Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Et spørsmål til dere turneringsledere..

Når vi spiller i klubben, er det nesten ingen som bryr seg særlig om å følge reglene for hva som er lov og ikke i bridge. Sånn må det nesten være, fordi i klubben er det sosiale aspektet minst like viktig som selve konkurransen. Mot en fersk spiller vil vi de fleste av oss ikke håndheve en revoke eller hvis han spiller ut fra feil hånd, smiler vi og ber makkeren hans begynne. Når de beste møter hverandre, er vi kanskje noe strengere.

Om ikke lenge skal de norske landslagene spille Nordisk og i Tromsø er det åpent EM. Der vil vi kunne møte spillere med en helt annen innstilling. Noen av dem er på evig jakt etter formelle feil som blir gjort og de er som en hauk over deg hvis glemmer å alertere eller her glemt systemkortet på nabobordet.

Jeg kan ikke reglene selv og blir stadig overrasket over hva som står i boka. Visste du at du i tredjehånd utenfor sonen ikke kan åpne med 1hj på Kn2, ED1043,432,432? Det er fullt lovlig å åpne med 1sp, fordi da er det en bløff. Åpner du med 1hj, sier reglene at du sannsynligvis vil gjøre det hver gang du er i denne posisjonen og det betyr at du har strukket systemet ditt på en ulovlig måte. En åpningshånd skal alltid inneholde 8 honnørpoeng

På samme måte er det ikke lov å oppvurdere en 8-12 NT. Denne hånda kan du åpne med 1NT: DKn2,DKn2,D432,432. Denne kan du IKKE åpne med: E109,1098,DKn10xx,109. Dette er fordi at konvensjonen i utgangspunktet er destruktiv og "spesiell". Det samme gjelder for Ekrens (svak hånd med begge major). Har du 4-3 og plutselig får lyst til å begynne med 2ru, er det rett og slett ikke lov i følge turneringsreglementet.

Så kommer mitt spørsmål til dere Turneringsledere. Gjelder regelen "motsatt" vei? I går spilte jeg mot Jan Tore Berg og de bruker 8-12 NT'er utenfor sonen i 1. og 2.hånd. Han hadde omtrent denne hånda: E543,543,E86,543. Altså 8hp og både sone og posisjon var rett. Han valgte å passe. Jeg vet ikke hvorfor, men antar at han vil gjøre det samme hver gang han har denne hånda, i alle fall ofte. 

La oss si at han blir motspiller mot 4sp og har vist det ene esset sitt. Spillefører har KKn i en sidefarge og må gjette. Han vil selvsagt bomme fordi han "vet" at Jan Tore ikke har et ess til fordi da ville han i følge systemet sitt åpnet med 1NT. 

Hvordan er reglene?

_____________________________________________________________________________________

Kommentarer

Jeg spiller en del med kaninen og da er jeg fornøyd om det ikke er mer enn to HUK (Høyst Uvanlig Konvensjon) pr. SPILL...

Reglene er internasjonale, og om jeg har forstått det rett er årsaken til mye av fokuset rundt det nå at det ble gjennomgått på EBL-kurset i Alicante i vinter.
HUM som Allan nevner er tillatt i 1./2. divisjon og i lagfinalen. Inntil to HUK er vel også tillatt i 3. divisjon.

Er dette særnorske bridgeregler eller internasjonale?

Vet vi har noen særnorske som går på stopp uten hopp, og lik ens er det noe med at doblinger ikke alerteres internasjonalt?

Kan se ut som at enkelte paragrafer og avsnitt i lovboka er moden for revisjon.

Stian, så lenge hånda inneholder minst 8 hp kan du fint åpne med den når systemkortet viser at du åpner veldig tynt i tredje hånd. Under 8 hp gjør at systemet ditt klassifiseres som HUM, og det tillates bare på høyeste nivå i lange lagkamper. (og da med krav til innsending av system på forhånd, anbefalt forsvar og at du er bortelag i alle halvrunder).

Ok ser den, men hva om det står på systemkortet: "kan være veldig tynn i tredje hånd" Er det da lov å åpne i 1hj med den skisserte hånda til Snorre?

Synes du mister poenget, Stian.

Motstander skal ha samme mulighet som deg til å trekke gode logiske slutninger. Hvis makkeren din har større grunn til å mistenke at du avviker fra systemet enn fi så er det ikke lenger en rettferdig kamp mellom to likeverdige parter

Spør du meg er hele greia bare rør. Spiller man i en norsk NM-finale, 1.divisjon eller hva det måtte være er det vel INGEN som roper på politiet fordi en har åpnet i tredje hand på AQ10xx og slutt.
Samtidig kan man vel ikke straffe noen for ikke å ha åpna i 1NT fordi de tilfeldigvis hadde et spesielt NTintervall denne gangen.
Jeg er ikke turneringsleder og kan lite med de reglene, men fornuftige er de ikke.
Og en eller annen tyrker vil ha poenga fordi systemkortet ligger på nabobordet får han bare ta de!!

http://www.lovboka.org/

§ 40. MAKKERAVTALER

"C. Avvik fra systemet og psykiske handlinger

En spiller kan avvike fra sin sides bekjentgjorte systemavtaler, alltid forutsatt at hans makker ikke har større grunn enn motstanderne til å være oppmerksom på avviket. Gjentatte avvik fører til underforståtte systemavtaler som da blir en del av makkerskapets systemavtaler. De må dermed bli bekjentgjort slik reglene krever at systemavtaler skal bli bekjentgjort. Dersom TL avgjør at det er en systemavtale som ikke er bekjentgjort og at dette har skadet motparten, skal han justere scoren og han kan gi prosedyrestraff.
Unntatt som beskrevet ovenfor har ingen spiller plikt til å informere motparten om at han har gjort et avvik fra de bekjentgjorte systemavtalene
(a) Dersom regulerende myndighet ikke har gitt andre regler, har en spiller ikke rett til noen hjelp for sin hukommelse, kalkulasjon eller teknikk under meldingene og spillet.

(b) Gjentatte overtredelser av kravene til å bekjentgjøre sine systemavtaler kan bli straffet."

Logg inn for å skrive kommentarer.