Jada, Snurr. Vi kom ut

Det blir kanskje mange historier om de samme personene (Jeg vil GJERNE ha innspill fra ting som skjer rundt i landet), men denne må jeg nesten fortelle. Det handler om vår kjære Klukken som spilte den samme turneringa som meg i går. Først ber jeg deg se på NS sine kort.Ved mitt bord åpnet makker Roald Mæsel med 2NT (20-21) og jeg passet i nord. Om det er rett eller feil vet jeg ikke, men vest må fakstisk spllle ut kløverkonge (!) for å beite 3NT.4sp kan også fort vinnes.

I pausen traff jeg Klukken og spurte om han kom i utgang. Svaret ser du over. Syd åpnet med Multi 2ru (svake 2 eller en20-21 NT). Nå kom ØV (!) i 3NT på sine 16 honnørpoeng tilsammen. 

_______________________________________________________________________________

Klarer du denne?

Hvilken bokstav skal stå på spørsmålstegnet sin plass? Har du sett denne før, er det fint om du venter med å svare. Kanskje du og fruen kan ta en konkurranse om hvem som ser løsningen først? Jeg skal gi deg et hint og det er omrent det samme som i bridge. "Det enkle er ofte det beste"______________________________________________________________________________________