen var ikke så bra. Spesielt var det tynt på herresiden, mens både yngre og litt eldre jenter hadde et godt treff. Tormod har velvillig sendt meg disse svarene.

 

_____________________________________________________________________________________

Hei og godt nyttår; Tormod. Kan du  si noe om hvilke par som fortsetter i troppen og om det er nye på gang?

 

Det kommer nye par inn i dametroppen, men det er ikke offisielt før ca 15/1. Jeg tror det  er bra for breddeutviklingen at vi har noen utskiftninger i bruttotroppene. Dessuten har Marianne og Ann Karin takket nei til Nordisk da Marianne har termin i slutten av mars.


Hvordan dere følger opp de enkelte parene i troppen og hvor mye kontakt har dere med hverandre?

Den beste kontakten føler jeg vi får når vi møtes i bridge sammenheng ellers blir det en og annen telefon eller e-post.

 

Er det par som satser mer enn i fjor og er det noen som har sagt at de vil ta det "roligere"? 


Noen har signalisert at de vil satse mer og bedre, ingen det motsatte. 


Så vidt jeg vet er det ikke EM og VM i år, men "bare" nordisk. Vil dere slippe til nye par for at de skal opparbeide seg erfaring?

 

Vi kommer til å stille best mulig lag i Nordisk, men dersom mulighetene er der for det i fremtiden er det en god tanke å matche kommende landslagsspillere i f.eks internasjonale turneringer eller åpne mesterskap.

 

Kommer Norge til å stille med landslagene i Tromsø eller vil par/spillere i troppen fritt kunne danne sine egne lag?

Hadde vært fint med landslag der, men signalene fra styret tyder ikke på at det blir noe av.


I fjor var det organisert samlinger her på Sørlandet. Hvordan oppsummerer dere det og er det lignende planer i år? Er det andre konkrete planer for spillerne i troppene?

Samlinger er veldig bra for utviklingen, men foreløpig er ingen ting spikret bortsett fra den allerede gjennomførte minisamlingen iLetohallen. Få deltagere der pga vanskelig tidspunkt, men veldig bra utbytte tror jeg for de som var der. Det er ønskelig med en samling før Nordisk uttaket (ca 5. mars) og en før selve mesterskapet på Færøyene i pinsen.

 

Jeg har flere ganger sagt at landslagsspillerne må ut i verden i større grad. Er det noen konkret planer i den forbindelse og har NBF noen mulighet til å støtte økonomisk?


Tror dessverre det blir en stund til dette blir mulig for annet enn spillernes egen regning. Svakere kronekurs er bra for EM i Tromsø, men gjør det dyrere for oss å reise ut.

Kanskje noen ord avslutningsvis om hvordan du ser for deg sportsjefens rolle i arbeidet framover.


Mitt personlige ønske er at sportsjefen sammen med et eventuelt sportslig utvalg tar tak i alle de praktiske tingene rundt landslagene slik at kapteiner og coacher kan konsentrere seg 100 % om det bridgefaglige. Selv vil jeg ikke ha like mye tid å legge ned på å organisere aktiviteter som det jeg hadde i 2014.


Tusen takk, Tormod. Lykke til videre med arbeidet. Håper du ser godt på spillet av Stine Frøyse. Det var et kongespill!!

Århundrets spilleføring av juniorjente!!

Jeg skal i de kommende dagene skrive litt om landslagene og i den forbindelse passer det bra å innlede med dette spillet av Stine Frøyse og Katarina Ekren. Stine sitter i vest og er spillefører. 
Hadde Geir Helgemo gjennomført denne spilleføringen, ville han (nok en gang) blitt genierklært, utstoppet og satt på sokkel. Spillet er teknisk svært godt utført og spillefører leser både meldingsforløpet og motstandernes kort glimrende. Og det av en jente på yngste jentelaget vårt. Dette er lovende!!Her er Stine Frøyse (til høyre) sammen med juniormakker Charlotte Mikkelsen

 

  Det er Lasse Aaseng som har sendt meg spillet. Han satt syd og ble uforskyldt offer for en rein bunn. Slike bunner vet jeg smaker langt mindre vondt enn andre.

Jeg kjenner ikke meldingsforløpet annet enn at nord har sperret med 2sp. Sluttkontrakt er 6hj med kløveresset i utspill og skift til spar. Nå kan du få prøve deg noen sekunder med åpne kort.

Stine Frøyse stakk med spar ess og tok for dame og knekt i hjerter. Hun la merke til nords hjerter 10. Nå kunne hun ikke ta ut trumfen fordi bordet er uten inntak til ruterfinessen, så derfor spilte hun ruter knekt som sto, ruter til håndens dame, ruter ess og ruter til stjeling.

Inne i bordet er dette stillingen:
      
  Nå var det "bare" å spille høye svarte kort fra bordet og syd er sjanseløs. EK i hjerter tok stikk elleve og tolv.

Rett og slett fantastisk aktuelt spilt!!

Lag Erichsen til topps på Jessheim

 etter en svært jevnt innspurt. Erichsen så ut til å vinne klart, men fikk to steinharde slemmer i fleisen på de to siste spillene. Bakfra kunne både Gunsmoke og et svensk lag gå forbi, men 15-5 seier til svenskene var akkurat det Erichsen trengte for at ingen av dem kunne passere. Jevnere kan det ikke bli.

Jeg håper noen sender meg et bilde. Spill fra turneringa finner du under og det kommer sikkert flere.

RESULTATER


 
                                                 

LIVE fra Nyttårscupen

 RESULTATER

 

Storeslem i siste spill

Før siste runde leder lag Erichsen og med to spill igjen ser det ut som det går mot en grei seier. I nest sist spill melder Tormod Røren og Lars Allard en steinhard 6hj som må spilles med fin hånd for å vinnes, men det går bra når motspillet ikke er det beste (11 stikk i 4hj på andre bordet)

Så kom spillet til venstre og Tormod Røren visste om KDxxx i spar og kongen i ruter, ikke hjerterkongen. Han kunne telle til tolv og gamblet på at makker hadde et stikk til, f.eks ruter dame. 

Denne gangen en litt heldig gevinst når ruterdamen satt i kapp. 

To slemmer i fleisen i de to siste spillene er ikke akkurat det Erichsen ønsket seg!!Under skriver jeg om de manglende straffedoblingene. Her sto det på BBO at øst sin dobling av 3ru ble alertert, men det er ikke sikkert det stemmer. Ronny Kolnes passet i alle fall og fikk stjelt en kløver med ruteresset i sluttspillet. Det var det niende motspillestikket og 1400 i beit. Balansering er farlig.

For lite straffedoblinger i verden

Ja, dette mener jeg virkelig. Jeg har bakspilt en god del i helgas nyttårcup og 75% (minst) av alle doblinger blir forklart som kunstige. I alle fall tar makker ut.

Til venstre er et av flere eksempler. Espen Erichsen har vist at har har en balansert hånd uten fire hjerter og 12-14hp. Makker i nord dobler først negativt for å fortelle om hjerter, men hva skal den andre doblingen bety, annet en straff?

Det er ingen farger igjen og nord har god kontroll på makkerparets samlede honnørstyrke.

Espen tok ut og gikk glipp av mange sonebeiter. Mindre enn 800 har jeg vanskelig for å se at det skal koste med kløverkongen i utspill og skift til en liten ruter når syd kommer inn i spar.

 

Dette spillet av Harald Skjæran og Nils Otto Eliassen likte jeg godt. Harald i øst får gode kort når makker viser spar.

5-5 er alltid fint, men det krever at makker har tilpass. Derfor meleder Nils Otto fargen sin naturlig og over 4hj (cuebid) spiller han ballen over til makker med 5kl.

6sp avslutter et fint meldingsforløp.
   
   og  her både meldte og spilte Egil Homme aktuelt og bra. Ikke så unormalt å legge på til 4sp når makker hadde litt tilpass, men spilleføringen var uten feilskjær.

Motparten startet med ruter til esset og EK i hjerter. Den stjal Egil, spilte kløver til damen og spar til kongen. Nå måtte han gjette hvordan de svarte fargene satt, men det hadde han ingen problemer med.

Kløver ess og kløver til stjeling. Den med tre trumf, hadde også tre spar og kløverstjelingen gikk bra. Nok en spar mot hånda og ti stikk.
   

 

  Kortfarger og esset

Du lurer kanskje på hvorfor jeg tar med dette spillet, men det var flere som kom til 5sp etter samme innledning. 

Jeg har skrevet om konvensjoner før der jeg anbefaler å IKKE bruke dem når en ikke behersker neste melderunde. 

Nils Otto Eliassen kan dette og viser først kløverkontrollen sin og sleminteresse hvis makker har en brukbar hånd. Øst trenger ikke skamme seg for 3hj (singel, sparstøtte og normalt maks 10hp).  

Han melder selvsagt ikke 4hj over 4ru fordi KDKn er sannsynligvis bortkastet. De stopper kontrollert
     

Et par jeg kikka på gikk i Blackwood med vest sin hånd, men det ser du ikke gikk bra. 5sp minus en er katastrofe!

Det er på en måte "nok" honnørpoeng og veksler en inn KDKn i hjerter i esset og KD i ruter i esset, så står dette hvis en av spillerne har kløverdamen. Spiller en konvensjoner som "Mini-splinter" blir det avslørt at så ikke er tilfelle. Klarer ikke et makkerpar å finne ut slikt, er min anbefaling å IKKE bruke konvensjoner av denne typen.
  
   

  3sp eller 4sp i åpning

Her var det "rett" å gripe kraftig i meldeboksen og starte med 4sp. Da måtte øst passe og så var det gjettverk etterpå.

Tormod Røren åpnet med "bare" 3sp og Marianne Homme måtte nesten melde inn. Egil Homme trodde ikke sine egne øyne og meldte enkelt storeslem når makker viste EKD i trumf.

 

Et par kommentarer fra BOA

Hei Snorre!


Ser du kommenterer et par meldingsforløp (se lenger nede) om hvem som melder feil eller ikke. Jeg skal ikke si så masse om det, men stille et par spørsmål omkring meldingsforløpene

Problemstilling 1 (trykk for å se spillet)

1RU – 2RU
 
Du skriver at omvendt minor er minst invitt til utgang på 10HP eller mere, benekter majorfarge(r). Din makker viser en ubalansert minimumshånd med KQ8-K432-KQ932-4
Det er pr definisjon en 5tapers hånd når trumfen er fastlagt og skal vel ikke vises som en minimumshånd.

Men det er mulig at det er noe i veien med definisjonene dine på omvendt minor?
 
Når du sier 2RU skal vise 10HP eller mere så blir 3ru mere riktig og at det er en minimumshånd.  Det kan ikke være utgang mot en hvilken som helst 10poenger. Hvis du tar unna kløverkonge på din hand (xx AQx ATxx xxxx), så vil du fortsatt melde 2ruter pr definisjon.

Mitt spørsmål er da... Hvilke hender er det du inviterer mot?.

For det kan ikke være de hendene åpneren har som er innen 11 14 området... (Hadde du hatt en ruter mindre og en spar mere ville hånden melde 1NT, ikke 2NT invitt...)

Jeg mener du blander kortene litt i definisjonene.  Hvis 2ru skal være en god løft (eller bedre),  så må du definere om etter systemet... Eller så må du si at omvendt minor er minst invitt... og heve invitten til det den skal være 11 gode til 12 HP. Du melder 1NT på resten. Har åpneren en hånd i 15 17 segmentet så forplikter han seg å melde en gang til etter 1NT fra makker.
 
Problemstilling 2 (trykk for å se spillet)

Når Roald melder
 
1KL - 1RU (benekter 5kort maj)
3KL

på en hånd som er en krav til utgangshånd (AKx – T – AQx - AJTxxx), så må jeg spørre meg selv. "Hva melder han hvis spar Konge er borte?"

Her er det en merkelig sammenblanding, Dere har vel ikke definert 3KL som GF?. Hvis meldingsforløpet går 1KL 1HJ, så er dette i min verden et hånd for 3NT og ikke 3KL.
Jeg vil til utgang, og når primærfargen ikke er gående, så må honnørstyrken være tilstede, 17 gode til 20 HP  På den andre hånden ser en at hjerter kan være en svakhet  og kan med letthet melde 4KL -  4RU -  5KL, og antakelig komme ut i 6KL.
 
Men er enig i at du meldte litt kjapt og 3kl, men sånn er det jo veldig ofte.
 
Hadde vel ville foreslått at 3HJ er et godt bud på åpningshanda... (et hopp til 3NT med kortfarge i HJ). Og beholde 3KL som inviterende...
 
 
mvh BOA
 

Var dette rett meldt, Roald?

Jeg kritiserte meg selv i artikkelen under denne, der jeg bestemte meg for tidlig for sluttkkontrakt. Dette spillet er omtrent likedan, men luringen var mer heldig enn meg med sitt valg. 

  2ru viser minst 10hp og minst fire ruter. Jeg er ikke sikker om 3ru er beste melding (ubalansert minimum), men en hånd uten er esser er aldri noe pluss. Likevel skal ikke makker ha med enn essene i spar, hjerter og ruter (12hp) før vi er veldig nær en slem.

3hj viser i første omgang hold. Enten på leiting etter beste utgang eller en innledende sleminvitt. Roald var redd kløveren og hoppa til utgang i ruter. 

Etter min mening kan han formidle det samme med 3sp. "Jeg har hold i spar, men kløveren ser skummel ut, makker!". Gi meg mer i kløver og et ess MINDRE, så tar motparten de tre første stikkene og vi har ti toppstikk i NT. Gi meg et ess MER, og vi finner ikke slemmen.

Tredje farge VISER hold, mens fjerde farge SPØR etter hold. 

Skuffende meldt, Snurr

Jeg meldte 3NT i full fart uten å ta meg de nødvendige sekundene. Dette gjør vi alle og som regel blir vi ikke straffet. I slike spill skal vi oftest stoppe i 3NT, men det haster ikke å undersøke. 1ru benekter femkort major (Hauge-systemet). Jeg burde startet med 3ru for å vise hold der, så fortsetter makker med 3sp (hold i spar, men ikke i hjerter). Da kommer vi alle fall i 5kl, kanskje vi finner slemmen også. Det er for dumt å gå to sonebeiter i 3NT når det er 12 toppstikk i kløver.

Torhild Heskje skapte spillet ved ikke å melde hjerteren sin på 1-trinnet, uten at jeg helt forstår hvorfor.