Kortfarge og ikke kortfarge

Når man har mange trumf til sammen, er kortfarger veldig viktig. Under er et nytt, spennende 1.divisjonspar for Vestfold, Ole Kopstad og Tor Eivind Grude, i aksjon. 3hj viser singel og 4ru singel/renons. Hvis syd ønsker å cuebidde med ekte kontroll, må han gå veien om 3NT først. Legg nå merke til hvordan nord sin hånd vokste til himmels. Han vet at makker likte singel hjerter og med 865 i ruter mot makkers kortfarge, er det ingenting bortkastet der heller. Nord kan likvel ikke ta kommandoen med Blackwwod, fordi han vet ikke om ruteren er singel eller renons. 5kl viser maks for tidligere meldinger og spiller ballen tilbake. Flott meldt!!
Så kommer det jeg kaller et tøysespill. Selvsagt kan det være rett å spille 3NT, men nord bør absolutt sjekke om makker har fem spar først. For nord kan både kløveren og ruteren være åpen. Joda, kanskje uflaks at de manglet ruterhold og at vest hadde ruterutspill, men fortjent staffet spør du meg. 


Begge i makkerparet må tenke likt

Dette har jeg skrevet om i flere artikler i det siste. I spillet under tenkte jeg "honnørpoeng", mens Geir Brekka tenkte "tapere". Det går ikke. Et makkerpar må tenke likt.
 


Jeg rista på hodet over hans invitt når jeg medte 2sp. I  min verden hadde jeg 14hp og nesten NT-åpning. Da måtte jeg da ta imot invitten til 4sp? Han hadde bare åtte honnørpoeng og jeg sendte han rett i skammekroken for nok en overmelding.

Fremdeles er det hardt å melde på 2sp, men slik tenker Geir.

"Jeg har en åttetapers hånd med mange positive faktorer. Ruterdamen er i makkers åpningsfarge, jeg har seks (!) trumfer og en dobbelton. Både hjerter ni og ruter ti kan være med å tette farger. Har makker en sekstapers hånd med verdier som passer (EDx,10xxx,EKxxx,x) så står det masse stikk. 24 - (8+6) = 24 - 14 = 10. Selv den tamme Exxx, xx,EKxx,xxx gjør at det er spill for 4sp, den står på hjerteresset foran. Han makker ruterknekten i tillegg, må motparten hente de fire første med kløver ut og hjerter gjennom til esset bak."

I hans verden skal jeg ikke ta imot invitten. Rett nok har jeg 14hp, men det er og blir en åttetapers hånd. I tillegg har jeg fire knekter og en dame, i bridge oppskrytte verdier"

Så da får jeg ta (også dette) spillet på min kappe for dårlige vurderinger.

"NewInBridge" lurkikker?

Det er litt moro at det spillet jeg refererte fra allerede på lørdag, kommer som hovedoppslag på "NewInBridge" sin nettside. Der gratuleres de multinasjonale vinnerne av det russiske mesterskapet. To x Putin, To x Italia og to x Nederland,samtidig som de trekker fram det fine innspillet.

I all beskjedenhet var "presentasjonen" av spillet flere hakk mer oversiktig på NBF sin side. 

(Trykk på bildet for artikkelen)

Frank Svindahl om god løft                                      Frank og Johhny Hansen skal prøve seg sammen neste sesong.


Jeg traff Svinet i byen og han var kjapt frampå med lange utredninger om hvorfor sånt var rett og sånt var galt. En enkel sjel som meg sliter  med å henge på, men jeg skal prøve å oppsummere hva han mente. Her er utgangspunktet for diskusjonen:Har øst gode nok kort til 2hj (god løft til 2sp) eller skal han bare melde 2sp for å vise 6-9 og tilpass?

For å starte med hva Frank sier om spørsmålet over.
"Øst er ikke i nærheten av å melde 2hj. Her er det en grunnleggende brist i både logikk og forståelse, så Kvangraven må straks gå i seg selv. Han mangler minst en verdi for å melde 2hj. Nå skal jeg forklare deg litt, Snurr.."

Jeg kan ikke sitere Frank videre, fordi det har jeg ikke plass til. Derfor oppsummerer jeg med egne ord og regner med å bli korrigert hvis det er vesentlige feil i det jeg sier.


En vanlig åpningshånd har omtrent åtte tapere, ganske ofte syv og noen ganger ni.  Antall tapere finner du ved å telle manglende honnører i de fire fargene. E32 er to tapere, mens E2 er en. Det er aldri mer enn tre tapere i en farge, så 432 og 5432 er begge tre tapere.

Du har følgende hånd: KD432,E32,E32,32 og teller tretten fine honnørpoeng og syv tapere. En grei åpning. KKn432,E32,E32,Kn2 er en svakere åpning og inneholder åtte tapere.

Som svarhånd til åpneren, teller du opp dine egne tapere. Dette tallet adderer du med hva du kan forvente hos makker, og trekker summen fra 24. Det tallet du kommer fram til, er forventet antall stikk.

Et eksempel.

Makker åpner med 1sp og viser etterpå en grei åpning, ca syv taperer antar du. Du har trekort støtte i spar og syv tapere selv. 24 - (7+7) = 10. Du kan forvente å vinne 4sp.

Bridge er ikke matematikk, så det er mange faktorer som også må taes hensyn til. Her er noen:

 • Taperberegningen forutsetter tilpass. En singelton er ikke mye verdt hvis du ikke samtidig har trumf til å dekke opp makkers tapere i fargen.
    
 • Ekstra trumflengde er alltid et pluss.
    
 • E32 og D32 er begge utgangspunktet to taperer, men alle skjønner at den første er langt bedre. D32 telles som 2,5 tapere hvis den ikke er i kjent farge hos makker.
    
 • Honnører som hjelper hverandre er pluss. KD i samme farge er bedre enn når de er spredt i to farger.
    
 • Honnører som støttes av knekten og/eller mellomkort (10'ere og 9'ere) er pluss. K32 mot Kn54 trenger ikke å være et eneste stikk hvis du må spille fargen selv, mens K109 mot Kn32 er alltid ett stikk og to med damen i kapp.
    
 • Honnører i motpartens farge er bedre plassert bak innmelderen enn foran.

 

Så til spillet over der det er snakk om 2hj eller 2sp. Frank sier at:

"Nils har omtrent ni tapere. 3 + 1 + 2 + 2,5 = 8,5. Det er flere negative faktorer enn positive. Manglede trumfhonnør, kun tre trumf, honnør foran i hjerter og ingen mellomkort i kløver. Makker som har meldt inn på 1-trinnet, kan forventes å ha en liten åpningshånd, i snitt 7,5 tapere. I alle fall er det det du bør forholde deg til når du selv skal avgi en melding. Taperberegningen blir nå slik:

24 - (7,5 + 8,5) = 24 - 16 = 8

Du ser at makker skal ha betydelig tillegg for at det skal stå utgang, derfor er Nils sin hånd opplagt ikke verdt mer enn 2sp. Støtte til 2sp viser normalt tre trumf og ni tapere.
Når innmelderen ser på sine kort, vet han at han må ha en seks-tapers hånd eller bedre for å gå på etter 1sp - 2sp. "

Amen!!

Baard Olav Aasan om minoråpning

Innlegget hans er for langt til å legge inn som kommentar, så det blir en egen artikkel. Takk, BOA.

Jeg repeterer hva problemstillingen er før jeg slipper han til.  Jeg hadde den tamme hånda i syd (øverst) og åpnet  alle i sonen med 1kl (2+):

 
Kn98
E6
K1065
EKn98
 
Vest meldte inn 2hj og makker hadde
 
ED7
432
DKn93
D72
 
og så kan dere eksperter fortelle meg hvordan dette skal gå videre. Du må gjerne gi han fire kløver eller 4-4 i minor også. Fem ruter og tre kløver er like ille. Poenget er at ved å åpne med 1kl på alle balanserte hender, blir en veldig ofte tvunget til å enten spille motspill eller egen NT-kontrakt fordi det er så vanskelig å finne ut om vi har tilpass i kløver og/eller ruter. Derfor stiller jeg spørsmål om vi ikke oftere skal åpne med 1ru på f.eks 4-4 i minor, siden vi da i allefall får vist en farge. Å holde oppe med en dobling i utdøende etter innhoppet, er (mildt sagt) aktiv bridge. Vi risikerer ofte å komme på 3-trinnet uten både honnørstyrke og tilpass de gangene makker ikke har noe. Håkon Kippe og Baard Olav Aasan vant NM par i 2009. 
_________________________________________________________________

Her er Baard Olav Aasan sin mail til meg og selv om det gjør vondt, skal jeg denne gangen la ordene hans stå uimotsagt. (Sukk!!)

Det er litt hipp som happ om du åpner 1kl eller 1ru. Skal sluttkontrakten være NT spiller det ingen rolle hva du åpner. Når en kikker på en liten bit av problematikken, som i ditt tilfelle. Du mener du er nødt til å snyte deg selv fra å komme i 3ru, fordi du åpner med 1kløver. Det er like ofte andre veien. Som Brogeland i USA mot Zia, der ene bordet åpnet 1Kl og ble spillende 2kl på 4 4, mens andre bordet åpnet 1ru og kom i 2ru på 4 3 med beit... 

Ved  utspill: Betrakt mer eller mindre åpningen 1KL/RU som 11 14 NT.

Kan du ikke finne ut hvordan det funker å spille 100 spill på BBO og komme med en fasit...?

Nei. Hold på kløveråpninga. Jeg åpner på 3 kløver foran 4kort ruter. Det gir noe tilbake som du kan benytte deg av ved åpning 1ru... 

A) Du kan ikke ha 3 kløver med bare (3)4kort ruteråpning. Det letter jobben med å finne 5 3 i kløver
B) 1ru - 1hj, 1NT åpner har alltid 5ru
C) ved omvendt minor og åpner viser max 4ru, kan aldri ha dobbelton major.
D) Hjelp i motspill... spiller ut liten kløver fra Axxx(x) 
E) Utspill mot NT Sitter du med 5kløver Hxxxx uten inntak er det bedre å spille ut dobbel ruter...

Du må være i stand til å avgi ønsket informasjon før du passerer 3NT. Dette som at du har åpnet 1ru på 4 4 er ikke lett å implementere sammen med at vi i tillegg gjenmelder 1nt på singelton i makkers farge. 

Å gjenmelde 2kløver etter at du har åpnet på 1ru på 2344 har også noen snubletråder... Svarhanda må melde som om du kan ha opptil 16 17 honnørpoeng for meldinga, og må holde oppe på 7 8 HP. Du kommer alt for ofte i 3kl/3ru på trillrunde hender. Da sliter du med hjemgangen, fordi de to trumftaperne du kunne kaste på langfargestikkene til motparten i 1NT må du alltid gi fra det i trumfkontrakt.

I det aktuelle spillet er vi utmeldt og kan ikke melde annet enn pass i svarhanda:

pass pass 1kl    2hj                                                                 
pass pass dobl pass                  
2NT * pass 3ru pass                  
pass pass                      
                         
* 2NT viser to steder å spille

 Det spiller ingen rolle om makker har passa eller ikke i åpning. Du sitter på halvparten av honnørstyrken etter meldingsforløpet så det er bare å jobbe. Sitter du på 3 3 i hjerter og passer 2hj, er det langt mindre sannsynlig, og lovstridig, at du skal spille på 8korts tilpass selv

Du får akkurat samme problematikken de gangene du åpner 1ru og makker sitter med 3334 eller 3-5, og du må benytte deg av samme teknikken for å finne 8-kortstilpass

Med vennlig hilsen fra Thailand

BOA

Småkorta er viktige!!

som i dette spillet fra det pågående russiske mesterskapet. 

Jeg husker at jeg stilte spørsmål en gang om det var rett at utenlandske spillere var med i vårt Seriemesterskap. Når jeg ser startlister i utenlandske nasjonale mesterskap, virker det som den diskusjonen er over, fordi i Russland spiller Nederlendere, i Italia er det både tyskere og franskmenn på startstreken og i Frankrike er det spillere fra hele verden med.

"utlendingene" preger også resultatene. Det er nok mest fordi de spiller på de beste lagene og er hentet inn for å forsterke allerede gode lag. 

  Dette er faktisk fra det russiske mesterskapet, selv om det er ingen russere som spiller på dette bordet.

Syd sin dobling var nok basert mest på mistanke, men nord var godt fornøyd og spilte ut sparesset og skifta til ruter konge (!). Han var redd kløveren og prøvde å sette opp stikk.

Ruter ess, kløver til esset, kløver til stjeling, hjerter til damen, ruter til damen og stjeling. Nord fortsatte med en liten spar til stjelilng i bordet. Så kløver til stjeling igjen og spar ti i posisjonen under
     
 

Spar ti måtte nord dekke, men da stjal spillefører i bordet og tok for hjerteresset.

Så kløver til stjeling med den siste trumfen og du ser sikkert hva som skjer nå.

Vest har allerede fått åtte stikk og trenger to til. Nord må derfor stjele over og avslutte med å spille fra 85 i spar opp i 96.

Det var akkurat nok til at 4hj redobla gikk hjem. 

     

Hekta på bridge!

Denne artikkelen sto i LISTER24 denne uka og Ronny Kolnes forteller om sin ldenskap for bridge (Trykk på bildet for artikkelen)

Hva er en god løft?

Parturneringer avgjøres av helt andre typer spill enn lag. I lag jager vi alt som ligner utganger og vil være i alle som er i nærheten av 50%. I en parturnering med ujevnt felt, er dette ikke vinnende taktikk. Der skal gode par være i normalkontrakten og vinne på å ta maks stikk både i egne kontrakter og i motspill. Hvis man er alene om å ta ti stikk i spar, er toppen like mye verdt om du spiller delkontrakt eller utgang. I lag er det 1 IMP forskjell på 140 og 170, men ti ganger så mye differanse på 140 og 620.

Hva synes du om øst sin hånd i spillet under? Er den verdt 2hj (god løft til 2sp) eller holder det å melde 2sp (normalt trekort og va 6-9 hp). Logg deg på å svar eller send en mail til meg så legger jeg ut.

Komleposs i finalen i Kroatia

I går og i dag ble lagturneringa under Bridgefestivalen i Pula i Kroatia spilt. For lag "Komleposs" spiller Lars Frøland, John Helge Herland og John Våge sammen med et sterkt nederlandsk par. De gikk greit gjennom kvalifiseringen og i skrivende stund er de på fjerdeplass i A-finalen.

Turneringa er slutt i løpet av kvelden og her finner du RESULTATENE

Årets spill og årets historie?

Dette spillet har jeg skevet om før . Dess mer jeg tenker på det, dess mer liker jeg historia.

Det er fra Cavendish med Jan Tore Berg i hovedsetet. Jeg gjentar først spillet.

Etter dette spillet ble Jan Tore skjelt ut av en utlending jeg skal la være anonym. "Ikke en gang idioter spiller på denne måten uten å ha hørt noe fra salen", hadde øst nærmest skreket. Turneringsleder skulle tilkalles og var det opp til utlendingen, burde herr Berg både gjelles og kastreres.

K32
10843
7
DJ843

E6
62
EKD954
E72

Jan Tore i syd åpna med 1ru og hoppa til 2NT etter 1hj hos makker. Sluttkontrakten ble 3NT med en spartass i utspill. Den stakk Jan Tore i bordet med kongen (øst la styrke) og seilte kløverdamen som sto. Så ruter til nieren (!), som også sto når øst hadde Kn10xx og la liten. Det var nå det klikka for øst som mente at spillefører  MÅTTE ha hørt noe fra nabobordene.

Dette er i mine øyne et kjempespill fra Jan Tore. Når du ser begge hendene er det galematias, fordi han spiller egentlig på en nullsjanse. Ruteren 3-3 (35% sannsynlig) er i teorien eneste vinnervariant. Poenget er at syds hånd er skjult og om vest skulle komme inn på knekten eller tieren i ruter, vil han med stor sannsynlighet fortsette i spar. Jan Tore trenger bare fem ruterstikk når han hadde ordnet seg to i kløver. Tok han EKD i ruter og fargen satt 4-2 (48,5% sannsynlig), ville motparten ha stor sjanse til å få kommunisert at beita lå i hjerter. Ved i praksis å få med seg både 3-3 og 4-2 sits, var Jan Tore oppe i nesten 85% sjanse til å vinne ni stikk.Dette spillet er av typen "bridgepsykologi": Jan Tore spiller som jeg skriver over egentlig på en nullvariant for å vinne kontrakten, men i praksis får han med seg alle 3-3 og 4-2 sitser. Når vest etter all sannsynlighet kommer inn i ruter, vil han ikke ha en sjanse i havet til å finne den drepende hjertervrien. Etter sparutspill og styrke fra makker, vil det komme spar tilbake hundre av hundre ganger. Vest vil ikke kunne skjønne at ruteren er som den aktuelt er og alle andre varianter enn EKDxxx hos syd vil gi øst enda en ruterstopper. Hvis Jan Tore derimot spiller EKD i ruter og fargen sitter 4-2,  må han godspille ruteren og nå har motparten fått flere sjanser til å signalisere hjertervri.

Det kanskje aller mest "moro" med spillet var av stjerna i øst overhode ikke skjønte Berg sin tankegang og beskylte han for å jukse. Som Kristoffer Hegge sier i sin kommentar at når du spiller så bra at motparten tror du jukser, da er det bare å løfte på hatten.

Herved innstiller jeg spillet til konkurransen om Årets Spill.

Hoffa er fornøyd med innsatsen!!

Jeg stiller dette enkle spørsmålet etter Cavendish. "Fornøyd med innsatsen, Thor Erik?"

"Jada, innsatsen er det som alltid ikke noe i veien med. Prestasjonene derimot var nok ikke fullt så bra. Ble for mange dårlige spill, spesielt i en råtten andre sesjon med nesten nihundre minus. Men her var det heller ingenting i veien med innsatsen., Snurr.  Den er som alltid på topp!
Vi var to hundre poeng unna A-finalen en stund, men så stoppa det. B-finalen var vi heller ikke så langt unna, men i C-finalen ble det krampe når poenget er å vinne. Nå er jeg lei bridge, i alle fall å måtte skrive om den i tillegg!!" 

Da får du ta noen bridgerolige uker før divisjonsspillilnga og dermed lade batteriene, Hoftaniska. 

Nå får jeg mail fra BOA igjen

for det skjer hver gang jeg stiller noen spørsmål ved åpningsstrukturen i "moderne" bridge. Den andre i rekka av de som kaster seg over meg, er Gautis. 

Jeg hadde denne tamme hånda i syd og åpnet med 1kl (2+) som alle gjør:

Kn98
E6
K1065
EKn98

Vest meldte inn 2hj og makker hadde

ED7
432
DKn93
D72

og så kan dere eksperter fortelle meg hvordan dette skal gå videre. Du må gjerne gi han fire kløver eller 4-4 i minor også. Fem ruter og tre kløver er like ille.


Skal vi ikke snart begynne å åpne med 1ru på dette, så har vi i alle fall vist en farge? Med åpningshånda jeg har kommer vi aldri, aldri i delkontrakter i minor, nesten uansett hva makker har der. Enten har vi åtte kort majortilpass ellers spiller vi NT.

Jeg har tenkt å gjenmelde 1NT over 1hj/1sp, sånn at ikke noen tror jeg har tenkt å svare 2kl. Svarer makker NT, melder jeg selvsagt 2kl fordi da vet jeg at vi har åtte kort i en minor og minst en av majorene er svake.

Jeg vet at jeg får kjeft, men det prelle like mye av hver gang inntil noen forteller meg hvorfor 1kl er så mye bedre.

Bridge i HellasDet er nordmenn i turneringer i hele Europa. Eliten sliter tungt når de er ute, men bortsett fra det er det mye bra innsats. Toril Heskje vinner alt hun tar i for tiden og vant en stor mix parturnering med makker Ståle Frøyland i den greske bridgeferstivalen i forrige uke. Nå mener jeg hun er i Kroatia sammen med John Helge Herland. Det blir sikkert fine ting å melde derfra også.

RESULTATER HELLAS

Ikke bli mørkredd

 fordi dette spillet gjør at det er håp for de fleste av oss. 

Vinnerne av lagturneringa i Cavendish kom til 7ru dobla NS på dette spillet. Det var 1400 i  beit i en frivillig meldt storeslem. Noen bedre?

Lokalderby mellom Fantoni og Helgeness

Dette spillet er fra innledende i kvalifiseringa i Cavendish og det var Fantoni i nord som viste god bridge.

  Geir Helgemo satt vest og åpnet med 3ru. Det gikk tre passer og Nunes i syd valgte 4ru, begge major. 
Kløver ess i utspill og skift til ruter.

Inne på ruterkongen i stikk tre, fant Fantoni ut at det er en eneste 3-1 sits han klarer når øst etter alle sannsynlilghet har trumflengde, og det er singel ti i vest. Derfor hjerterknekten fra hånda!!

Sikkert ikke så vanskelig på dette nivået, men ser du på spillstensilene er det langt flere som IKKE klarte.
     
     

 

Beklager, damer!

Jeg visste rett og slett ikke at vi hadde med to norske damepar i Cavendish. Sorry, sorry. Gunn Helness og Ida Vennevold kom seg fint til A-finalen, men der ble det tungt og de havnet på 9.plass av 10. Åse Langeland og Kristine Breivik hadde ikke sine beste dagers ble sist i B-finalen.