Hva melder du - 2

 av Kristoffer Hegge

Her kommer det andre meldeproblemet: (parturnering)Hva melder du?


_______________________________________________________________________

Hva melder du - 1?

av Kristoffer Hegge

 

Hei Snorre

Jeg har to meldeproblemer jeg kunne tenkt meg at din eminente leserskare kunne sagt noe om. Her er den første:
Hvordan ser folket seg for seg det videre meldingsforløpet?

Tenkepause..

(Hvis noen av dere lesere har kommentater, er det fint om dere skriver noen ord etter artikkelen)


Ordet "tenkepause" gir de fleste  turneringsledere sjelvinger i ryggmargen. Det er lite som setter følelser så mye i sving som når en blir bortdømt fra en melding som i eget hode var 100% opplagt. Reglene er klinkende klare hvilke rettigheter du har når makker melder "pass" etter å tenkt mer enn det som kan ansees som normalt. Det spiller ingen rolle hva du mener er en normal melding, men det som er avgjørende er hva andre spillere på ditt nivå ville gjort i samme situasjon uten tenkepause. Dette forklarer Allan Livgård bedre lenger nede.Jeg husker generalsektretæren var på besøk i Kristiansand i fjor sommer og spilte sommerbridge med Marianne Harding. Hun tenkte lenge etter motpartens melding på 5-trinnet og valgte så å doble. Knut Brinchmann tok ut doblingen fordi han mente det var helt opplagt, uavhengig av tenkepausen til makker. Vi andre rundt bordet lot meldingen stå siden det "bare" var sommerbridge, men sa at i en større turnering ville Knut etter all sannsynlighet blitt tvunget til å si pass. "Men jeg hadde en helt opplagt 5hj", sa han. "Det er jo ingen mening i slike regler!!"  Du er ikke den første som har sagt dette, Knut, men når makker tenker og så sier pass, ligger dere tynt an.

Derfor er det mange ganger en bedre løsning å melde når en først har tenkt lenge. I alle fall er det dumt å melde i posisjoner der en "vet" at en blir dømt mot. Var aksjonen mislykket og motparten får en god score, beholder de den. Var den vellykket, blir du dømt til å si pass. 

Noe som irriterer meg, er at terskelen for å tilklalle turneringsleder er så forskjellig hos norske spillere. Vi vet alle om spillere som roper ved den minste mistanke om formelle feil, fordi de kjenner sine rettigheter og vet at TL ofte ikke har noe annet valg enn å dømme i fordel den som protesterer. Selv om de aller fleste vil anse at skaden som har skjedd er minimal, i mange tilfeller ubetydelig i praksis, men mulig i teorien. 

Jeg fikk en mail fra Paul H Hinna om et spill i hans klubb. Det så sånn ut:Syd meldte 2hj, selv om makker hadde tenkt svært lenge. Det er opplagt at makker ikke har en normal opplysende dobling, men på den annen side er det ikke så lett å finne ut hva han tenkte på. Mange vil mene at syd har en opplagt melding med en fin femkortfarge der makker normalt har tilpass, i tillegg to dobbeltoner i motpartens farge. I alle fall siden han hadde passet i første melderunde. Andre vil ikke tenke på å melde en gang med bare fire honnørpoeng.

Syd vil helt sikkert hevde at han gjorde som han ville gjort uavhengig av makkers pause, men gir reglene han lov til det?

Paul A Hinna dømte at syd ikke kunne melde, men det skjedde ting i meldingsforløpet etterpå som gjorde at han dømte spillet 50-50 til begge sider. 

Jeg kan ikke dette og har fått to av våre flinke turneringsledere til å si noe. Takk til både Tom Høiland og Allan Livgård.

Tom Høiland

Heisann Snurr – hyggelig å få noen problemstillinger ved bassengkanten på Tenerife
 
Først må jeg si meg enig med Snorre i at slike situasjoner ofte er vanskelige å dømme. Utgangspunktet er jo enkelt nok – man skal melde som om det ikke var noen tenkepause.
Dette er imidlertid svært individuelt – jeg kjenner mange som ville meldt 2 hjerter – men også mange som aldri ville tenkt tanken engang.
Turneringsleder må derfor bruke en stor grad av skjønn – høre på forklaringer- og dømme ut fra sin oppfatning.
Jeg liker ofte å stille spørsmålet på hodet; hva ville du meldt dersom makker hadde slengt på en pass i lyntempo og sett lykkelig ut fordi han har «sluppet unna»?
Også uetisk – men slik opplever vi hele tiden.  Å bruke tenkepauser, eller manglende sådanne, til å ta avgjørelser er i mot reglene – og skal straffes. Her kan da makker fint ha en 4333-fordeling med 13 poeng.  At han tar en (påfallende) lang tenkepause sier klart ifra at han ikke har en dårlig hånd.

Tvert imot har han veldig lyst til å melde – og det får han «fortalt» uten å ta risikoen ved å melde en gang til.  Selvfølgelig helt i orden å tenke så lenge du vil – men når du ender opp med å melde pass har du fratatt makker mange muligheter.
 
Det vil selvfølgelig også være like uetisk å tenke i 3 minutter med en dårlig hånd – for å få makker til å passe! Jeg husker en artig situasjon som et par jeg kjenner fikk mot seg for mange år siden.  Etter spillet var ferdig spurte den ene i paret : «Misforstod du tenkepausen min makker?»
En annen «hovedregel» du må forholde deg til som turneringsleder er at de gangene du er i tvil – så dømmer du til fordel for ikke-feilende side. I dette tilfelle ville jeg dømt kontrakten til 2 ruter.  Å gi middels er bare de gangene et spill er blitt «ødelagt», og da gir man 60-40 til ikke-feilende. Hvis 2 spar gav et likt eller bedre resultat ville jeg latt det stå – men går ut i fra at dette ikke var tilfellet siden de har protestert på spillet.

Bridgehilsen
Tom Høiland

 Allan Livgård

Hei.
 
Tom har gitt en fin vurdering av spillet, men han har kanskje oversett det aller viktigste poenget i hvordan man skal dømme i slike situasjoner. 
 
Når man får en sak med tenkepause tar man alle fakta som var tilgjengelig ved bordet og presenterer for ca 5 spillere som er på samme nivå som den spilleren som satt med den aktuelle hånda.
Det eneste man skal utelukke er tenkepausen til makker. 
 
Så i dette aktuelle tilfellet skal meldingsforløpet og hånda presenteres til 5 spillere uten den tre minutter lange tenkepausen. Så sier loven at spilleren ikke kan velge blant noen logiske alternativ som er foreslått av UI (her tenkepausen).
Rent praktisk betyr det at dersom en av de 5 spillerene sier at pass på 2 ruter er hva han ville valgt, så er pass et logisk alternativ, og dermed må spilleren melde pass. Merk at det her i prinsippet holder at 1 av de 5 sier pass, mens resten ville sagt 2 hjerter. Så lenge 1 sier pass er det et logisk alternativ.
 
Så jeg har ikke lyst til å si om spilleren får lov til å melde eller ikke, fordi jeg vet ikke hvilket nivå spilleren er på. Sagt på en annen måte, jeg vet ikke hva spillerens likemenn ville meldt på kortene.Om du hadde spurt meg ville jeg sagt at jeg vurderer en pass, men nok melder 2 hjerter. Siden jeg vurderer en pass er dette et logisk alternativ, og du må justere til 2 ruter.
 
Merk her også at man ikke skal gi 60/40 i slike tilfeller, som Tom sier. TL er ansvarlig for å skape et rettferdig resultat på spillet, og det er veldig sjeldent 60/40. Bare når alternativene er så uoversiktelige at det ikke er mulig å avgi en fornuftig dom kan du dømme 60/40 på et slikt spill.
Her ser man på hvor mange stikk det står i 2 ruter, vurderer det opp mot resultatet i 2 spar og gir ikke-feilende side det mest gunstige. Er man i tvil om antall stikk i 2 ruter kan man som Snorre sier vekte scoren, altså bruke flere forskjellige antall stikk. 
Det er sjeldent at 2sp er mest gunstig i slike tilfeller, for da roper de ikke på TL.
 
Med vennlig hilsen
Allan Livgård
Konsulent
Allan sammen med sine sterke lagkamerater fra Heimdal BK

Et par spill fra søndagskvelden

 Først var det Roald Mæsel som var dyktig som spillefører.

    
Ruter ut til esset og mer ruter til kongen. Så hjerter til kongen, ess og mer hjerter. Roald ser nå at dette står med trumfen 3-2 fordi han få kastet en kløver på hjerteren og krysset. Tar han sparkappen og får enda en spar på seg, sliter han.

Derfor EK i spar og belønningen kom i form av et overstikk. Han spilte seg fram til posisjonen under med to høye kløver og kløver til stjeling på hånda, etter først å ha kasta kløver 3 på hjerter.
     
  Nå spiller han ruter seks og syd er skviset i tre farger,der en av dem er trumf.

Han kan ikke kaste kløveren sin fordi da står bordet, han kan ikke trumfe fordi da krysser Roald og hvis han beholder kløveren og kaster hjerter 10, får Roald stjålet kløveren med spar 9.

Kun en overstikk, men fint likevel.Så var det Åsmund Stokkeland som skulle stjålet sitt eget stikk.

     Ruter ut til kongen og hjerter til kapp (kongen hadde aktuelt vært bedre). Roald spilte kløveresset som jeg la svakhet på. Spar til mitt ess og ruter til stjeling med hjerter ni. Så spar konge til stjeling. 

Åsmund Stokkeland la ned hjerterkongen til mitt ess og nå så han renonsen i øst.

Kløver til bordet og så tok han for spar knekt og kastet en ruter. Det skulle han ikke gjort fordi nå får han en trumf for mye i sluttspillet.

Han skulle stjålet sparknekten for å komme ned på samme lengde som meg i vest. Så skulle han spilt inn bordet og peisa på med stående kort derfra. I nord sitter han med Kn7 over min 82 og bare venter!!
     
     


De fleste var så vidt i utgang i spillet under. Det var ikke Sverre Johnsen og Åsmund Stokkeland. Tretten stikk var mulig å vinner på flere måter, blant annet ved å stjele tre kløver i bordet.

Sterk norsk seier i London!

 

Foto: Lars Arthur JohansenFoto: Erik BergJeg blir like glad hver gang nordmenn gjør det bra i utlandet. Det betyr at vi har spillere som kan hevde seg internasjonalt og at det handler om å få lagt forholdene til rette. Denne gangen var det Kristiansand egen (?) Frank Svindahl og Tjøllings Tom Johansen som vant TGR Actions pairs i London. Turneringa samlet hele eliten i England, samt mange sterke par fra også andre nasjoner (Polen, Frankrike og Tyskland bl.a)

Det er kanskje ikke alle som kjenner Tom Johansen. Han var en av våre alle mest lovende juniorer på 80-tallet og spilte blant annet med Geir Helgemo. Så tok han en 25 årig pause fra toppbridge for å ta seg av familie og jobb, men er du kortspiller, så er du kortspiller. Jeg håper vi får se mer til Tom i årene som kommer.

RESULTATER

Det har vært noe trøbbel med å få opp resultatene, men arrangøren sa at det skulle være ok nå.

TGR - Auctions pairs i London

er en tradisjonsrik turnering i ærverdige TGR i London. Jeg har ikke telt antall nordmenn, men det er nærmere ti stykker som er med. Jeg kjenner heller ikke detaljene rundt auksjonen, men vet at det er fine premier i vente til de beste.

RESULTATER

 

Frank Svindahl og Tom Johansen leder etter sesjon 2, men jeg får ikke opp resultater for mer enn sesjon 1 i min Chrome. Linkene virker i IE, så du får bytte i tilfelle du sliter med det samme.
     

Lavintahl - antydningens kunst?

Jeg har mye å lære om signaler i motspill og er sikkert ikke alene om det. Takk til dere som sender inn og sier at det flott med diskusjoner rundt temaer som er vanskelige. En ting jeg i alle fall oppdager, er at det er lite i bridgen som er enten rett eller galt. Det aller meste er grader av sannhet og det ene kan aktuelt ved bordet være minst like rett som det andre. Likevel prøver jeg å ikke være resultatorientert når jeg skriver. Vi spiller mange spill i et bridgeliv og da er det viktig å gjøre ting som betaler seg i det lange løp.

Som nesten alt annet i bridge, handler signaler om å gjøre gode avtaler med makker. Det hjelper lite i et makkerskap om hver i paret har en god og foruftig variant av den samme konvensjonen hvis de ikke har en felles forståelse. Å eie rett svar i etterkant hjelper svært lite på scoren. 

Det er sikkert ingen overraskelse når jeg sier at jeg liker å gjøre ting enkelt. Jeg legger merke til at enkelt innsendere kaller meg både gammeldags og umoderne, men det lever jeg greit med. Å spille konvensjoner makkerparet ikke behersker mer enn halvveis, er det verste jeg vet. Da er det bedre å spille naturlig. Det samme med å ha et signalsystem i motspill der makkerparet snakker over hodet på hverandre.

Mitt råd er å begynne i det små, plukke ut posisjoner som er vanskelig og ta en og en av dem. For eksempel Lavintahl. Toppspillere bruker signalet i veldig mange posisjoner vi andre ikke har tenkt på. For eksempel hvis en har tre små trumf og skal følge på når spillefører tar for de tre høyeste. Da går det an å gi opplysninger til makker om hvor mulighetene i motspillet ligger. Husk bare på at spillefører får den samme informasjonen. (Geir Brekka sier at det er ikke så farlig å sladre i motspill. Spillefører følger nesten aldri med fordi han har mer enn nok med seg selv)

Likevel, det er ikke her de fleste av oss skal begynne.

Jeg har tidligere oppfattet Lavintahl som et kommandosignal. "Spill spar,makker". Noen ganger er det slik, men oftere bør signalet brukes som et veilledende signal. Signalet kan deles opp i grupper som:

  • Befaling
  • Oppfordring
  • Opplysning
  • Antydning

Utfordringen er å kjenne igjen om makker prøver å fortelle det ene eller det andre.

For å gjøre det ekstra vanskelig, må en noen ganger  tenke "reversert". Hvis du vet at makker ikke la verken sitt høyeste eller laveste kort i en opplagt Lavintahlposisjon, kan du dra konklusjoner ut fra det også. Spillet jeg la ut i går, var et slikt.Øst åpnet med 1NT og alle passet. Jeg spilte ut kløver til makkers ess og så var vi ikke heldige (flinke?) i motspillet. Han spilte knekten tilbake som vant stikket, men når åtteren kom tilbake var spillefører renons! Makker hadde altså EKn1082 og vi klarte å blokkere fargen. Jeg stakk med damen og tok for kongen. Makker la toeren. Spillefører  la røde kort i bordet

Oppsummert: Fra EKn1082 hadde han spilt Ess - Knekt - åtte - to, og hadde tieren igjen.

Dette er posisjon for Lavintahl som "opplysningskast" eller "hentydningskast". Du teller deg fram til at makker har fra to til fire honnørpoeng igjen og han prøver å fortelle deg hvor han har noe. Med ess eller dame i spar, hadde han spilt tieren fulgt av toeren. Med ess, konge eller dame i ruter hadde han spilt toeren fulgt av tieren. Når han valgte å spille åtteren fulgt av toeren sier han følgende. "Jeg har ingen honnører å fortelle om i spar eller ruter. Hvis jeg har noe, er det i hjerter. Jeg håper du kan telle deg fram til hva det er"

Ja, det bør syd klare. Makker har alstå 2-4 hp. Når de ikke er i spar eller ruter, har han hjerterkongen. Syd spiller hjerter til makkers konge og vi tar beiter når spillefører hadde EDxx,xx,EKDxx,xx.


Jeg nevnte over at noen ganger er Lavintahl et kommandosignal. Det er når en vet at en har den ene sjansen og gjør en feil da, går toget. Her er et spill som kan illustrere det.


Du starter med spar esset. Det er opplagt at du ikke skal spille mer spar, så dette er en posisjon for å bruke Lavinthal. Skal du beite dette, må makker ha et av minoressene. Du vet han har mange spar å velge i og legger han sin høyeste, spiller du ruterdamen og håper å kunne ta to ruterstikk. Legger makker en liten spar, skifter du til din single kløver og får en stjeling.

Bommer du her, vil med all sannsynlighet 5hj gå hjem.


______________________________________________________________________________

Lavintahl i alle farger?

Det er veldig hyggelig at så mange svarer. Hittil har det kommet 19 kommentarer til forrige spill jeg la ut. Jeg hudfletter de som har ugjennomtenkte innspill, men det er reglene her. Ut over det er det fritt fram.

 

Jeg har snakket om Lavintahl før. For en stund siden spilte jeg en turnering med Boye Brogeland og da ble jeg svett både foran, i og bak ørene.  Jeg måtte holde meg fast og prøvde alt jeg kunne å henge med. I etterkant skreiv jeg om et spill, men jeg tror ikke det var et jeg hadde sammen med Boye. Husker jeg ikke feil, var det en artikkel med utgangspunkt i et spill der makker spilte ut et ess og når bordet kom ned var det opplagt at det skulle skiftes farge. Jeg hadde to stykker i utspillsfargen uten at jeg husker hvilke to, la oss si tieren og toeren. Jeg hadde ikke den ringe anelse om hva som var rett fortsettelse. Avhengig av hva makker hadde, kunne det vært rett både å fortsette med utspillsfargen eller å skifte til hvilken som helst av de to andre fargene. (trumf var uaktuelt).

Jeg la toeren og makker skifta umiddelbart til kløver, den laveste ledige fargen. Det ble feil. Jeg spurte hvorfor han gjorde det og svaret var "Fordi du ba meg om det."

Mitt poeng var/er at alle kort kan ikke bety noen ting. Jeg spiller slik at et høyt kort ønsker/oppfordrer/antyder skift til den høyeste aktuelle fargen. Et lavt kort er enten nøytralt eller benekter ønske om den høyeste fargen. Noe MÅ man jo legge. Er makker sikkert på at jeg har minst tre kort å velge i, er høyest og lavest signaler mens de(t) midterste er nøytralt.

Høres ikke dette fornuftig ut da?
Så kom dette spillet. Øst åpnet med 1NT (15-17) og jeg startet med min minste kløver, invitt. Makker stakk med esset og fortsatte med knekten. Spillefører la en liten først og så nieren. Jeg tenkte ikke en gang på å stikke over (han kan ha f.eks EKnx), men da makker spilte åtteren tilbake, var spillefører renons! Makker hadde opprinnelig altså EKn1082 i kløver.

Ja, ja. Jeg burde kanskje stukket over knekten, men det gjorde jeg altså ikke. Makker så også at det han gjorde ble feil når knekten vant stikket.

Jeg vant med damen og tok for kongen. Makker la toeren. Alstå har han spilt fargen i denne rekkefølgen: Ess - knekt - åtte - to, og har tieren igjen.

Leser du det jeg skriver over, mener jeg det er umulig at alle kort skal betyr noen ting. 10-2 ber om spar og 2 - 10 ber om ruter. Åtteren først er i utgangspunktet nøytralt i min verden, men ønsker makker hjerter er dette den eneste måten han kan signalisere det på, evt. 8 - 10.

Du har sett 21 hp med dine egne, bordet og makkers EJ i kløver. Spillefører har 15-17, sånn at makker har 2-4 hp igjen. (40 minus 36 til 38)

Du skal få 100% å dele ut igjen.

A: Jeg spiller hjerter fordi makker har bedt meg om det

B: Jeg spiller hjerter fordi det er den beste sjansen til beit.

C: Jeg spiller spar eller ruter fordi jeg vet ikke hva som er rett
     og håper spillefører ikke tar mer enn seks stikk før vi kommer inn.
     

Velkommen til å svare.

Litt om landslaget fra Christian Vennerød

Jeg sendte Christian noen spørsmål for ikke så lenge siden. Da var han midt i arbeidet med å snekre sammen opplegget for neste år og ønsket å vente litt med å svare. I dag tikket disse ordene inn. Han sier at han kan ikke være så konkret som hadde vanligvis er og beklager det. Likevel: Tusen takk, CV!


Kan dere si noe om hvilke par som fortsetter i troppene og om det er nye på gang? 

Jeg er i ferd med å sette opp bruttotroppen, og kan ikke si noe konkret om hvem det blir før mitt forslag er laget, og før det er akseptert av sportssjefen. Han er imidlertid sykemeldt, så hvem som kommer til å si formelt ja, er litt uklart.
 
Jeg har alltid ment at det er viktig med noen endringer for å vise at døren inn til landslaget er åpen, så det vil jeg bestrebe meg på. Ulempen med en slik holdning, er at noen kan oppfatte det som om de er kastet ut når de ikke tas ut på nytt i bruttotroppen. Men slik er det egentlig ikke. Det fins mange gode bridgespillere i Norge, og mange kan være aktuelle på landslaget. Det er viktig at de som satser seriøst, opplever at det er registrert. Men jeg får ikke alt som skjer med meg, så jeg benytter anledningen til å oppfordre alle med ambisjoner om å kontakte meg.
 
Si litt om hvordan dere følger opp de enkelte parene i troppen. Hvor mye kontakt har dere med hverandre?
  
Dette avhenger både av de enkelte spillernes behov for kommunikasjon og av hvor aktuelle de er. Noen ringer meg, andre sender meg epost når de har noe å fortelle. Jeg prøver å sende eposter for å være mest mulig likebehandlende. Men hvis jeg opplever at vi har problemer, er det intet som løser dem bedre enn en telefon.
 
Er det par som satser mer enn i fjor og er det noen som har sagt at de vil ta det "roligere"?

Ja. Jeg kan ikke si hvem
 
Så vidt jeg vet er det ikke EM og VM i år, men "bare" nordisk. Vil dere slippe til nye par for at de skal opparbeide seg erfaring?

Den beslutningen er ikke fattet ennå. Jeg gjorde det i forrige Nordisk, med en viss klargjørende effekt. Men situasjonen er ikke den samme i dag. Gangen før der, hadde både jeg og laget stor nytte av samkjøringen og gleden ved å vinne Nordisk. Så helst vil vi stille med vårt sterkeste lag. Det er også viktig for at Nordisk skal opprettholde sin status at alle land stiller med sitt beste mannskap.
 
Kommer Norge til å stille med landslagene i Tromsø eller vil par/spillere i troppen fritt kunne danne sine egne lag?
  
Helt fra det ble klart at det kunne bli norsk arrangør av EM har jeg vært på NBF for å få forbundet til å sende to landslag. De må til en viss grad få økonomisk støtte, og det er vel dette som er problemet for NBF. De to lagene kunne eventuelt sponses, men det er kanskje hardt for NBF å svelge? Hva med Norge Codan og Norge Choice? Eller i Northugstil: Norge Coop og Norge Red Bull?


 
I fjor var det organisert samlinger her på Sørlandet. Hvordan oppsummerer dere det og er det lignende planer i år? 
Sosialt var det svært vellykket for dem som var der. For åpentlaget er slike samlinger neppe den perfekte faglige utfordring
 
Jeg har flere ganger sagt at landslagsspillerne må ut i verden i større grad. Er det noen konkret planer i den forbindelse og har NBF noen mulighet til å støtte økonomisk?

Hyggelig at du sier det, for internasjonal matching har vært ett av mine hovedpoeng helt siden jeg tok over som landslagssjef. Det er noe helt annet å ha møtt temperamentsfulle Bocchi og språksvake østeuropeere første gang, og etter at man har opplevd dem noen ganger og funnet ut at man omstille seg litt mentalt i forhold til norsk «hyggebridge». Vi jobber derfor med å få til internasjonal matching. Men det er ikke så lett.


Igjen, tusen takk, Christian.
 
 

Resultatside

RESULTATSIDE

2015

JULETURNERINGER
2015


NBF TURNERINGSSIDE
_____________________

FALL NATIONALS
Resultater

LIVE REISINGER
_____________________
Alle resultater
Seriemesterskapet 2015

____________________

CHAMPIONS CUP
_____________________
SERIEMESTERSKAPET 2015
1.div

2.div A
2.div B
2.div C


LIVEBRIDGE.NET
___________________________
1. & 2. runde NM lag


Ålesund Storturnering
Resultater


Rondane CUP
resultater par
resultater lag


Nærbøgiganten
10.og 11.oktober
RESULTATER

  
_______________________ 

Jotun lag i Sandefjord
Resultater

Steinkjer OPEN
5.september

Resultater PAR  
Resultater LAG 

Resultater
Per Ove Schei' s Minneturnering
 

Resultater
MOLDE STORTURNERING
28.-30.august


Resultater
Kragerø-Cupen 2015

29. og 30.august

 
RESULTATER
Askim Jubileum

22. og 23.august

_____________________
RESULTATER
Lyngdalsturneringa
15.16. august
 

--------------------------
VM CHENNAI 2015
Resultater LIVE Q-finale

WORLDBRIDGE.ORG

_____________________
NM PAR 2015
LIVE RESULTATER


-------------------------------

UNGDOMS-EM

hjemmeside

RESULTATER
______________________

VM junior
Kroatia 20.-29.august
_____________________

EBL sin EM -side 

RESULTATER


- Åpen kvallik par
          Semifinale A (46)
             Semifinale B
 (6)

- Damer kvallik par 
          Semifinale Damer  
          Finale damer
- Senior Kvallik par
         Semifinale Senior  
         Finale senior

Åpent lag
 (SWISS)   
-  Round of 16  
-  Round of 8  
-  Semifinale  
-  Finale

Damer lag - (SWISS)     

- Round of 8  
- Semifinale  
- Finale
 

Senior lag  
(SWISS) 
- Semifinale  
- Finale


VIDEOER - BILDER

BULLETINER

SPILLEPROGRAMMET
_______________________

Hva har makker?

 Denne gangen skal du få fordele 100% prosent på følgende tre alternativer:

A: Makker spør etter ess
B: Makker melder en naturlig kvant (invitt til slem)
C: Makker har begge minor.F.eks kan ditt svar være slik:

A: 20%
B: 50%
C: 30%

Har du en sterk mening, kan du selvsagt gi 100% til et av svarene.

Fasit på "Hva melder du?"

 Det er sjelden jeg påstår å eie sannheter, men denne gangen har jeg et fasitsvar. Reglene er slik:

"Når vi har funnet trumfen og den er i major, er nye farger under 3hj/sp invitter. Over 3hj/sp er det cuebid. Vi hopper aldri over farger vi har kontroll i. Er minor avtalt, er det holdvisende fram til 3NT og cuedid over 3NT. Vi hopper heller ikke her over kontroller".

Dette regner jeg med alle er enige i.Det som er litt nytt her, er at 3NT fastlegger ruteren som trumf. Det er nok mulig å spille spar enda, men andre farger kan aldri bli trumf. I alle fall ikke kløver!! Derfor vil 4kl fra makker
være cuebid med ruter som trumf. Når hunden ikke bjeffet, betyr det at motparten har EK i kløver.

Om en skal melde 4NT eller 5ru, er ikke hovedpoenget. Likevel kan makker har tre eller fire små kløver og vi har fortalt motparten at de kanskje kan ha EK pluss en stjeling. Noe mindre enn EKD i spar og KD i hjerter, kan han ikke ha. Husk at han er klar til å ta tolv stikk hvis du kan stoppe kløveren.


Rett svar og klem fra Klukken til de som meldte 4NT. Han gleder seg til divisjonsspillinga allerede.

Å slippe en tanke

Jeg har skrevet om dette før og jeg plages av fenomenet. Tidlig i spillet gjør jeg meg opp en forestilling om hvordan det sitter og hvilken plan jeg skal velge som spillefører. I løpet av spillet vil gjerne forutsetninger endres og det som var en god plan innledningsvis, må justeres. Mitt problem er at tanken jeg hadde tidligere i spillet,  vil liksom ikke slippe. Hvis jeg bare hadde klart å nullstille meg og starte fra schratsj igjen, ville det ikke vært problem overhode. Det er som regel ikke verken bridgeferdigheter eller matematikken som svikter, det er konsentrasjonen og evnen til å stoppe opp de nøvendige sekundene. 

Her er spillet:

Jeg fikk kløver 9 ut til damen og skift til en liten spar fra Stig Drangsholt. Etter å ha spilt mot han i mange år, vet jeg at i slike posser har han esset og ikke damen, så jeg går opp på kongen og spiller mer spar til klukken sin dame. Jeg vet også at nå sitter ikke ruteren 6-1 hos motparten. Da hadde øst spilt den fargen og ikke spar. Det ser ut som øst har hjerterdamen, fordi spar ess og ED i kløver holder ikke til åpning. Med åtte poeng (to damer og ruter ess) ville vest sannsynligvis meldt første gang.

Inne på spardamen kommer det kløver 7 til stjeling hjemme. Jeg stjeler en spar og esset faller i øst. Nå kan jeg ikke stjele meg hjem i i kløver enda, så jeg spiller en ruter til tieren og esset i vest. Det kommer mer ruter til min dame. Øst følger to ganger. 

Nå ser jeg den vinnende planen. Spar til stjeling med hjerter ess. Så hjerter knekt som seiler rundt. Kløver til stjeling med hjerter åtte og jeg frir meg med ruter. K10 tar de to siste og jeg vinner kontrakten. Ser ikke det litt småpent ut da?

Jeg spiller sparen min, men vest har ikke mer. Øst har altså falsecardet fra E10 igjen, men det er ikke så farlig. Jeg stjeler med hjerter knekt, tar for hjerter ess og stjeler meg hjem med kløver til hjerter åtte. Vest kaster en ruter. Nå er stillingen:

    Jeg frir meg i ruter og claimer i det jeg venter et anerkjennende blikk fra makker, Roald Mæsel. 

Vi har den "avtalen" at under spillinga skal vi ikke si noe som kan oppfattes negativt til hverandre. Det er viktig å bygge makker, sånn at han får følelsen av å være flink,. Jeg ser imidlertid at han smiler til meg på en litt underlig måte, nesten som han sliter med å holde seg alvorlig.

Det skjønner jeg godt når jeg tenker meg litt om.

 Tidlig i spillet hadde jeg plassert sparlengden og ruterlengden i vest. Derfor hadde øst hjerterlengden. Det var den tanken som aldri slapp. :-)

Hadde jeg tenkt meg bitte-litt om, hadde øst vist fire spar, dobbel ruter og fem kløver. Hvis han i tillegg skulle ha hjerterlangde, hadde han enten fordelingen 4-4-5-2 eller 4-3-2-5, henholdsvis femten og fjorten kort. Selvsagt MÅTTE han ha 4-2-2-5 og hjerterdamen dobbel. Det var bare å ta for K10 i hjerter og hente det tiende i ruter. Kun et overstikk i lag, men ikke rart at makker hadde vansker for å holde seg alvorlig.

Her er alle kortene

Påmelding til EM i Tromsø

 Nå har jeg vært tålmodig med dette innlegget. Jeg tar forbehold om at jeg ikke skjønner hvor en skal trykke, men jeg kan ikke finne hvem som har meldt seg på til sommerens mesterskap. 

Påmeldingen ble åpnet for mange uker siden, men den kommer garantert ikke til å ta av før det går an å se hvilke andre som har meldt seg på. Igjen med forbehold om at jeg er blind og jeg ber på forhånd om unnskyldning, men det er da første gangen etter online påmelding ble inført at det ikke automatisk kommer opp antall påmeldinger og navn?

Dette kan da ikke være en datateknisk utfordring vel?

Hva melder du?

Jeg er litt skuffet over at norsk-afrikaner Stabell ikke har løst den forrige (under), men han (og dere andre) skal få en til.
Hva melder du over makkers 4ru? 

Hva forventer du å få i bordet?

Siden jeg er en umoderne melder, blir jeg pepret med meldeproblemer for tiden. Denne har Baard Olav Aasan sendt meg.
Logg deg på og fortell hva makker har. Det er en "ordentlig" oppgave med et logisk svar, ikke en sånn gamble/Lotto-oppgave som andre bridgesider driver med .

Førstemann med rett svar får en klem av Klukken i premie. Andrepremie er to klemmer av den samme,
___________________________________________________________________

   

Kristoffer Hegge- Klar for ny sesong! Hei Kristoffer.

Forrige sesongs desiderte høydepunkt var Junior-VM i Tyrkia. Alle husker hvordan det gikk der.  Så vidt jeg vet holder du junioralder enda. Det stemmer? 

 
Riktig! Jeg fyller 25 år i februar og er inne i mitt siste år som junior. 
 
Hvordan er det å sitte i dag og se tilbake på forrige sesong? Godt, tipper jeg :-)
 
Ja. Som junior får man ikke mange sjanser før man er for gammel. Så her gjelder det å benytte de få muligheter man har :) Minnene man sitter igjen med etter seier i junior VM kommer til å henge høyt uansett hva som skjer videre i bridgekarrieren! Det var også en fin erfaring å spille mot flere store profflag i åpent VM lag i Sanya like etterpå.
 
Jeg vet ikke hvem som holder junioralder av dere også i 2015, men det blir sikkert rokkeringer i par. Hvem skal du spille med neste år og kan du si litt om planer og ambisjoner? 

I skrivende stund er jeg er ikke 100 % sikker på hvordan juniorlandslaget blir denne sesongen. Det jeg vet er at jeg skal spille med Tor Eivind Grude, på lag med Christian Bakke og Harald Eide. Hvem som blir det tredje paret er ikke bestemt ennå, men blir overrasket hvis ikke Fredrik Helness m/ makker får muligheten. Jeg respekterer uttaket uansett hvem det blir. 
 
Som siste års junior er det naturlig at det blir mange juniorturneringer. EM junior lag og nordisk junior lag vet jeg vi skal delta i. Det går også åpent junior VM for lag, BAM og par i Opatija i August, men om det blir deltakelse der vet jeg ikke. White house juniors blir jeg nødt til å stå over i år hvis jeg blir forespurt om å delta der. Seier i nordisk og topp 3 i EM/VM er realistiske mål synes jeg. 

Jeg håper også på å få spilt noen store turneringer i utlandet, men det er i hovedsak økonomiske faktorer som avgjør. 
Ellers skal jeg delta på flest mulig landslagssamlinger og de største turneringene i Norge. EM i Tromsø er en selvfølge!
 
 Forventer du å bli tatt ut i landslagstroppen åpen klasse eller er det for tidlig enda?
 
 Det kommer jo an på hvor mange av de beste i Norge som har tenkt å satse eller ikke. Tidligere har det vært svært rutinerte og gode par i troppen, og hvis de fortsatt satser på landslagsspill blir det hardt for nye å komme inn. Først og fremst er mitt fokus på det landslaget jeg VET jeg skal representere. Hvis jeg får muligheten i den åpne troppen, så benyttes den med 100 % fokus uavhengig om det blir i dag eller om 40 år. 
 
Er du student eller i jobb? Og hvordan påvirker det mulighetene til å satse? Skal du/dere satse på å ta et skritt til ?
 
Å satse på bridge krever at man har tid, lyst og energi til det. Her det mye som må prioriteres riktig for å lykkes på høyt nivå. Har man en krevende jobb, eller etablert seg med familie og unger, har man utfordringer som gjør satsing på bridge omtrent umulig. Man kan jo ikke leve uten penger heller, så det er mange valg som ikke er så enkel! Folk er forskjellig og alt er relativt. Jeg jobber for tiden på Steinkjer videregående skole som IKT-lærling.

Jeg skal ta fagprøve i slutten av Mars, og etter det vet jeg ikke hva jeg skal holde på med. Kaste ut juletreet kanskje? 
Vi prøver alltid på å bli bedre i bridge. Tiden får vise hva som skjer :)