Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Frank Svindahl om god løft                                      Frank og Johhny Hansen skal prøve seg sammen neste sesong.


Jeg traff Svinet i byen og han var kjapt frampå med lange utredninger om hvorfor sånt var rett og sånt var galt. En enkel sjel som meg sliter  med å henge på, men jeg skal prøve å oppsummere hva han mente. Her er utgangspunktet for diskusjonen:Har øst gode nok kort til 2hj (god løft til 2sp) eller skal han bare melde 2sp for å vise 6-9 og tilpass?

For å starte med hva Frank sier om spørsmålet over.
"Øst er ikke i nærheten av å melde 2hj. Her er det en grunnleggende brist i både logikk og forståelse, så Kvangraven må straks gå i seg selv. Han mangler minst en verdi for å melde 2hj. Nå skal jeg forklare deg litt, Snurr.."

Jeg kan ikke sitere Frank videre, fordi det har jeg ikke plass til. Derfor oppsummerer jeg med egne ord og regner med å bli korrigert hvis det er vesentlige feil i det jeg sier.


En vanlig åpningshånd har omtrent åtte tapere, ganske ofte syv og noen ganger ni.  Antall tapere finner du ved å telle manglende honnører i de fire fargene. E32 er to tapere, mens E2 er en. Det er aldri mer enn tre tapere i en farge, så 432 og 5432 er begge tre tapere.

Du har følgende hånd: KD432,E32,E32,32 og teller tretten fine honnørpoeng og syv tapere. En grei åpning. KKn432,E32,E32,Kn2 er en svakere åpning og inneholder åtte tapere.

Som svarhånd til åpneren, teller du opp dine egne tapere. Dette tallet adderer du med hva du kan forvente hos makker, og trekker summen fra 24. Det tallet du kommer fram til, er forventet antall stikk.

Et eksempel.

Makker åpner med 1sp og viser etterpå en grei åpning, ca syv taperer antar du. Du har trekort støtte i spar og syv tapere selv. 24 - (7+7) = 10. Du kan forvente å vinne 4sp.

Bridge er ikke matematikk, så det er mange faktorer som også må taes hensyn til. Her er noen:

 • Taperberegningen forutsetter tilpass. En singelton er ikke mye verdt hvis du ikke samtidig har trumf til å dekke opp makkers tapere i fargen.
    
 • Ekstra trumflengde er alltid et pluss.
    
 • E32 og D32 er begge utgangspunktet to taperer, men alle skjønner at den første er langt bedre. D32 telles som 2,5 tapere hvis den ikke er i kjent farge hos makker.
    
 • Honnører som hjelper hverandre er pluss. KD i samme farge er bedre enn når de er spredt i to farger.
    
 • Honnører som støttes av knekten og/eller mellomkort (10'ere og 9'ere) er pluss. K32 mot Kn54 trenger ikke å være et eneste stikk hvis du må spille fargen selv, mens K109 mot Kn32 er alltid ett stikk og to med damen i kapp.
    
 • Honnører i motpartens farge er bedre plassert bak innmelderen enn foran.

 

Så til spillet over der det er snakk om 2hj eller 2sp. Frank sier at:

"Nils har omtrent ni tapere. 3 + 1 + 2 + 2,5 = 8,5. Det er flere negative faktorer enn positive. Manglede trumfhonnør, kun tre trumf, honnør foran i hjerter og ingen mellomkort i kløver. Makker som har meldt inn på 1-trinnet, kan forventes å ha en liten åpningshånd, i snitt 7,5 tapere. I alle fall er det det du bør forholde deg til når du selv skal avgi en melding. Taperberegningen blir nå slik:

24 - (7,5 + 8,5) = 24 - 16 = 8

Du ser at makker skal ha betydelig tillegg for at det skal stå utgang, derfor er Nils sin hånd opplagt ikke verdt mer enn 2sp. Støtte til 2sp viser normalt tre trumf og ni tapere.
Når innmelderen ser på sine kort, vet han at han må ha en seks-tapers hånd eller bedre for å gå på etter 1sp - 2sp. "

Amen!!

Kommentarer

Hei Leif Erik

Grunnen til at jeg tar opp slike ting, er jo selvsagt ikke for å si at noen har meldt rett eller galt. (NB: Gjelder ikke kaninen og delvis Kvangraven) Poenget mitt er å fokusere på at mange par har dårlige og ufullstendige avtaler. Kanskje kan de temaene jeg tar opp, få makkerpar til å avtale konvensjoner mer detaljert, ikke bare lære seg å stave dem.

Spør ti bridgespillere på et visst nivå og alle ti vil si at overmelding av åpningsfargen etter makkers innmelding viser en "god løft".

Spør de samme ti og maks to av dem har sagt noe mer om hva som menes med en "god løft". Viser det egentlig enn vanlig 2sp for å frigjøre 1sp- 2sp til mer sperrebetont, omtrent den fire-poengeren du viste til? Eller betyr "god løft" at du har mer enn de 6-9 hp som 1sp - 2sp normalt viser, altså en slags invitt?

Jeg mener at det er overdrevent fokus på gadgets i norsk bridge. Gode par overøser systemet sitt med konvensjoner for ditt og konvensjoner for datt. Her er er (noen) par i landslagstroppen i førersetet etter min mening. Uansett hvordan vi vrir og vrenger på ting, er det sunn fornuft og god logikk som må ligge i bånn. Og da mener jeg at mange har godt av å jobbe fram en felles forståelse i paret hva sunn fornuft er.

I den sammenhengen er det interessant å prøve å definere hva en "god løft" er.

Jeg har ikke spurt Terje Lie, makkeren til Nils i det aktuelle spillet, om har forventet denne hånden da han meldte utgang eller om han synes det manglet en verdi. Det er jo det som er det interessante, ikke om jeg og du har en annen range for meldinga

Hei Snorre!

Blir litt meningsløs diskusjon om den runde 9-poengs hånda er verdt 2 hj etter pass - 1kl - 1sp - pass. Det hele kommer jo an på hva makker forventer for 2hj , og her er det minst to skoler:

1) Kaninen & co:
2sp viser at du har til 2sp.
2hj viser at du har til mer enn 2sp , men du vil ikke straffe makker for å ha meldt inn tynt ved å gå forbi 2sp selv.

2) Kåre K & kompani:
2sp viser at du ikke har til 2sp, men du vil gjøre det litt vanskeligere for motparten.
2hj viser at du minst har til 2sp, men ikke nødvendigvis til noe mer.

Kaninen og co. må passe makkers sparinnmelding (eller melde en pervers 3sp) med noe slikt som

kn 10 x
x x x
x x x
K x x x

siden makker vil plassere deg med mere kort hvis du letter til 2sp. Kåre K og co. melder her 2sp med god samvittighet, men har på den annen side et mye større spenn på 2 hj-meldingen, slik at innmelderen oftere vil være i tvil om han skal gå forbi 2 sp selv.

Begge metoder har sine fordeler og ulemper, og det blir galt å hevde at 2hj er ”feil” eller ”riktig” melding på den skisserte hånden. Feil blir det først når makker ikke er klar over hva du mener med meldingen.

Vennlig hilsen fra det sørlige Afrika

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.