Nils Kvangraven i 4hj

Det er mulig det går an å beite, men det var i alle fall glimrende spilt fra Nils sin side. Trykk på spillet og se.