Har dere kontroll i Tromsø?

Jeg har spurt Peter Marstrander om hvordan stemningen er i Nordens Paris med tanke på det kommende EM. Her er en kort meddelelse:Hei Snorre

Dette er jo et "joint venture" mellom EBL, NBF m prosjektleder og lokale frivillige. Det er prosjektleder Rune Kufaas som antagelig har best oversikt, selv om vi får løpende informasjon underveis. Lokale frivillige trenges til å gjøre rigging og annet forarbeid, arbeide under mesterskapet bl a med kantinedrift, og nedrigging etter endt turnering. Pr i dag har vi ca 40 lokale frivillige som skal jobbe uten lønn på dugnad, men vi vil gjerne ha flere. I tillegg stiller NBF og EBL med folk som skal ta seg av de mer profesjonelle arbeidsoppgavene.

mvh Peter

_____________________________________________________________________________________

Da gjenstår det bare en ting folkens. Meld dere på!! 

 

Et spørsmål til dere turneringsledere..

Når vi spiller i klubben, er det nesten ingen som bryr seg særlig om å følge reglene for hva som er lov og ikke i bridge. Sånn må det nesten være, fordi i klubben er det sosiale aspektet minst like viktig som selve konkurransen. Mot en fersk spiller vil vi de fleste av oss ikke håndheve en revoke eller hvis han spiller ut fra feil hånd, smiler vi og ber makkeren hans begynne. Når de beste møter hverandre, er vi kanskje noe strengere.

Om ikke lenge skal de norske landslagene spille Nordisk og i Tromsø er det åpent EM. Der vil vi kunne møte spillere med en helt annen innstilling. Noen av dem er på evig jakt etter formelle feil som blir gjort og de er som en hauk over deg hvis glemmer å alertere eller her glemt systemkortet på nabobordet.

Jeg kan ikke reglene selv og blir stadig overrasket over hva som står i boka. Visste du at du i tredjehånd utenfor sonen ikke kan åpne med 1hj på Kn2, ED1043,432,432? Det er fullt lovlig å åpne med 1sp, fordi da er det en bløff. Åpner du med 1hj, sier reglene at du sannsynligvis vil gjøre det hver gang du er i denne posisjonen og det betyr at du har strukket systemet ditt på en ulovlig måte. En åpningshånd skal alltid inneholde 8 honnørpoeng

På samme måte er det ikke lov å oppvurdere en 8-12 NT. Denne hånda kan du åpne med 1NT: DKn2,DKn2,D432,432. Denne kan du IKKE åpne med: E109,1098,DKn10xx,109. Dette er fordi at konvensjonen i utgangspunktet er destruktiv og "spesiell". Det samme gjelder for Ekrens (svak hånd med begge major). Har du 4-3 og plutselig får lyst til å begynne med 2ru, er det rett og slett ikke lov i følge turneringsreglementet.

Så kommer mitt spørsmål til dere Turneringsledere. Gjelder regelen "motsatt" vei? I går spilte jeg mot Jan Tore Berg og de bruker 8-12 NT'er utenfor sonen i 1. og 2.hånd. Han hadde omtrent denne hånda: E543,543,E86,543. Altså 8hp og både sone og posisjon var rett. Han valgte å passe. Jeg vet ikke hvorfor, men antar at han vil gjøre det samme hver gang han har denne hånda, i alle fall ofte. 

La oss si at han blir motspiller mot 4sp og har vist det ene esset sitt. Spillefører har KKn i en sidefarge og må gjette. Han vil selvsagt bomme fordi han "vet" at Jan Tore ikke har et ess til fordi da ville han i følge systemet sitt åpnet med 1NT. 

Hvordan er reglene?

_____________________________________________________________________________________