Frank Svindahl om god løft                                      Frank og Johhny Hansen skal prøve seg sammen neste sesong.


Jeg traff Svinet i byen og han var kjapt frampå med lange utredninger om hvorfor sånt var rett og sånt var galt. En enkel sjel som meg sliter  med å henge på, men jeg skal prøve å oppsummere hva han mente. Her er utgangspunktet for diskusjonen:Har øst gode nok kort til 2hj (god løft til 2sp) eller skal han bare melde 2sp for å vise 6-9 og tilpass?

For å starte med hva Frank sier om spørsmålet over.
"Øst er ikke i nærheten av å melde 2hj. Her er det en grunnleggende brist i både logikk og forståelse, så Kvangraven må straks gå i seg selv. Han mangler minst en verdi for å melde 2hj. Nå skal jeg forklare deg litt, Snurr.."

Jeg kan ikke sitere Frank videre, fordi det har jeg ikke plass til. Derfor oppsummerer jeg med egne ord og regner med å bli korrigert hvis det er vesentlige feil i det jeg sier.


En vanlig åpningshånd har omtrent åtte tapere, ganske ofte syv og noen ganger ni.  Antall tapere finner du ved å telle manglende honnører i de fire fargene. E32 er to tapere, mens E2 er en. Det er aldri mer enn tre tapere i en farge, så 432 og 5432 er begge tre tapere.

Du har følgende hånd: KD432,E32,E32,32 og teller tretten fine honnørpoeng og syv tapere. En grei åpning. KKn432,E32,E32,Kn2 er en svakere åpning og inneholder åtte tapere.

Som svarhånd til åpneren, teller du opp dine egne tapere. Dette tallet adderer du med hva du kan forvente hos makker, og trekker summen fra 24. Det tallet du kommer fram til, er forventet antall stikk.

Et eksempel.

Makker åpner med 1sp og viser etterpå en grei åpning, ca syv taperer antar du. Du har trekort støtte i spar og syv tapere selv. 24 - (7+7) = 10. Du kan forvente å vinne 4sp.

Bridge er ikke matematikk, så det er mange faktorer som også må taes hensyn til. Her er noen:

 • Taperberegningen forutsetter tilpass. En singelton er ikke mye verdt hvis du ikke samtidig har trumf til å dekke opp makkers tapere i fargen.
    
 • Ekstra trumflengde er alltid et pluss.
    
 • E32 og D32 er begge utgangspunktet to taperer, men alle skjønner at den første er langt bedre. D32 telles som 2,5 tapere hvis den ikke er i kjent farge hos makker.
    
 • Honnører som hjelper hverandre er pluss. KD i samme farge er bedre enn når de er spredt i to farger.
    
 • Honnører som støttes av knekten og/eller mellomkort (10'ere og 9'ere) er pluss. K32 mot Kn54 trenger ikke å være et eneste stikk hvis du må spille fargen selv, mens K109 mot Kn32 er alltid ett stikk og to med damen i kapp.
    
 • Honnører i motpartens farge er bedre plassert bak innmelderen enn foran.

 

Så til spillet over der det er snakk om 2hj eller 2sp. Frank sier at:

"Nils har omtrent ni tapere. 3 + 1 + 2 + 2,5 = 8,5. Det er flere negative faktorer enn positive. Manglede trumfhonnør, kun tre trumf, honnør foran i hjerter og ingen mellomkort i kløver. Makker som har meldt inn på 1-trinnet, kan forventes å ha en liten åpningshånd, i snitt 7,5 tapere. I alle fall er det det du bør forholde deg til når du selv skal avgi en melding. Taperberegningen blir nå slik:

24 - (7,5 + 8,5) = 24 - 16 = 8

Du ser at makker skal ha betydelig tillegg for at det skal stå utgang, derfor er Nils sin hånd opplagt ikke verdt mer enn 2sp. Støtte til 2sp viser normalt tre trumf og ni tapere.
Når innmelderen ser på sine kort, vet han at han må ha en seks-tapers hånd eller bedre for å gå på etter 1sp - 2sp. "

Amen!!

Baard Olav Aasan om minoråpning

Innlegget hans er for langt til å legge inn som kommentar, så det blir en egen artikkel. Takk, BOA.

Jeg repeterer hva problemstillingen er før jeg slipper han til.  Jeg hadde den tamme hånda i syd (øverst) og åpnet  alle i sonen med 1kl (2+):

 
Kn98
E6
K1065
EKn98
 
Vest meldte inn 2hj og makker hadde
 
ED7
432
DKn93
D72
 
og så kan dere eksperter fortelle meg hvordan dette skal gå videre. Du må gjerne gi han fire kløver eller 4-4 i minor også. Fem ruter og tre kløver er like ille. Poenget er at ved å åpne med 1kl på alle balanserte hender, blir en veldig ofte tvunget til å enten spille motspill eller egen NT-kontrakt fordi det er så vanskelig å finne ut om vi har tilpass i kløver og/eller ruter. Derfor stiller jeg spørsmål om vi ikke oftere skal åpne med 1ru på f.eks 4-4 i minor, siden vi da i allefall får vist en farge. Å holde oppe med en dobling i utdøende etter innhoppet, er (mildt sagt) aktiv bridge. Vi risikerer ofte å komme på 3-trinnet uten både honnørstyrke og tilpass de gangene makker ikke har noe. Håkon Kippe og Baard Olav Aasan vant NM par i 2009. 
_________________________________________________________________

Her er Baard Olav Aasan sin mail til meg og selv om det gjør vondt, skal jeg denne gangen la ordene hans stå uimotsagt. (Sukk!!)

Det er litt hipp som happ om du åpner 1kl eller 1ru. Skal sluttkontrakten være NT spiller det ingen rolle hva du åpner. Når en kikker på en liten bit av problematikken, som i ditt tilfelle. Du mener du er nødt til å snyte deg selv fra å komme i 3ru, fordi du åpner med 1kløver. Det er like ofte andre veien. Som Brogeland i USA mot Zia, der ene bordet åpnet 1Kl og ble spillende 2kl på 4 4, mens andre bordet åpnet 1ru og kom i 2ru på 4 3 med beit... 

Ved  utspill: Betrakt mer eller mindre åpningen 1KL/RU som 11 14 NT.

Kan du ikke finne ut hvordan det funker å spille 100 spill på BBO og komme med en fasit...?

Nei. Hold på kløveråpninga. Jeg åpner på 3 kløver foran 4kort ruter. Det gir noe tilbake som du kan benytte deg av ved åpning 1ru... 

A) Du kan ikke ha 3 kløver med bare (3)4kort ruteråpning. Det letter jobben med å finne 5 3 i kløver
B) 1ru - 1hj, 1NT åpner har alltid 5ru
C) ved omvendt minor og åpner viser max 4ru, kan aldri ha dobbelton major.
D) Hjelp i motspill... spiller ut liten kløver fra Axxx(x) 
E) Utspill mot NT Sitter du med 5kløver Hxxxx uten inntak er det bedre å spille ut dobbel ruter...

Du må være i stand til å avgi ønsket informasjon før du passerer 3NT. Dette som at du har åpnet 1ru på 4 4 er ikke lett å implementere sammen med at vi i tillegg gjenmelder 1nt på singelton i makkers farge. 

Å gjenmelde 2kløver etter at du har åpnet på 1ru på 2344 har også noen snubletråder... Svarhanda må melde som om du kan ha opptil 16 17 honnørpoeng for meldinga, og må holde oppe på 7 8 HP. Du kommer alt for ofte i 3kl/3ru på trillrunde hender. Da sliter du med hjemgangen, fordi de to trumftaperne du kunne kaste på langfargestikkene til motparten i 1NT må du alltid gi fra det i trumfkontrakt.

I det aktuelle spillet er vi utmeldt og kan ikke melde annet enn pass i svarhanda:

pass pass 1kl    2hj                                                                 
pass pass dobl pass                  
2NT * pass 3ru pass                  
pass pass                      
                         
* 2NT viser to steder å spille

 Det spiller ingen rolle om makker har passa eller ikke i åpning. Du sitter på halvparten av honnørstyrken etter meldingsforløpet så det er bare å jobbe. Sitter du på 3 3 i hjerter og passer 2hj, er det langt mindre sannsynlig, og lovstridig, at du skal spille på 8korts tilpass selv

Du får akkurat samme problematikken de gangene du åpner 1ru og makker sitter med 3334 eller 3-5, og du må benytte deg av samme teknikken for å finne 8-kortstilpass

Med vennlig hilsen fra Thailand

BOA

Småkorta er viktige!!

som i dette spillet fra det pågående russiske mesterskapet. 

Jeg husker at jeg stilte spørsmål en gang om det var rett at utenlandske spillere var med i vårt Seriemesterskap. Når jeg ser startlister i utenlandske nasjonale mesterskap, virker det som den diskusjonen er over, fordi i Russland spiller Nederlendere, i Italia er det både tyskere og franskmenn på startstreken og i Frankrike er det spillere fra hele verden med.

"utlendingene" preger også resultatene. Det er nok mest fordi de spiller på de beste lagene og er hentet inn for å forsterke allerede gode lag. 

  Dette er faktisk fra det russiske mesterskapet, selv om det er ingen russere som spiller på dette bordet.

Syd sin dobling var nok basert mest på mistanke, men nord var godt fornøyd og spilte ut sparesset og skifta til ruter konge (!). Han var redd kløveren og prøvde å sette opp stikk.

Ruter ess, kløver til esset, kløver til stjeling, hjerter til damen, ruter til damen og stjeling. Nord fortsatte med en liten spar til stjelilng i bordet. Så kløver til stjeling igjen og spar ti i posisjonen under
     
 

Spar ti måtte nord dekke, men da stjal spillefører i bordet og tok for hjerteresset.

Så kløver til stjeling med den siste trumfen og du ser sikkert hva som skjer nå.

Vest har allerede fått åtte stikk og trenger to til. Nord må derfor stjele over og avslutte med å spille fra 85 i spar opp i 96.

Det var akkurat nok til at 4hj redobla gikk hjem.