Dag 2 - NM par

 Denne artikkel blir oppdatert fra toppen, sånn at det nyeste ligger øverst. Bla deg nedover for å få med det som har skjedd fra starten, men jeg er ikke på plass før etter spill 30.

De fleste vet det sikkert allerede, men i år er det "bare" 52 par på startstreken. Tre spill i runden og 153 totalt. De fleste parene er kvalifisert gjennom kretsene, men det er også en del som har kommet med gjennom sterke resultater i andre nasjonale turneringer. Det spilles til klokka 20.15 i dag og i morgen, mens på søndagen er turneringa ferdig kl. 14. Premieutdelingen er rett etterpå.

LIVE RESULTATER

NILS KVANGRAVEN LAGER BULLETINER

 

______________________________________________________________________________________________

Kippe og Grude på vei opp og fram
Det er ingen par som har scoret noe særlig. Å lede med 56,2% etter hundre spill, er lite. Dette betyr at det er mange par som er med i medaljekampen når dag to nærmer seg slutt. Selv de med middels enda, kan melde seg på hvis de får i gang sluttspurten.Stillingen etter 34 runderHelge Mæsel er god og myndig TLNå begynner folk å bli slitne
fordi gode spillere melder både fort og dårlig. Denne syd skal få være anonym, men han skammet seg etterpå.Nord viser "litt her og litt der"  med sin dobling av 2ru. Da må syd på en eller annen måte komme seg i utgang. 4kl blir bare fight om kontrakten og alt for spedt. Jeg synes 4ru er en god melding som betyr at han har kort for utgang og minst to steder å spille. Aktuelt foreslår vel nord 4sp med dobbelton (har vel benektet tre i forrige runde). Det blir elleve stikk og hele +23 av 25. Selv 5kl med tolv ga +16. Ingen meldte slem, men det er vel ikke så rart.

Pass er en undervurdert melding
Når bridgespillere finner en steinhard utgang eller slem, roper mange over seg av begeistring. Når de samme tar en råsjans og gjetter på at makker har de ideelle kortene, blir de også (ufortjent?) oppskrytt når det lykkes. Å ta sjansen på at makker ikke har det som passer, er i mine øyne i samme kategori. Ofte kan det ligge en minst like god vurdering bak en pass. 


Her er to spill om dette. Først et hardt og så et forsiktig. Begge ble like rett:

  5hj er Blackwood og spør etter antall ess utenom hjerter. Det ser jo tilforlatende og pent ut av Håkon Kippe, men jeg mener han var heldig når han fant makker med både sparkongen og singel ruter. Makker kunne fint manglet sparkontroll og han kunne like fint hatt tre små ruter.

Selv med kongehånd som dukket opp i bordet, var ikke kontrakten 100% opplagt å spille hjem. Denne gangen går det fint både å stjele god ruteren eller gå på sparen som allerede er godspilt. En Norgesmester stjal en ruter lavt og en med kløverkongen. Da ble det kløverstikk til vest og beit.

+1440 og masse pluss til Kippe - Grude.
     
     

Så synes jeg Sverre Selfors ressonerte bra når han passet 1sp hos motparten i spillet under, selv om han hadde 19 steinharde. Motparten er i sonen og hvis det står 1NT hans vei (+90), kan det mer enn godt hende at 1sp ikke står og han kan skrive +100/+200 på sin side. Peter Marstrander spilte fint i 1sp, men +80 var likevel bare 25% score. Mange par hadde 100 og 200 ut NS.


"Pass er ofte en god melding", sa Sverre Selfors.


RESULTATER ETTER RUNDE 30
Greit utspill, makker!!
Jeg vet ikke hva slags avtaler du har, men hvis du dobler en slem bør du være på bølgelengde med makker. En hovedregel er at du ber makker finne et unormalt utspill. Tror du ikke makker har en renons, er ofte bordets første meldte farge det han ber om. Mot 6NT er ikke renonsene inne i bildet og i spillet under kunne øst dobla både 2kl og 3kl hvis han hadde honnører der. Vest trakk i hatten og fikk slengkyss av makker tilbake!! Spar ut ga +25 av 25 mulige, noe annet hadde gitt -25.


Vanskelig...
Jeg viser deg alle kortene, sånn at du får se fasiten før du bestemmer deg. Du vinner 6kl hvis du er der, men hva ville du valgt å melde ved bordet? På BBO sa vest 3kl og ble spillende der. Det kunne fort vært rett det, men nå ble det minus tjue på spillet.
Halve konvensjoner
Dette har jeg skrevet om mange ganger og jeg bir enda sikrere i min sak. "Alle" spiller XYZ, så jeg tar meg ikke en gang tid til å forklare hvordan det funker. Det jeg bruker to linjer på, er å si noe om logikken bak.

  Vest vil med sin 2kl enten spille 2ru eller komme med en eller annen invitt. Øst melder 2ru som han "skal" og paret stopper der. 5ru er en fin kontrakt. 3NT også spillbart.

Det som (etter min mening) er feil, er at øst har betydelig tillegg hvis makker har ruter. Han har ofte en 12-14 NT med 4-4/4-5 i spar/ruter etter dette meldingsforløpet, så han må si til makker at han har mye mer enn det. En kan ikke melde likedan på en balansert 12-14 og 4-1-6-2 med femten steinharde!

Derfor skal han hoppe til 3ru over 2kl. "Jeg har mer enn du forventer, makker. Har du ruter kan du se om vi skal spille noe annet enn delkontrakt. Har du invitthånda, skal vi spille utgang et eller annet sted."

Jeg synes også vest gjør et litt underlig valg med 2kl. 1NT tror jeg mange ville valgt, men det er en annen sak. Å spille minorkontrakt på 4-4 kan fint vært rett.
     
     


Stillingen etter 25 runder


                                  Lederparet etter 25 runderDe magiske 200

De to siste års vinnere, Nils Kvangraven og Terje Lie, har hatt en slow start, men er på lørdag formiddag i ferd med å kaste bensin på bålet sitt. Nils har tilnavnet "200" etter en historie fra Jæren for  noen år siden da han spilte med undertegnede. Første dag gikk han to sonebeiter i syv eller åtte spill og fikk nesten ingen poeng på noen av dem. Her setter han 200 i panna på motparten og scorer i skyskraperklassen. Denne kontrakten kunne det vært ti toppstikk i og da hadde vi ledd alle sammen!De magiske 1100.

Etter å ha fått inn 200 i spillet over, fortsatte det samme paret med 1100 i neste. Denne gangen står det slem ØV, men dit var det ikke alle som kom. 1100 inn ga likevel bare fem pluss av 25 mulige. Nå siste hotte i norske parturneringer er å melde inn på gode firkortfarger (se også 1hj i spillet over). Alle ting har både oppsider og nedsider.
De magiske 800

Som om ikke de to spillene over skulle være nok, kom det enda et i samme runde. Denne gangen for 800. Jeg vet ikke hva dere andre synes om 3sp? Det er kult å sette press på motparten, men mange pasienter dør på veien i alle fall.
Legg motsatt av motpartens kast


Før utspillet kommer, er det lurt å sikre seg informajon om motpartens kast. Det kan du bruke til å kamuflere dine egne.

  Nå tror jeg ikke det hadde spilt så mye rolle denne gangen, men teorien er det viktig å kunne.

Det kommer kløver ess ut og NS bruke smått som styrkekast. Det betyr at nord legger sin minste fra dobbelton hvis han ønsker stjeling, derfro spiller han sekseren i stikk 1.

Øst må nå ikke legge toeren, fordi da ser syd at makkers sekser er den minste uteværende og fortsetter derfor i kløver. Legger øst syveren, motsatt kast av det motparten bruker, kan ikke syd automatisk tolke makkers kast. Han kan også ha lagt svakhet fra Kn62. 

Denne gangen tror jeg ikke syd hadde spilt noe annet enn kløverkongen i stikk to, men en annen gang kan dette være helt avgjørende.
     
     
Ragnar Davidsen og John Saur leder på lørdag morgen