Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Boye sin vurdering av hånda

Jeg la ut hånda under og  spurte hva en del toppspillere ville meldt på Roald Mæsel sine kort i øst. Har han for gode kort til 3kl? 1ru er Haugesystemet og benekter femort major i første omgang.Jeg synes personlig slike diskusjoner er fruktbare. Det sier noe om hvordan ulike spillere tenker og når de beste melder noe annet enn meg, så prøver jeg å lære. For meg er dette en helt opplagt 3kl av tre grunner.

1: Det passer i definisjonen min av hopp i åpningsfargen. Ca 17-19 og minst seks.
    Ja, jeg har stålmaksimum, men noen ganger er det sånn.
2: Jeg ser ingen andre alternativer.
3: Jeg prøver å ikke komplisere meldingsforløp unødvendig

Spillet la jeg mest ut med tanke på min egen andre melding (over 3kl). 3NT var overilet, men alternativene var heller ikke opplagte. Jeg var redd 3ru ville vise ruter, mens 3sp var misvisende med hold i en lavereliggende farge. 3NT så ut som et praktisk og enkelt bud som derfor ble valgt av en enkel sjel.
Her er noen svar jeg har fått.

Jan Tore Berg:
Du stiller meg et ledende spørsmål når du sier at "Alle melder vel 3kl?". Jeg er delvis enig med deg, men 1sp frister.

Espen Lindqvist:
Jeg liker ikke overmaksimum for mine meldinger og derfor er 3kl kanskje ikke så fristende? Hva med revers i 2ru?

Geir Brekka
3hj i lag og 50/50 mellom 3hj/3kl i par

Nils Kvangraven
Ingen alternativer til 3kl for meg.

Baard Olav Aasan 
Jeg skal i utgang når makker har til å svare på 1kl, så 3kl er ikke aktuelt. Jeg hadde foreslått 3hj som kortfarge og god kløver. Hadde makker svart en naturlig 1hj, ville jeg hoppa til 3NT. Honnørstyrken kompenserer for en litt svak kløverfarge


Boye Brogeland

Hei Snorre.

 
Aktuelt gikk det vel 1 kl – 1 ru som benektet 5-korts major, og da synes jeg 3 hjerter (kortfarge i hjerter og vanligvis minst 6-korts kløver) er den beste meldingen på kortene.

Over 1 ruter som naturlig ville jeg også ha vurdert (og kanskje valgt) å melde 3 hjerter, men da vil makker forvente minst 4-korts rutertilpasning, og man risikerer å komme i feil minorutgang (om makker ikke har et godt hjerterhold). På den annen side kan man finne en flott ruterslem ved å ”støtte” med ”bare” EDx, og kanskje får man senere mulighet til å foreslå 6 kløver som kontrakt, så 3 hjerter som Splinter har mye for seg også over 1 ruter som naturlig.

Å hoppe til 3 kløver synes jeg ikke er dekkende med den kontrollrike og spillesterke hånden (alle mellomkortene er kløver og spar 10 er også verdifulle). Selvfølgelig kan man ha avtaler om at et hopp til 3 kløver er en ”superinvitt”, som gjør at man må gjenmelde 2 kløver på hender med inntil 16-17 honnørpoeng, men uten en slik avtale virker det mer dekkende å kreve til utgang med kortene.
For å være på den sikre siden har jeg konferert med Kaplan & Rubens hand evaluator  for å finne håndens egentlige verdi. Den var enda høyere enn jeg hadde trodd: 21,9 poeng!
 
Hilsen BoyeSnorre Aalberg

Jeg lar meg forundre av den voldsomme opphausinga av hånda, men bøyer meg i støvet.
Ja, hvis makker har minst to kløver og et par inntak er det en fin hånd. Har makker singel kløver, faller den voldsomt i verdi fordi det er bare Hx og KDx foran som gir fem stikk. Hvis makker har kløvertilpass og honnører ved siden av, så har han vel ikke tenkt å passe? Vi brenner kanskje en slem, men det er vel ingen som ikke vet at jeg hater å gå beit på 6-trinnet?

Å hoppe i ny farge på 3-trinnet som kortfarge er jeg kjent med, men da har jeg tilpass til makkers farge. Å hoppe for å vise splinter med egen langfarge, er jeg ikke kjente med. Når 1ru ikke viser ruter, blir 3hj å finne opp en konvensjon for meg, selv om jeg selvsagt ser poenget.


Jan Petter Svendsen er arkitekt bak Hauge-systemet. Han har kanskje fasiten?

Hei Snorre
 
Hvis man velger å hoppe til 3 kl så vil 3 ru vise noe i ru i mitt system, Har vi lang ruter så overfører vi med 1kl - 2kl.
Åpner melder 3 spar og da er det jo ikke snakk om å spille 3nt lenger.
Svarhånden bør fortsette med 4kl og åpner cuer 4hj som vil vise kortfarge her.
4sp fra svarhånden viser da at dette passet bra og da er vel det opplagt for åpner å bruke blwood.
 
Alternativet på 1 ru er å reversere med 2 ru. Siden 1 ruter ikke viser farge så er dette revers.
Faren er at makker tror du har 4 kort ruter, men det tror jeg ville valgt ved bordet da jeg er litt for sterk for 3kl.
Fortsettelsen blir jo veldig enkel etter dette da makker svarer 3kl, utg krav med 3 korts.
Splinter i hj følger og 4sp fra svarhånden er aksept uten nok til å melde blwood men det tar åpner seg av.
 
I etter kant så ser jeg at det mulig å forbedre systemet her da 1kl - 1ru - 2ru, gir masse plass til å undersøke hvilken håndtype åpner har 2nt er good bad, 3kl er krav med 3 kort og 3 ruter er krav med 4,  2hj og 2 sp er jo ledige til "noe"
 
Mvh
 
Jan P
________________________________________________________________________________

Hei Igjen
 
Etter å ha tenkt på problemet lar det seg lett løse, og det vil bli lagt inn i systemet mitt.
 
I systemet er 
 
1kl - 1nt - 2ru også reverse men det trenger ikke å være.  Makker svarer 2hj med god løft i kl og 2sp med god løft i ru.
1kl - 1 ru - 2ru, kan behandles likt, men dette viser alltid reverse siden 1 ru er ubegrenset.
Svarene er de samme men denne gang er de krav til utgang. 
 
Da trenger man ikke være redd for å lure makker med 3 kort ruter da han vil svare 2 sp med 4 kort der og åpner kan gjenmelde kløver for å vise 6 kort der og ikke 4 kort ruter
 
Det vil gjøre livet letter uansett da mulighetene blir mange etter 2hj og 2 sp svar fra svarhånden.
 
Hilsen Jan Petter
 

Kommentarer

Dette var jo egentlig en fin hånd for systemet, for etter 1 kl - 1 hj er det slett ikke så lett å unngå 3 NT. Men det var jo utrolig nå at ikke Nord meldte inn 1 hjerter - kanskje 1 ruter ble alertert slik at han "visste" at det var overføring til hjerter?

Hånden er jo god, men den kan da ikke være for god til 3 kløver for alle som gjenmelder 2 kløver med opptil 16 eller 17 dårlige? Etter 3 kløver er vel Jan-Petters fortsettelse grei - hvis 3 ruter viser ruterhold. Grunnen til at du meldte 3 NT ved bordet var vel at du ikke var sikker på hva 3 ruter viste (ruter eller hold) men siden 6 kløver (og 6 spar) er like opplagt om du tar bort ruterdama til makker, er det vel kanskje 3 NT meldingen det er noe i veien med?
Jeg har snakket med "oppfinneren" av Hauge-systemet, Jan Petter Svendsen, og han sier at 1kl-1ru-3hj ikke er definert, men i lignende posisjoner der kun en farge er naturlig meldt, er det splinter med egen gående farge.
Mitt poeng er at en kan ikke lage seg nye konvensjoner underveis i et meldingsforløp og forvente at makker skjønner.

Hvis Boye Brogeland hadde sagt at 1kl-1ru-3hj viser begge minor med lengst kløver og renons i hjerter, hadde sikkert du Klukken bukka, nikka og sagt "selvsagt viser det begge minor og renons i hjerter. Hva skulle det ellers være?"

At det skal vise en halvgod kløver, 18 hp og singel hjerter skal jeg banne på at ingen hadde kunne sagt ved bordet, uten at jeg med det mener at meldingen ikke er fornuftig.

Jan Petter mener at hånda er for god til 3kl, men han ville valgt å reversere i 2ru, for så å melde kløveren en gang til etterpå. Han har fått ide til å bygge ut systemet slik at reversen til 2ru er flertydig. 3hj mente han måtte vise gående kløver og singelton , altså omtrent hopp til 3NT men ikke hold i hjerter.

Jeg kjenner at jeg blir heit i toppen av utsagn som at "Jeg er en moderne meldeteoretiker, så 3kl er uaktuelt". Det blir aldri umoderne å vise hva en har, selv om jeg ikke er uenig i at kortene kanskje er for gode til 3kl. Du melder mye rart, Klukken. Nå vet jeg at det er fordi du er moderne.

Sier 3kl men litt redd for rundpass.... Skjønner ellers ikke poenget med å melde 1ru på svarhanda men det er ikke essensielt her


Hvis 1 ruter benekter 5kort major og 2hj fra 1kl åpner er naturlig revers, hvorfor skal man da ikke spille 3hj som en form for singel?

Jeg er vel å regne som en moderne meldeteoretiker så for meg blir et hopp til 3kl her noe som gjør vondt i sjela.

For meg blir 3hj et soleklart valg så blir det opp til hver enkelt og diskutere frekvensen av hva det bør vise ved siden av.

Totalt 6 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.