Nordisk starter kl 10.00 i morgen (fredag)

Jeg vet ikke når Norge kommer på BBO, men tipper allerede i første kampen mot Danmark. Hjemmeside oppe til høyre. Følg også med på NILS SIN SIDE.

Hvis noen har link til LIVE resultater, vil jeg gjerne ha en kopi. Jeg finner ikke.

________________________________________________________________

Tanker fra Thailand

Av Baard Olav Aasan

 

Hei… Rett før Nordisk… Så er vel alle avtaler på plass, optimalisert og strømlinjeformet. Ser jo bra ut dette?
 
Først vil jeg kommentere en kommentar fra deg, om vår kjære Amerikanske venn som gikk glipp av en 1460 score i 2nt doblet, eller noe sånt. Du sier han valgte feil i stikk nr en.
 
KTx
 
J
 
Hvis det å legge liten spar er å velge feil, så må jeg få lov å arrestere deg. Har ventet lenge på at noen skulle kommentere dette… Det er ikke om å velge feil eller rett… for det er ikke noe valg.
Du må gå opp med kongen hver gang. Hvis den blir stukket med esset, så får du ikke hjem kontrakten med å legge liten heller…
Du kikker ned på en utgang med 11 stikk i hj… og legger liten sp i stikk en… om du går 2 bet med ¨å bruke kongen, så er det ikke å velge feil… er det vel?


Snorre sin kommentar: Hvis ruteren sitter 4-4, så er vel dette et valg? Motparten har fire stikk i ruter og vi må ikke gi dem to i spar?

_________________________________________________________________________

System
 
1KL - 1RU(hj)
3RU(splinter)
 
En balansert 11-14 hånd inneholder 7 til 8 tapere… Det er noen 14poengere uten singelton som har bare 6 tapere, men de må inkluderes i 7tapershendene
 
1KL - 1RU
2HJ er en 7tapers hånd med 4kort hjertertilpass
Har du 8 tapere, melder du 1HJ, etterfulgt av 2HJ.  Mange skiller disse hendene med å si 1hj på 11 12 hendene og 2hj på 13 14HP
 
Dette stemmer bra med poengstyrke og balanserte hender, mens når det er en singleton involvert, kan en 11 12 hånd inneholde bare 7 tapere. Slik som hånden som ble meldt under testen.
 
1KL -- 1RU
2HJ er den korrekte meldingen, 7 tapere, en god løft til 2HJ.
Så er det ettersystemet. Når en hopper til 2HJ med kortfarge i ru eller sp, så må en ta konsekvensen av det og greie å opplyse makker om det… Så når makker spør med 2nt (jeg bruker 2sp som rele etter 2hj svaret, for å ha bedre plass, 2nt er singel spar), så må 3kl vise jeg har ingen singelton, 3ru singel ru og 3hj singel spar. Slik greier en å få tak i informasjonen som trengs for å gi gode vurderinger.
 
Hopp til 3RU på en 7tapers hånd er alt for hardt…
 
1HJ - 1SP
2HJ
 
Hvis en trekker konklusjoner etter hva som blir sagt av snorre i sin kommentar, så er det bare å gjøre dette veldig enkelt. Bytte om 3hj og 3ru og beholde alt som før.
 
3RU er invitt til 4HJ eller balansert sleminvitt
3HJ er som om du meldte 3RU
 
Hvis du jobber litt mer med dette, kan du bruke 3kl som rele… og finne eventuelt 64 hender hos åpneren, 3kort spar osv… 3RU viser 4kort minor, 3hj lenger hj, 3sp 3kort 3nt 2632 23
 
BOA