Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Tenkepause..

(Hvis noen av dere lesere har kommentater, er det fint om dere skriver noen ord etter artikkelen)


Ordet "tenkepause" gir de fleste  turneringsledere sjelvinger i ryggmargen. Det er lite som setter følelser så mye i sving som når en blir bortdømt fra en melding som i eget hode var 100% opplagt. Reglene er klinkende klare hvilke rettigheter du har når makker melder "pass" etter å tenkt mer enn det som kan ansees som normalt. Det spiller ingen rolle hva du mener er en normal melding, men det som er avgjørende er hva andre spillere på ditt nivå ville gjort i samme situasjon uten tenkepause. Dette forklarer Allan Livgård bedre lenger nede.Jeg husker generalsektretæren var på besøk i Kristiansand i fjor sommer og spilte sommerbridge med Marianne Harding. Hun tenkte lenge etter motpartens melding på 5-trinnet og valgte så å doble. Knut Brinchmann tok ut doblingen fordi han mente det var helt opplagt, uavhengig av tenkepausen til makker. Vi andre rundt bordet lot meldingen stå siden det "bare" var sommerbridge, men sa at i en større turnering ville Knut etter all sannsynlighet blitt tvunget til å si pass. "Men jeg hadde en helt opplagt 5hj", sa han. "Det er jo ingen mening i slike regler!!"  Du er ikke den første som har sagt dette, Knut, men når makker tenker og så sier pass, ligger dere tynt an.

Derfor er det mange ganger en bedre løsning å melde når en først har tenkt lenge. I alle fall er det dumt å melde i posisjoner der en "vet" at en blir dømt mot. Var aksjonen mislykket og motparten får en god score, beholder de den. Var den vellykket, blir du dømt til å si pass. 

Noe som irriterer meg, er at terskelen for å tilklalle turneringsleder er så forskjellig hos norske spillere. Vi vet alle om spillere som roper ved den minste mistanke om formelle feil, fordi de kjenner sine rettigheter og vet at TL ofte ikke har noe annet valg enn å dømme i fordel den som protesterer. Selv om de aller fleste vil anse at skaden som har skjedd er minimal, i mange tilfeller ubetydelig i praksis, men mulig i teorien. 

Jeg fikk en mail fra Paul H Hinna om et spill i hans klubb. Det så sånn ut:Syd meldte 2hj, selv om makker hadde tenkt svært lenge. Det er opplagt at makker ikke har en normal opplysende dobling, men på den annen side er det ikke så lett å finne ut hva han tenkte på. Mange vil mene at syd har en opplagt melding med en fin femkortfarge der makker normalt har tilpass, i tillegg to dobbeltoner i motpartens farge. I alle fall siden han hadde passet i første melderunde. Andre vil ikke tenke på å melde en gang med bare fire honnørpoeng.

Syd vil helt sikkert hevde at han gjorde som han ville gjort uavhengig av makkers pause, men gir reglene han lov til det?

Paul A Hinna dømte at syd ikke kunne melde, men det skjedde ting i meldingsforløpet etterpå som gjorde at han dømte spillet 50-50 til begge sider. 

Jeg kan ikke dette og har fått to av våre flinke turneringsledere til å si noe. Takk til både Tom Høiland og Allan Livgård.

Tom Høiland

Heisann Snurr – hyggelig å få noen problemstillinger ved bassengkanten på Tenerife
 
Først må jeg si meg enig med Snorre i at slike situasjoner ofte er vanskelige å dømme. Utgangspunktet er jo enkelt nok – man skal melde som om det ikke var noen tenkepause.
Dette er imidlertid svært individuelt – jeg kjenner mange som ville meldt 2 hjerter – men også mange som aldri ville tenkt tanken engang.
Turneringsleder må derfor bruke en stor grad av skjønn – høre på forklaringer- og dømme ut fra sin oppfatning.
Jeg liker ofte å stille spørsmålet på hodet; hva ville du meldt dersom makker hadde slengt på en pass i lyntempo og sett lykkelig ut fordi han har «sluppet unna»?
Også uetisk – men slik opplever vi hele tiden.  Å bruke tenkepauser, eller manglende sådanne, til å ta avgjørelser er i mot reglene – og skal straffes. Her kan da makker fint ha en 4333-fordeling med 13 poeng.  At han tar en (påfallende) lang tenkepause sier klart ifra at han ikke har en dårlig hånd.

Tvert imot har han veldig lyst til å melde – og det får han «fortalt» uten å ta risikoen ved å melde en gang til.  Selvfølgelig helt i orden å tenke så lenge du vil – men når du ender opp med å melde pass har du fratatt makker mange muligheter.
 
Det vil selvfølgelig også være like uetisk å tenke i 3 minutter med en dårlig hånd – for å få makker til å passe! Jeg husker en artig situasjon som et par jeg kjenner fikk mot seg for mange år siden.  Etter spillet var ferdig spurte den ene i paret : «Misforstod du tenkepausen min makker?»
En annen «hovedregel» du må forholde deg til som turneringsleder er at de gangene du er i tvil – så dømmer du til fordel for ikke-feilende side. I dette tilfelle ville jeg dømt kontrakten til 2 ruter.  Å gi middels er bare de gangene et spill er blitt «ødelagt», og da gir man 60-40 til ikke-feilende. Hvis 2 spar gav et likt eller bedre resultat ville jeg latt det stå – men går ut i fra at dette ikke var tilfellet siden de har protestert på spillet.

Bridgehilsen
Tom Høiland

 Allan Livgård

Hei.
 
Tom har gitt en fin vurdering av spillet, men han har kanskje oversett det aller viktigste poenget i hvordan man skal dømme i slike situasjoner. 
 
Når man får en sak med tenkepause tar man alle fakta som var tilgjengelig ved bordet og presenterer for ca 5 spillere som er på samme nivå som den spilleren som satt med den aktuelle hånda.
Det eneste man skal utelukke er tenkepausen til makker. 
 
Så i dette aktuelle tilfellet skal meldingsforløpet og hånda presenteres til 5 spillere uten den tre minutter lange tenkepausen. Så sier loven at spilleren ikke kan velge blant noen logiske alternativ som er foreslått av UI (her tenkepausen).
Rent praktisk betyr det at dersom en av de 5 spillerene sier at pass på 2 ruter er hva han ville valgt, så er pass et logisk alternativ, og dermed må spilleren melde pass. Merk at det her i prinsippet holder at 1 av de 5 sier pass, mens resten ville sagt 2 hjerter. Så lenge 1 sier pass er det et logisk alternativ.
 
Så jeg har ikke lyst til å si om spilleren får lov til å melde eller ikke, fordi jeg vet ikke hvilket nivå spilleren er på. Sagt på en annen måte, jeg vet ikke hva spillerens likemenn ville meldt på kortene.Om du hadde spurt meg ville jeg sagt at jeg vurderer en pass, men nok melder 2 hjerter. Siden jeg vurderer en pass er dette et logisk alternativ, og du må justere til 2 ruter.
 
Merk her også at man ikke skal gi 60/40 i slike tilfeller, som Tom sier. TL er ansvarlig for å skape et rettferdig resultat på spillet, og det er veldig sjeldent 60/40. Bare når alternativene er så uoversiktelige at det ikke er mulig å avgi en fornuftig dom kan du dømme 60/40 på et slikt spill.
Her ser man på hvor mange stikk det står i 2 ruter, vurderer det opp mot resultatet i 2 spar og gir ikke-feilende side det mest gunstige. Er man i tvil om antall stikk i 2 ruter kan man som Snorre sier vekte scoren, altså bruke flere forskjellige antall stikk. 
Det er sjeldent at 2sp er mest gunstig i slike tilfeller, for da roper de ikke på TL.
 
Med vennlig hilsen
Allan Livgård
Konsulent
Allan sammen med sine sterke lagkamerater fra Heimdal BK

Kommentarer

Ja, jeg tok vekk at åpneren (uheldig?) meldte 2sp og når nord hadde fem spar ble det veldig feil.

Jeg ønsket å be Tom og Allan si noe om hvilke muligheter en hadde i syd til å melde over 2ru. Skjønner at teksten ble litt forvirrende.

Det var sikkert feil å fjerne 2sp i "oppgaven", fordi det påvirker muligens dømminga av 2hj. Å melde 2sp blir pose-og-sekk? Blir det rett, står meldingen. Blir det feil, protesterer motparten og forlanger at syd skal passe 2ru.

Kanskje splitta score da, Allan?

Aktuelt sett ble det meldt 2 spar over 2 hjerter, uten at det egentlig er veldig viktig for saken. Men det ble presentert oss i den opprinnelige teksten, men Snorre har ikke fått det med her.

Hvorfor dukker 2 spar opp her kan ikke se at det er meldt 2 spar over 2 hjerter heller men kanskje den meldingen mangler?

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.