Var dette rett meldt, Roald?

Jeg kritiserte meg selv i artikkelen under denne, der jeg bestemte meg for tidlig for sluttkkontrakt. Dette spillet er omtrent likedan, men luringen var mer heldig enn meg med sitt valg. 

  2ru viser minst 10hp og minst fire ruter. Jeg er ikke sikker om 3ru er beste melding (ubalansert minimum), men en hånd uten er esser er aldri noe pluss. Likevel skal ikke makker ha med enn essene i spar, hjerter og ruter (12hp) før vi er veldig nær en slem.

3hj viser i første omgang hold. Enten på leiting etter beste utgang eller en innledende sleminvitt. Roald var redd kløveren og hoppa til utgang i ruter. 

Etter min mening kan han formidle det samme med 3sp. "Jeg har hold i spar, men kløveren ser skummel ut, makker!". Gi meg mer i kløver og et ess MINDRE, så tar motparten de tre første stikkene og vi har ti toppstikk i NT. Gi meg et ess MER, og vi finner ikke slemmen.

Tredje farge VISER hold, mens fjerde farge SPØR etter hold. 

Skuffende meldt, Snurr

Jeg meldte 3NT i full fart uten å ta meg de nødvendige sekundene. Dette gjør vi alle og som regel blir vi ikke straffet. I slike spill skal vi oftest stoppe i 3NT, men det haster ikke å undersøke. 1ru benekter femkort major (Hauge-systemet). Jeg burde startet med 3ru for å vise hold der, så fortsetter makker med 3sp (hold i spar, men ikke i hjerter). Da kommer vi alle fall i 5kl, kanskje vi finner slemmen også. Det er for dumt å gå to sonebeiter i 3NT når det er 12 toppstikk i kløver.

Torhild Heskje skapte spillet ved ikke å melde hjerteren sin på 1-trinnet, uten at jeg helt forstår hvorfor.