Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Baard Olav Aasan om minoråpning

Innlegget hans er for langt til å legge inn som kommentar, så det blir en egen artikkel. Takk, BOA.

Jeg repeterer hva problemstillingen er før jeg slipper han til.  Jeg hadde den tamme hånda i syd (øverst) og åpnet  alle i sonen med 1kl (2+):

 
Kn98
E6
K1065
EKn98
 
Vest meldte inn 2hj og makker hadde
 
ED7
432
DKn93
D72
 
og så kan dere eksperter fortelle meg hvordan dette skal gå videre. Du må gjerne gi han fire kløver eller 4-4 i minor også. Fem ruter og tre kløver er like ille. Poenget er at ved å åpne med 1kl på alle balanserte hender, blir en veldig ofte tvunget til å enten spille motspill eller egen NT-kontrakt fordi det er så vanskelig å finne ut om vi har tilpass i kløver og/eller ruter. Derfor stiller jeg spørsmål om vi ikke oftere skal åpne med 1ru på f.eks 4-4 i minor, siden vi da i allefall får vist en farge. Å holde oppe med en dobling i utdøende etter innhoppet, er (mildt sagt) aktiv bridge. Vi risikerer ofte å komme på 3-trinnet uten både honnørstyrke og tilpass de gangene makker ikke har noe. Håkon Kippe og Baard Olav Aasan vant NM par i 2009. 
_________________________________________________________________

Her er Baard Olav Aasan sin mail til meg og selv om det gjør vondt, skal jeg denne gangen la ordene hans stå uimotsagt. (Sukk!!)

Det er litt hipp som happ om du åpner 1kl eller 1ru. Skal sluttkontrakten være NT spiller det ingen rolle hva du åpner. Når en kikker på en liten bit av problematikken, som i ditt tilfelle. Du mener du er nødt til å snyte deg selv fra å komme i 3ru, fordi du åpner med 1kløver. Det er like ofte andre veien. Som Brogeland i USA mot Zia, der ene bordet åpnet 1Kl og ble spillende 2kl på 4 4, mens andre bordet åpnet 1ru og kom i 2ru på 4 3 med beit... 

Ved  utspill: Betrakt mer eller mindre åpningen 1KL/RU som 11 14 NT.

Kan du ikke finne ut hvordan det funker å spille 100 spill på BBO og komme med en fasit...?

Nei. Hold på kløveråpninga. Jeg åpner på 3 kløver foran 4kort ruter. Det gir noe tilbake som du kan benytte deg av ved åpning 1ru... 

A) Du kan ikke ha 3 kløver med bare (3)4kort ruteråpning. Det letter jobben med å finne 5 3 i kløver
B) 1ru - 1hj, 1NT åpner har alltid 5ru
C) ved omvendt minor og åpner viser max 4ru, kan aldri ha dobbelton major.
D) Hjelp i motspill... spiller ut liten kløver fra Axxx(x) 
E) Utspill mot NT Sitter du med 5kløver Hxxxx uten inntak er det bedre å spille ut dobbel ruter...

Du må være i stand til å avgi ønsket informasjon før du passerer 3NT. Dette som at du har åpnet 1ru på 4 4 er ikke lett å implementere sammen med at vi i tillegg gjenmelder 1nt på singelton i makkers farge. 

Å gjenmelde 2kløver etter at du har åpnet på 1ru på 2344 har også noen snubletråder... Svarhanda må melde som om du kan ha opptil 16 17 honnørpoeng for meldinga, og må holde oppe på 7 8 HP. Du kommer alt for ofte i 3kl/3ru på trillrunde hender. Da sliter du med hjemgangen, fordi de to trumftaperne du kunne kaste på langfargestikkene til motparten i 1NT må du alltid gi fra det i trumfkontrakt.

I det aktuelle spillet er vi utmeldt og kan ikke melde annet enn pass i svarhanda:

pass pass 1kl    2hj                                                                 
pass pass dobl pass                  
2NT * pass 3ru pass                  
pass pass                      
                         
* 2NT viser to steder å spille

 Det spiller ingen rolle om makker har passa eller ikke i åpning. Du sitter på halvparten av honnørstyrken etter meldingsforløpet så det er bare å jobbe. Sitter du på 3 3 i hjerter og passer 2hj, er det langt mindre sannsynlig, og lovstridig, at du skal spille på 8korts tilpass selv

Du får akkurat samme problematikken de gangene du åpner 1ru og makker sitter med 3334 eller 3-5, og du må benytte deg av samme teknikken for å finne 8-kortstilpass

Med vennlig hilsen fra Thailand

BOA

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.