Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Ta fra dem penga!!

Jeg har skrevet om appeller før og her kommer to til. 

Det er i utgangspunktet ikke noe galt i å appellere hvis en føler seg strengt behandlet og at TL er for hard. Dette gjelder spesielt spill der tenkepauser har kunne påvirket en melding. Da er det slik jeg ser det ofte en vurderingssak og det kan være greit å få flere til å se på situasjonen.

Noe annet er manglende alert eller feil forklaring. Det er noen som tror at da kan en automatisk kunne forvente at den feilende side skal både kastreres, halshugges og kastes til hundene. Slik er det selvsagt ikke. En turneringslederavgjørelse skal kun prøve å rette opp skaden som har skjedd og få til et så rettferdig resultat på spillet som mulig. Noen ganger har det ikke skjedd skade overhode eller skaden er av en slik art at den ikke-feilende side hadde alle muligheter til selv å finne ut av det. Da skal spillet noen ganger ikke justeres.

  Jeg kjenner ikke meldingsforløpet i detalj, men nord hadde cuebidda 4hj på et tidspunkt. På den ene siden av skjermen ble det forklart "cubid", mens det på den andre siden ble sagt "cuebid, men kan være last train". Han som sa "cuebid", mente at nord opplagt skulle hatt hjerterkontroll og han meldte ut fra det.. NS endte i 6hj.

Utspillet var kløver til esset, så to ganger trumf. Vest la styrke i hjerter. 

Spillefører dro hjerterdame og øst la liten uten betenking. Da gikk spillefører opp på esset og spilte en liten mot hånda. Vest gikk rett i baret og lasjerte med den konsekvens at kontrakten gikk hjem.

Så protesterte vest!! Ikke nok med at han ikke godtok TL sin dom over at dette måtte de bare godta, ikke minst fordi makkerparet selv kunne klart problemet ved at vest stolte på øst sitt fordelingskast. Han appellerte også.

Uansett hvordan reglene måtte være. Blir du lurt på denne måten, er det bare å bukke til spillefører og gratulere med en dristig spilleplan. Å prøve å vinne tilbake en beit ved å rope på myndighetene, går ikke i min verden.

Behold appellgebyret!!
     
  Nord passet og øst åpnet med en 8-12 NT. Syd doblet og vest meldte 2hj, naturlig. Øst forklarte til nord av dette viste begge major og derfor ville ikke nord prøve å finne sparkontrakt. De havnet i 3kl.

Etter spillet innrømmet ØV at de hadde forklart feil. TL dømte 60-40 til den ikke feilende side, fordi det var umulig å bestemme hva som ville skjedd i spillet. Kontraktene varierte fra spar NS med 7 til 9 stikk og hjerter ØV med åtte stikk.

Neida, nord godtok ikke 60% og ville klemme safta maks. Han forlangte å få spille sparkontrakt NS med ni stikk. Der skulle han lett treffe både hjerten med en liten til konge og sparen ved å finne kongen dobbel bak. Terje Lie vant bare syv stikk mens denne nord skulle påberope seg to stikk mer.

Ta fra NS appellgebyret og be han skamme seg for å prøve seg på slike ting. Når det er umulig å fastslå hva som ville skjedd, er dommen på 60-40 til den ikke-feilende mer enn god nok kompensasjon.

Kommentarer

Til Henning Morken

Jeg gnurte på litt ekstra i denne kommentaren for å prøve å få igang kommentarfeltet her på sida. Ikke bare i denne artikkelen, men generelt på bloggen.

Når jeg åpner sida på nytt, er det første jeg ser etter om det har kommet kommentarer. Det er alltid fint. Når det nå begynner å se ut som flere vil bidra, har jeg på den måten oppnådd deg jeg ønsket. Håper dette fortsetter.

Når det gjelder 6hj-spillet, er jeg på glid til å si at appellen (som ikke ble noen appell) er helt ok. Ditt spill har jeg ikke endret oppfatning av. Å skulle få over 80% i gave av turneringsleder i en kontrakt som verken er meldt eller spilt, rimer dårlig for meg. I alle fall når det er mange mulige utfall i et "korrekt" meldingsforløp, pluss at kontrakten kan spilles på flere måter.

60% er en god score. Det er ikke langt unna dobbelt så mye pluss som vinnerne hadde i snitt.

Du har forstått noe rett nå Snorre, og det er at denne saken er vanskelig. Men bridgelovene er bygd opp slik at de skal beskytte ikke-feilende side mot å få et dårlig resultat basert på motpartens feil, og når feilende side får et godt resultat basert på at de er uenige om en konvensjon brukes, er det da rettferdig for ikke-feilende side?

Vil kommentere spill 2, der jeg selv var delaktig som Nord og kanskje også blitt omtalt i litt mindre flatterende ordelag.
Mener at spillet godt kunne blitt dømt til 2 spar og begrunner dette med følgende.
Vest sin 2 hjerter melding ble forklart slik at øst kunne konkurrere til 3 trinnet med 4 kort støtte.
Med sin minimum og 3 kort er det ikke sannsynlig at øst gjør det. Hva vest likevel gjør, vites ikke, men 1 nt meldingen har gjort det vanskeligere for øst vest å vite at de ha 9 kort. Hvis øst unnlater å melde 1 nt og vest melder inn hjerter er det naturlig å støtte, så da vet vest at de har 9 trumf. Nå blir det gjettverk.
Når det gjelder antall stikk, er det vel naturlig å se på dobbel dummy og stikk i salen. Dobbe l dummy sier 9. Ikke unaturlig med hjerter ess ut eller hjerter ut till ess ( avhengig av hvem som blir spillefører) ellers fant undertegnede hjertervarianten ved bordet, da jeg gikk opp på kongen.
Sparbehandling for en taper er det spar til 9, etterfulgt av spar til dame som gir flest muligheter.
På en annen side kan øst vest finne ruterstjeling, med for eksempel rutervri i stikk 2.
Ut fra dette mener jeg 2 spar med 8,6 stikk (Snitt av stikk oppnådd i salen) ville vært en saklig dom, så ville det vært opp til feilende side å eventuelt appellere.

men en annen ting er at han som forklarte makkers 4hj som "cuebid", har jo da ingen sjanse til å forklare det samme som makkeren når han har en annen oppfatning av meldingen. Han mente det skulle være "cuebid", forklarte det og meldte ut fra det.

Det over med forbehold om at jeg har forstått rett. (noe Allan sikkert vil si er "lite sannsynlig")

Noe annet er en avtalt og definert konvensjon, som det andre spillet det den ene glemte avtalen. I dette spillet gjalt det en ulik oppfatning i makkerparet av en konvensjon, ikke en forglemmelse.Skal en kunne staffes for det? Hvis jeg og luringen skal få buksevann og fengselstraff hver gang vi mener forskjellig om en melding, da blir det sannelig ikke mange poeng igjen til oss!!

Hei

Så fint at dere kommenterer!! Skal jeg få noen på banen, må jeg jo ta fram slike overskrifter. Lover dere å være med å bidra til to-veiskommunikasjon her på sida, skal jeg bruke andre ord.

Joda, jeg er langt fra uenige med dere. Selv Turneringsleder Helge Mæsel har i ettertid sagt at han er usikker på om han gjorde rett i spillet med cuebid eller last train.

Flotte innspill begge to. Spesielt Allan sitt innlegg er lærerrikt og oppklarende. Jeg kan ikke dette og skriver mer ut fra følelser enn fakta.

Hei Snurr.

Siden du er ute å kommenterer ting du ikke kan igjen, så vil jeg gjerne rette opp noe av det du skriver som er direkte galt. Jeg kommenterer nå som meg selv, ikke som medlem av Lovutvalget.

I det første spillet skjønner jeg veldig godt at Vest vurderer å appellere spillet (i motsetning til hva du skriver ble det aldri noen offisiell appell, men LU ser allikevel på saken på prinsipielt grunnlag). Med samme forklaring på syd-vests side av skjermen ville aldri spillefører fått hjem kontrakten.

Når du refererer til spillet har selvfølgelig meldingsforløpet mye å si, og her var det nemlig slik at det var Syd som slo av, mens Nord meldte slem på egenhånd. Dermed må man ta stilling til hvilken forklaring som er rett sett i lys av hvordan meldingsforløpet har gått. Ingen lett oppgave - og i diskusjonene som går i LU er det faktisk foreløpig uenigheter om dom. Dermed er det etter min mening overhodet ikke noe galt i å appellere dette spillet.

I spill 2 er jeg også sterkt uenig med deg og også TL/LU. Å dømme et spill til 60/40 bør man bare gjøre i dette tilfellet dersom alternativene er så uoversiktelige at man ikke finner fornuftige kontrakter på spillet. I dette tilfellet mener jeg at man burde vektet spillet mellom 3sp=, 3hj-1 og 3sp-1. I dette tilfellet vil man nok ende opp med at scoren blir ca 60/40 basert på vektingen, men det er en mye bedre dom! Ser du argumenterer med at Terje Lie bare fikk 7 stikk i kontrakten, men undertegnede tok 9 uten store problemer ;)

Å dømme noe til 60/40 er en lettvint løsning for en TL, og derfor vil man i slike saker ofte se en appell rett og slett fordi at saken kan være så komplisert at den bør behandles av flere.

Hadde jeg sittet i et appellutvalg ville jeg ikke vært i nærheten av å beholde appellgebyret i noen av disse sakene, men faktisk heller vært i tvil om hva som er rett dom!

Korsfest korsfest!

I det første spillet:

Hva er korrekt forklaring? Hvis korrekt forklaring er den N kom med så skjønner jeg godt at V ikke bare smiler bredt og bøyer seg i støvet! Vest har fått forklaringen "cuebid!" av syd og kan dermed vite at nord har 1 hjerter. Da vet han hvor mange hjerter makker har også. Utfra Vest sitt ståsted så er dette noe også makker vet. Derfor er IKKE dette en pos for fordelingskast. Øst legger her hj 5 for å fortelle noe annet enn at han har 3 kort hj, noe han ikke kan ha etter forklaringen. Så her er du for streng, Snorre!

i spill 2 er jeg ikke så uenig med deg. Men... det er jo ikke umulig å få 9 med hj ut, ru i vri og sp til 9'ern for å gardere seg mot to tapere i spar...? Kanskje appellanten burde snakket med noen gode venner før han sendte inn klagen :)

Totalt 7 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.