Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

LIVE fra Nyttårscupen

 RESULTATER

 

Storeslem i siste spill

Før siste runde leder lag Erichsen og med to spill igjen ser det ut som det går mot en grei seier. I nest sist spill melder Tormod Røren og Lars Allard en steinhard 6hj som må spilles med fin hånd for å vinnes, men det går bra når motspillet ikke er det beste (11 stikk i 4hj på andre bordet)

Så kom spillet til venstre og Tormod Røren visste om KDxxx i spar og kongen i ruter, ikke hjerterkongen. Han kunne telle til tolv og gamblet på at makker hadde et stikk til, f.eks ruter dame. 

Denne gangen en litt heldig gevinst når ruterdamen satt i kapp. 

To slemmer i fleisen i de to siste spillene er ikke akkurat det Erichsen ønsket seg!!Under skriver jeg om de manglende straffedoblingene. Her sto det på BBO at øst sin dobling av 3ru ble alertert, men det er ikke sikkert det stemmer. Ronny Kolnes passet i alle fall og fikk stjelt en kløver med ruteresset i sluttspillet. Det var det niende motspillestikket og 1400 i beit. Balansering er farlig.

For lite straffedoblinger i verden

Ja, dette mener jeg virkelig. Jeg har bakspilt en god del i helgas nyttårcup og 75% (minst) av alle doblinger blir forklart som kunstige. I alle fall tar makker ut.

Til venstre er et av flere eksempler. Espen Erichsen har vist at har har en balansert hånd uten fire hjerter og 12-14hp. Makker i nord dobler først negativt for å fortelle om hjerter, men hva skal den andre doblingen bety, annet en straff?

Det er ingen farger igjen og nord har god kontroll på makkerparets samlede honnørstyrke.

Espen tok ut og gikk glipp av mange sonebeiter. Mindre enn 800 har jeg vanskelig for å se at det skal koste med kløverkongen i utspill og skift til en liten ruter når syd kommer inn i spar.

 

Dette spillet av Harald Skjæran og Nils Otto Eliassen likte jeg godt. Harald i øst får gode kort når makker viser spar.

5-5 er alltid fint, men det krever at makker har tilpass. Derfor meleder Nils Otto fargen sin naturlig og over 4hj (cuebid) spiller han ballen over til makker med 5kl.

6sp avslutter et fint meldingsforløp.
   
   og  her både meldte og spilte Egil Homme aktuelt og bra. Ikke så unormalt å legge på til 4sp når makker hadde litt tilpass, men spilleføringen var uten feilskjær.

Motparten startet med ruter til esset og EK i hjerter. Den stjal Egil, spilte kløver til damen og spar til kongen. Nå måtte han gjette hvordan de svarte fargene satt, men det hadde han ingen problemer med.

Kløver ess og kløver til stjeling. Den med tre trumf, hadde også tre spar og kløverstjelingen gikk bra. Nok en spar mot hånda og ti stikk.
   

 

  Kortfarger og esset

Du lurer kanskje på hvorfor jeg tar med dette spillet, men det var flere som kom til 5sp etter samme innledning. 

Jeg har skrevet om konvensjoner før der jeg anbefaler å IKKE bruke dem når en ikke behersker neste melderunde. 

Nils Otto Eliassen kan dette og viser først kløverkontrollen sin og sleminteresse hvis makker har en brukbar hånd. Øst trenger ikke skamme seg for 3hj (singel, sparstøtte og normalt maks 10hp).  

Han melder selvsagt ikke 4hj over 4ru fordi KDKn er sannsynligvis bortkastet. De stopper kontrollert
     

Et par jeg kikka på gikk i Blackwood med vest sin hånd, men det ser du ikke gikk bra. 5sp minus en er katastrofe!

Det er på en måte "nok" honnørpoeng og veksler en inn KDKn i hjerter i esset og KD i ruter i esset, så står dette hvis en av spillerne har kløverdamen. Spiller en konvensjoner som "Mini-splinter" blir det avslørt at så ikke er tilfelle. Klarer ikke et makkerpar å finne ut slikt, er min anbefaling å IKKE bruke konvensjoner av denne typen.
  
   

  3sp eller 4sp i åpning

Her var det "rett" å gripe kraftig i meldeboksen og starte med 4sp. Da måtte øst passe og så var det gjettverk etterpå.

Tormod Røren åpnet med "bare" 3sp og Marianne Homme måtte nesten melde inn. Egil Homme trodde ikke sine egne øyne og meldte enkelt storeslem når makker viste EKD i trumf.

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.