Ta fra dem penga!!

Jeg har skrevet om appeller før og her kommer to til. 

Det er i utgangspunktet ikke noe galt i å appellere hvis en føler seg strengt behandlet og at TL er for hard. Dette gjelder spesielt spill der tenkepauser har kunne påvirket en melding. Da er det slik jeg ser det ofte en vurderingssak og det kan være greit å få flere til å se på situasjonen.

Noe annet er manglende alert eller feil forklaring. Det er noen som tror at da kan en automatisk kunne forvente at den feilende side skal både kastreres, halshugges og kastes til hundene. Slik er det selvsagt ikke. En turneringslederavgjørelse skal kun prøve å rette opp skaden som har skjedd og få til et så rettferdig resultat på spillet som mulig. Noen ganger har det ikke skjedd skade overhode eller skaden er av en slik art at den ikke-feilende side hadde alle muligheter til selv å finne ut av det. Da skal spillet noen ganger ikke justeres.

  Jeg kjenner ikke meldingsforløpet i detalj, men nord hadde cuebidda 4hj på et tidspunkt. På den ene siden av skjermen ble det forklart "cubid", mens det på den andre siden ble sagt "cuebid, men kan være last train". Han som sa "cuebid", mente at nord opplagt skulle hatt hjerterkontroll og han meldte ut fra det.. NS endte i 6hj.

Utspillet var kløver til esset, så to ganger trumf. Vest la styrke i hjerter. 

Spillefører dro hjerterdame og øst la liten uten betenking. Da gikk spillefører opp på esset og spilte en liten mot hånda. Vest gikk rett i baret og lasjerte med den konsekvens at kontrakten gikk hjem.

Så protesterte vest!! Ikke nok med at han ikke godtok TL sin dom over at dette måtte de bare godta, ikke minst fordi makkerparet selv kunne klart problemet ved at vest stolte på øst sitt fordelingskast. Han appellerte også.

Uansett hvordan reglene måtte være. Blir du lurt på denne måten, er det bare å bukke til spillefører og gratulere med en dristig spilleplan. Å prøve å vinne tilbake en beit ved å rope på myndighetene, går ikke i min verden.

Behold appellgebyret!!
     
  Nord passet og øst åpnet med en 8-12 NT. Syd doblet og vest meldte 2hj, naturlig. Øst forklarte til nord av dette viste begge major og derfor ville ikke nord prøve å finne sparkontrakt. De havnet i 3kl.

Etter spillet innrømmet ØV at de hadde forklart feil. TL dømte 60-40 til den ikke feilende side, fordi det var umulig å bestemme hva som ville skjedd i spillet. Kontraktene varierte fra spar NS med 7 til 9 stikk og hjerter ØV med åtte stikk.

Neida, nord godtok ikke 60% og ville klemme safta maks. Han forlangte å få spille sparkontrakt NS med ni stikk. Der skulle han lett treffe både hjerten med en liten til konge og sparen ved å finne kongen dobbel bak. Terje Lie vant bare syv stikk mens denne nord skulle påberope seg to stikk mer.

Ta fra NS appellgebyret og be han skamme seg for å prøve seg på slike ting. Når det er umulig å fastslå hva som ville skjedd, er dommen på 60-40 til den ikke-feilende mer enn god nok kompensasjon.