Tanker fra Thailand

Av Baard Olav Aasan

 

Hei… Rett før Nordisk… Så er vel alle avtaler på plass, optimalisert og strømlinjeformet. Ser jo bra ut dette?
 
Først vil jeg kommentere en kommentar fra deg, om vår kjære Amerikanske venn som gikk glipp av en 1460 score i 2nt doblet, eller noe sånt. Du sier han valgte feil i stikk nr en.
 
KTx
 
J
 
Hvis det å legge liten spar er å velge feil, så må jeg få lov å arrestere deg. Har ventet lenge på at noen skulle kommentere dette… Det er ikke om å velge feil eller rett… for det er ikke noe valg.
Du må gå opp med kongen hver gang. Hvis den blir stukket med esset, så får du ikke hjem kontrakten med å legge liten heller…
Du kikker ned på en utgang med 11 stikk i hj… og legger liten sp i stikk en… om du går 2 bet med ¨å bruke kongen, så er det ikke å velge feil… er det vel?


Snorre sin kommentar: Hvis ruteren sitter 4-4, så er vel dette et valg? Motparten har fire stikk i ruter og vi må ikke gi dem to i spar?

_________________________________________________________________________

System
 
1KL - 1RU(hj)
3RU(splinter)
 
En balansert 11-14 hånd inneholder 7 til 8 tapere… Det er noen 14poengere uten singelton som har bare 6 tapere, men de må inkluderes i 7tapershendene
 
1KL - 1RU
2HJ er en 7tapers hånd med 4kort hjertertilpass
Har du 8 tapere, melder du 1HJ, etterfulgt av 2HJ.  Mange skiller disse hendene med å si 1hj på 11 12 hendene og 2hj på 13 14HP
 
Dette stemmer bra med poengstyrke og balanserte hender, mens når det er en singleton involvert, kan en 11 12 hånd inneholde bare 7 tapere. Slik som hånden som ble meldt under testen.
 
1KL -- 1RU
2HJ er den korrekte meldingen, 7 tapere, en god løft til 2HJ.
Så er det ettersystemet. Når en hopper til 2HJ med kortfarge i ru eller sp, så må en ta konsekvensen av det og greie å opplyse makker om det… Så når makker spør med 2nt (jeg bruker 2sp som rele etter 2hj svaret, for å ha bedre plass, 2nt er singel spar), så må 3kl vise jeg har ingen singelton, 3ru singel ru og 3hj singel spar. Slik greier en å få tak i informasjonen som trengs for å gi gode vurderinger.
 
Hopp til 3RU på en 7tapers hånd er alt for hardt…
 
1HJ - 1SP
2HJ
 
Hvis en trekker konklusjoner etter hva som blir sagt av snorre i sin kommentar, så er det bare å gjøre dette veldig enkelt. Bytte om 3hj og 3ru og beholde alt som før.
 
3RU er invitt til 4HJ eller balansert sleminvitt
3HJ er som om du meldte 3RU
 
Hvis du jobber litt mer med dette, kan du bruke 3kl som rele… og finne eventuelt 64 hender hos åpneren, 3kort spar osv… 3RU viser 4kort minor, 3hj lenger hj, 3sp 3kort 3nt 2632 23
 
BOA
 

Kortvurdering

Jeg skal vært forsiktig med å fortelle landslaget hvordan de skal melde, men jeg synes Jan Tore Berg hadde en feil vurdering i mandagens siste landslagstrening. Han satt med følgende kort:

Kn1043
KKn98
E
K1082

Åpnet med 1kl og hørte makker svare 1ru, som viser hjerter:

Nå hoppet han til 3ru for å vise singelton og firekort hjerterstøtte. Styrken trenger vel ikke være mer enn en god maksimum 12-14, men er ubegrenset oppover.

Min kjepphest er at singelton'er tar ikke stikk, men de hindrer motparten å ta stikk. Singelton'er er mer verd dess mer trumf makkerparet disponerer, fordi da kan trumfen både brukes til å kryss-stjele, samtidig som en ikke mister kontrollen i spillet.

Flytt ruteresset til kløveresset og hånda ser slik ut:

Kn1032
KKn98
3
EK108

og er etter min mening langt sterkere enn den første, fordi honnørene er plassert i langfargene og ikke i kortfargen. 

Min konklusjon: Den første hånda er verd bare en vanlig hjerterstøtte, mens den andre forsvarer et hopp til 3ru.


Enig eller uenig med meg?

____________________________________________________________

2sp som utgangskrav

Det kan være en ekkel meldeposisjon etter 

1hj - 1sp
2hj

hvis svarhånda er sterk. 2NT vil mange ha som en naturlig invitt og da må en gjerne improvisere med å melde 3-kort minor for å kreve. Aller verste er det hvis svarhånda har hjerterstøtte (to eller tre) og for sterk til å hoppe til utgang. 2hj svaret viser alltid sekskort, men styrken kan være fra en vesen tiipoenger til 15-16 fine.

Kristoffer Hegge har sendt et dokument som beskriver konvensjonen. DEN FINNER DU HER.

Hvis du velger å spille denne konvensjonen, tror jeg du bør legge til at 1hj-2sp viser omtrent 6-9 hp, sekskort spar og maks singel hjerter.

_________________________________________________________________________

Maibridge 2015

Av Trond Are Nitter

 Hei Snorre!

 

Sender deg eit utklipp frå lokalavisa Sunnhordland dagen etter Maibridgen 14.05.15. Me okkuperer like gjerne ei heilside når me er i gang. :)

 

Tidlegare  var det på bridge.no noe som het Nyheter i Norge(eller noe sånt), der slike gladsakerhørte hjemme.

 

Du står fritt til å bruke det i din blogg, eller videresende det til rette vedkommende.

 

Gode produkt og god  publisitet er avgjerande for at bridgen skal overleva.

Maibridgen er et eksempel på det. :)

 

mvh

Trond Are Nitter

Trykk på bildet for artikkelen. 

Siste landslagstrening på BBO før Nordisk

Per Erik Austberg var forhindret, så i hans sted stilte eks.landslagsspiller Odin Svendsen. Det fjerde paret denne gangen var veteranlandslagets Helge og Roald Mæsel. I tillegg spilte Nils Kvangraven - Terje Lie og Allan Livgård - Terje Aa.

Det var en svært velspilt kamp over 16 spill synes jeg. Kortene var lagt på forhånd og det var mange slemsspill. Når vi ser alle kortene, er bridge lett. Det ble gjort masse gode avgjørelser av alle par, selv med kun sine 13 eller 26 synlige. Det var jammen ikke lett å vinne IMP!!


Den første utgangssvingen kom til Nils og Terje der de dundret på i meldingsforløpet. Nils åpner på en hånd de fleste av oss passer og Terje Lie melder utgang der mange ville maks invitert. Når sparkappen gikk, var det ikke mulig å hindre hjemgang i 3NT. Jan Tore og Odin stoppet i normalkontrakten, men måtte betale ut en tier. Et fint poeng av Terje at han ikke melder NT med to små hjerter. Makker skal ofte være spillefører, så 1sp som overføring til 1NT virka smart.
Dette var det mest interessant spillet, synes jeg

Poenget er øst sin andre melding. Begge vest viser hjerter med 1ru-meldingen. Terje Lie løfter bare til 2hj, mens Jan Tore Berg hopper til 3ru for å vise singelton og hjerterstøtte. Over 2NT (minst invitt) hopper Terje Lie nok en gang forsiktig til 4hj. "Jeg har tillegg, men ikke nok til et cuebid". Odin Svendsen er naturlig nok ikke til å stoppe på det andre bordet.Jeg regner med at dette spillet vil bli diskutert på webmøtet etter kampen. Å splintre singel ess liker ikke jeg fordi det gir et galt bilde av håndens spillestyrke. Makker forventer honnører andre steder enn der de er i virkeligheten. Terje Lie på det andre bordet var uvanlig forsiktig igjen. Når du ser alle kortene, er det en helt grei slem å være i. Det er muligheter både i spar og kløver for det tolvte stikket, men ingen av fargene satt. 

Med f.eks ruter ut, står det slem om en velger å ikke røre trumfen. Tre ganger kløver for å kaste en spar og så krysse. Når hjerteråtteren ikke kan gi stikk, vil slemmen kunne vinnes. I praksis tror jeg ikke dette er beste spilleplan. En enkel sparkapp er nok matematisk beste plan,  kombinert med knekten tredje i kløver.

Venstrehåndsarbeid av Roald og Allan

i 6hj var spillet over på et minutt. To ganger hjerter før han stjal to spar på den ene hånda og to ruter på den andre. I posisjonen under til høyre var det bare å slippe den første eller den andre kløveren og 12 stikk var hjemme uansett hvordan fargen satt. Spillet ble (selvsagt) kopiert på det andre bordet.Panterdobling av Jan Tore Berg

Panterdobling er et uttrykk for å doble et utgang som står hos motparten når du "vet" at de vil ta ut. 3NT er til å slenge i veggen, men Allan Livgård som hadde meldt 3NT med to små i motpartens farge turde ikke stå med og stoppa i 4ru. Roald Mæsel løfta fint makker 4ru til 5ru på det andre bordet og vant en fin utgangssving.

Så var det en storeslem ved begge bord

Helge Mæsel sin åpning i 4hj var mildt sagt i overkant. Jeg kjenner de som til og med ville åpnet med 2kl for å hoppe til 4hj neste gang. Han kom imidlertid sterkt tilbake. Legg merke til Roald Mæsel sin 4sp-melding. Når makker åpner med 4hj, skal den fargen være trumf og 4sp setter fokus på det svake punktet i ruter. Nå var ikke Helge til å stoppe.
Allan legger også inn en storeslemsinvitt med 6ru og Terje Aa brukte ikke mange sekunder på å melde 7hj,Nye konvensjoner

Det dukker stadig opp meldinger jeg ikke har sett brukt på denne måten før. Etter 1hj - 1sp - 2hj kan det være vanskelig hvis 1sp-melderen har gode kort. Mange vil måtte kreve med 3-kortfarger på 3-trinnet. Terje Aa og Allan Livgård har løst dette ved å spille 2sp som et generelt utgangskrav. Makker har alltid seks hjerter når han gjentar den over 1sp, så hvis syd har lang spar og svake kort, må han passe. Det er godt mulig de har andre måter å vise en svak hånd med spar (1hj - 2sp kanskje?) 6sp var uavgjort spill siden det var bare å stjele ruterutspillet, ta ut trumfen og kappe hjerteren.
Et IMP er et IMP

Selv med åpne kort vil mange slite med å vinne tretten stikk, men Terje Lie hadde ingen problemer uten å sett kontrakten i fare.Hjerter ut til esset (bort med en kløver), ruter ess og ruter til damen fulgt av fire ganger spar. Når trekort ruter hadde fire spar, forsvant to kløver i bordet og en kløverstjeling gir det trettende stikket. Fint håndverk som betaler seg bedre i par enn i lag. Skulle noen stjele spar tidligere, er tolv stikk aldri i fare.

______________________________________________________________________________

Femund Bridgefestival 30. og 31. mai

Av  Jo-Gaute Åsgård, Engerdal BK

Hei!

Engerdal BK arrangerer Femund Bridgefestival 30. og 31. mai. Så langt er det påmeldt 27 par og 15 lag, og festivalen har dermed en økning i deltakelse for 4. året på rad! 

Av storfisker som hittil er påmeldt finner vi fjorårsvinnerne Marius Bartnes og Ove Andersbakken på lag med Even Morken og Kåre Bogø. Av mer lokale størrelser vinner Trond Magne Aasheim i de kretsturneringer han deltar i, så det blir spennende å se hva helgen vil bringe.

Det er fortsatt mulig å melde seg på. Gode overnattingsmuligheter i eksotiske omgivelser og til hyggelige priser, vi ønsker alle velkomne! Mangler du makker eller lag, ta kontakt.

For mer informasjon, se www.engerdalbk.org/FemundBridge

Med vennlig hilsen Jo-Gaute Åsgård, Engerdal BK
___________________________________________________________________

Før Nordisk (4)

En liten prat med Christian Vennerød før Nordisk:


Hei, kaptein. Fint at du har tid til noen ord med meg før dere reiser over til Sagaøya. Er det viktigst å vinne eller å levere bra prestasjoner?

Det er alltid best å vinne. Det greier vi ikke uten bra prestasjoner. Seier er mulig, men det er også godt mulig at noen andre vinner. Uansett spiller vi ett spill av gangen. Oppgaven vår er ikke å ville vinne, men å holde konsentrasjonen, kameratskapet og humøret oppe -  og å sove mye.

Er det noen av parene du har større forventninger til enn andre?
 
Kvangraven – Lie var en del av landslaget i EM, der de spilte bra, til tider svært bra. Det ville være rart om jeg ikke har størst forventninger til dem jeg har tatt ut til å representere Norge i EM allerede. Men de andre parene må spille bra for at vi skal vinne, samt at vi må ha litt flaks. Eksempel:  Da vi (Hoftaniska – Charlsen, Grøtheim – Tundal, Malinowski- Rasmussen) ble Nordiske mestre i 2011 hadde vi uflaks med svært flate spill mot Færøyene. Vi var overlegne, men fikk mye mindre poeng ut av det enn de konkurrerende lagene. Men vi hadde flaks med at finnene i siste match haiet inn poeng mot vår hovedkonkurrent om gullet..

Hvor viktig er dette mesterskapet for om parene vil kunne bli med til EM i 2016?
 
Det er over ett år til EM, så dette er ikke avgjørende. Men det er klart at hva som skjer i et internasjonalt mesterskap blir viktig.

Har du fått forberede laget godt?

Jeg tror disse spillerne er godt forberedt, og at  det er vanskelig å få forberedt dem så mye bedre i og med at de er amatører med vanlige jobber til vanlig, og på bakgrunn av at NBF har lite (nesten ingen) økonomiske ressurser for landslagssatsing. Fokuset på EM i Tromsø, omorganiseringen av landslagsbridgen i NBF, ny generalsekretær og sykdommen til den nye sportssjefen, Tarjei, har ikke skapt den ro rundt landslagssatsingen som ville vært perfekt.  


________________________________________________________________________

Nok en gang ønsker jeg lykke til og håper på suksess både for det åpne laget og damene. Jeg skal følge med så godt jag kan her hjemmefra. Er det noen av dere lesere som ser fine (eller dårlige) prestasjoner, er det flott om dere sender meg noen ord.
 
 

Før Nordisk (med svar fra alle fem parene)

Neste helg spilles Nordisk mesterskap på Færøyene. Vi stiller lag i åpen klassen og i dameklassen. HER ER TROPPEN.. Jeg har sendt tre spørsmål til alle parene i dame- og åpen klasse. Etter hvert som jeg får svar, publiserer jeg under den samme overskriften. 


Først av alt ønsker jeg dere masse lykke til. Er det noe alternativ til å ha målsetning om å vinne eller er det viktigere å levere en bra prestasjon? Disse tingene hører kanskje sammen, men i bridge ikke alltid.

Nils og Terje:

Nordisk er en relativt kort turnering og det er sterke spillere på alle lag. Jeg ser derfor for meg at sluttresultatet blir en kombinasjon av dyktighet og at kampresultatene faller riktig i de andre lagenes oppgjør. Det norske laget er nykomponert og Nordisk blir en fot i bakken som gir svar på om det vi har jobbet med siden EM har vært godt nok. Medaljer er stas, men det viktigste for meg er en bekreftelse på at vi holder nivået. Gjør vi det i hver turnering blir det resultater som fortjent i lengden. 

Tone og  Tonje:

Vi har den filosofien at vi ikke er så resultatorienterte, men legger fokus på god bridge. Vi har allerede tatt to NM gull, og håper jo selvfølgelig at alle gode ting er tre, men det viktigste er å spille godt selv. Det å være nøgd med egen innsats.

Jan Tore og PIL:

Tusen takk.  Målet er å spille best mulig. Ta vare på sjansene og begrense eggene. Da er vi gode nok til å vinne!

Allan og Terje:

Når man spiller et offisielt mesterskap er min mening at man alltid må ha en målsetning i forhold til hvilket resultat man ønsker, og i Nordisk er det logisk at det er å vinne. Men hvordan man som par gjør det måler man i prestasjoner, og her er det selvfølgelig viktig å gjøre en god prestasjon.

 Stine og Gunn Tove:
Vi vinner i alle fall ikke uten å spille godt! Både resultat og prestasjon er viktig, men vi har ikke satt noe felles mål for laget.


Si litt om hvordan dere har forberedt dere til Nordisk?

Nils og Terje:

Vi har hatt en "treningsleir" med systemdiskusjon og spilling. Videre har vi jevnlig trening på internett mot kvalifisert motstand. I etterkant går vi igjennom de posisjonene som dukker opp og setter avtalene. Selv om internettspillingen kan bli noe mer løs, er dette svært nyttig trening, særlig når man jobber med tekniske systemavtaler. Personlig gir arbeidet med kvangraven.no god trening da spillanalyser utfordrer og sikrer at man tenker bridge daglig!

Tone og  Tonje:

Tone og jeg diskuterer system daglig på telefon, og i det siste har  vi prøvd oss på BBO-spilling. Dessverre er ingen av oss spesielt flinke  til å konsentrere oss foran skjermen. Vi prøver å spille "live" de  gangene det er lagturneringer i nærheten av oss - eller en dameturnering.

Jan Tore og PIL:

Vi jobbet oss igjennom systemblekka, frisket på sjeldne posisjoner og gjennomført mye meldetrening.

Allan og Terje:

 Forberedelsene går egentlig over hele året, vi prøver jevnt og trutt å bli bedre. Sånn rett før har vi økt mengden meldetrening på BBO, deltar ukentlig i landslagssamling på BBO med felles gjennomgang etterpå og vi deltok i Trondheim Cup. Vi er trygg på det vi holder på med, så jeg har ingen tro på at en panikkinnspurt med masse ekstraordinære forberedelser vil hjelpe. 

Stine og Gunn Tove:

Vi har stort sett gjort det samme som vi gjør ellers. Vi er alltid opptatt av å forbedre oss, og trener fast onsdager på BBO i tillegg til live spilling som samlinger, divisjon, NM damelag osv. Vi går gjennom situasjoner som dukker opp og jobber hele tiden med å utvikle systemet. Nå rett før Nordisk tilbringes mer eller mindre alle ledige stunder på BBO. Vi trener også fysisk for å være i stand til å takle lange dager ved bordet så godt som mulig.

 

Jeg kunne tenkt meg en kommentar til landslagssatsinga. Har det vært noe initiativ fra kaptein eller forbund for å stille forberedt til Nordisk? Har du noe ønsker for hvordan ting kan legges til rette framover? Jeg tenker i denne omgang på neste EM lag i 2016.

Nils og Terje:

Jeg synes det har vært et positivt tilskudd at de nå satser på lagkampstrening på internett med spillgjennomgang i etterkant. Forhåndsgitte spill som setter makkerparet i vanskelige meldeposisjoner og motspill er viktig og nyttig, særlig diskusjonen i ettekant utfordrer egoet og gir en god læring for de som er mottakelige, noe jeg håper vi alle kan være.  

Til EM tror jeg det er lurt å tidlig ta ut laget slik at den enkelte opplever tillitt og kan planlegge en mer offensiv satsing over tid, gjerne med et par internasjonale turneringer. Kanskje Norge kan invitere til en vennskapskamp her hjemme slik som Polen nå inviterte oss? Jeg har også troen på at man burde treffes et par ganger for å bygge lagånd og moral, men det er selvsagt ikke så lett å få til i praksis.  

Tone og  Tonje:

Den siste måneden har det åpne, juniorene og vi damer spilt mot  hverandre på nettet med gjennomgang av spillene etterpå. Det har vært  veldig nyttig, og bør nok også være mulig å gjennomføre videre. 

Jan Tore og PIL:

Fellestrening med gjennomgang er et nytt og godt initiativ.  Dette er noe man bør fortsette med og inkludere hele troppen til fellesøkter. For øvrig bør vi komme oss mest mulig ut til internasjonale turneringer, her hviler det nok et stort ansvar på parene individuelt. 

Allan og Terje:

Her sitter jeg litt på begge sider av gjerdet, så ønsker ikke å kommentere dette så spesifikt her. Men landslagssamling på BBO med felles gjennomgang av spillene etterpå som Tormod Røren har tatt initiativet til, har vært et veldig positivt tiltak. Christian har jo da også kunnet gå gjennom spillene i etterkant og kommet med sine kommentarer. 

Stine og Gunn Tove:

Det har vært arrangert live åpne samlinger ved flere anledninger gjennom året. Skulle ønske oppmøtet hadde vært bedre, spesielt fra det åpne laget, men det har uansett vært fin trening for oss å spille spill som gjennomgås i plenum etterpå.

Vi kunne gjerne tenkt oss mer initiativ både fra NBF og kapteinen ift satsing og oppfølging mot nordisk. Vi gjør så godt vi kan på egen hånd, men det er alltid greit med feedback fra andre. Det er visse begrensninger ift økonomi, men det trenger ikke koste all verden. De felles landslagssamlingene på BBO som Tormod har organisert med påfølgende videokonferanse, har vært veldig nyttige. Det er artig å kunne sammenligne egne vurderinger og teknikk opp mot hva de andre landslagsspillerne gjør og tenker. Men det dreier seg bare om rundt 40 spill i de siste ukene før Nordisk. Vi trenger kvantitet i tillegg til kvalitet. Vi må spille mer, og mot god motstand. Vi håper på mer av denne typen trening i fremtiden.

Før EM i 2016 vil det helt klart være en fordel å ta ut laget så tidlig som mulig, slik at laget kan stille best mulig forberedt. Det er opplagt en fordel å ha god tid til rådighet, men det er minst like viktig å utnytte den tiden man har til rådighet godt. Her er det masse å gå på!

Og alt trenger ikke koste penger. Selv om økonomien til NBF ikke tillater samme rammer for de norske damer som det de svenske og danske damene har, er det mye som kan gjøres for små ressurser. Vi har ikke råd til å dra ut, men hva med å invitere andre landslag hit til oss for å spille treningskamper? Landskamper kan også fint arrangeres på BBO.

 

Noe annet å dele med oss?

Nils og Terje:

Jeg håper å se mange norske bridgevenner på besøk i Tromsø under EM, benytt sjansen til å spille mot de beste og oppleve et mesterskap med internasjonale stjerner! 

Tone og  Tonje:

Vi gleder oss til å spille med flagget på brystet. For oss damer blir det veldig mye spilling siden vi kun er to par. De andre lagene som deltar reiser med tre par. Mye spilling å se fremover til :)

Allan og Terje:

Vi gleder oss veldig til nordisk, og håper så mange som mulig vil følge oss på BBO. Vi stiller også et sterkt damelag, så det er på tide NBU Trophy (beste land i åpen- og dameklassen) blir med tilbake til Norge. 

Stine og Gunn Tove:

Vi gleder oss til å spille med flagget på brystet og håper vi kan gjennomføre et godt mesterskap. Danmark og Sverige er de største konkurrentene våre på Færøyene. De stiller med tre par og fullt støtteapparat, mens vi stiller med to par og hjemmeværende kaptein. Det blir tøft, men da er det jo godt at vi stiller med tøffe damer ;-) 
___________________________________________________________________________________-

Fireman vant USBC - 2015

og er kvalifisert som USA 2 til kommende Bermuda Bowl._
______________________________________________________________________

Her er et spill fra den femte sesjonen der Fireman vant med 45 IMP over 16 spill. I bridge er det lite som enten er rett eller galt, men å melde i 1sp i rødt mot hvitt var i alle fall ikke riktig denne gangen. 1spx kosta 800 mot usle 130 på det andre bordet. 1spx er nærmere 1100 i beit.

 

Beit eller fire dobla overstikk!

I det pågående amerikanske mesterskapet har de kommet til finalen, og der er det Fireman og Diamond som skal gjøre opp om seieren. Vinneren av denne kampen får være USA 2 i det neste Bermuda Bowl. 
Da er det kjipt å gjette feil i slike spill som det under. Stikker han med kongen, skriver Hampson +1490 i 2NT med tolv stikk. Dessverre for han la han liten i bordet og måtte notere en beit. 

En hyggelig hilsen fra Bergen

Mange av dere vet sikkert at Jon Sveindal er alvorlig syk og har fått beskjed om at livet henger i en tynn tråd. I dag får jeg en svært hyggelig mail fra han om at behendlingen virker og at svulsten på mirakuløst vis har sluttet å vokse. Og det aller beste er at :" Og gleder meg til at ganen skal virke ordentlig igjen, så jeg kan kjenne forskjell på rødvin!!"
Lykke til videre, Jon. Vi sees i Tromsø.

Er det noen av dere som ønsker å sende en oppmuntrende hilsen til Jon, er det bare å bruke kommentarfeltet. HER ER EN KOPI av intervjuet jeg laget med Jon for noen måneder siden.

_____________________________________________________________________

Tre nordmenn i den svenske lagfinalen

Christer Kristoffersen og Lars Arthur Johansen spiller for lag Strategen, mens Kristian B Ellingsen er med på Øverum, Hult.
Strategen begynte i rakettfart med 2 x 25 VP på de to første rundene. Så fikk de dessverre bare 5,5 VP tilsammen på de to neste. Under kan du følge turneringa som avsluttes i morgen.

RESULTATER

To hverdagsquiz (2)

Leser dere lenger nede, ser dere "oppgaven". Her er slik jeg og Roald meldte, men jeg skammer meg. Det som i parturneringa vi spilte ikke var så farlig, var at alle de andre parene var også i 3NT, så det hele endte med middels for to sonebeiter der 6ru er nedlegg. 

Gautis eller dere andre: Hvor er feilen?Pass over 2hj viser maks dobbel spar
3NT så ut som verdens mest naturlige melding, men det er kanskje ikke det?


_______________________________________________________________________________

To hverdagsquiz..

A:

Første hånd med alle i sonen. Hva åpner du med? 1kl eller 1ru?

E3
-
KKn987
K109765

B:

Passer du eller hva?

E3
-
KKn987
K109765

Du   Nord Øst Syd                                                                                               
1kl pass 1sp 2hj                      
pass pass 3NT pass                      
    ?

Jada, Snurr. Vi kom ut

Det blir kanskje mange historier om de samme personene (Jeg vil GJERNE ha innspill fra ting som skjer rundt i landet), men denne må jeg nesten fortelle. Det handler om vår kjære Klukken som spilte den samme turneringa som meg i går. Først ber jeg deg se på NS sine kort.Ved mitt bord åpnet makker Roald Mæsel med 2NT (20-21) og jeg passet i nord. Om det er rett eller feil vet jeg ikke, men vest må fakstisk spllle ut kløverkonge (!) for å beite 3NT.4sp kan også fort vinnes.

I pausen traff jeg Klukken og spurte om han kom i utgang. Svaret ser du over. Syd åpnet med Multi 2ru (svake 2 eller en20-21 NT). Nå kom ØV (!) i 3NT på sine 16 honnørpoeng tilsammen. 

_______________________________________________________________________________

Klarer du denne?

Hvilken bokstav skal stå på spørsmålstegnet sin plass? Har du sett denne før, er det fint om du venter med å svare. Kanskje du og fruen kan ta en konkurranse om hvem som ser løsningen først? Jeg skal gi deg et hint og det er omrent det samme som i bridge. "Det enkle er ofte det beste"______________________________________________________________________________________

Silla tilbake på" landslaget"

Av Christian Vennerød

 Hei Snorre

Den norske verdensmesteren fra Bermuda Bowl i 2007, Erik Sælensminde, har sagt ja takk til å spille med det norske flagget på brystet igjen. Nærmere bestemt i Polen i juni i par sammen med Tor-Erik Hoftaniska. Det er jo kjempeartig.Den direkte årsaken er at matchen ble veldig ubeleilig for Thomas Charlsen.
  
Alle parene i landslagstroppen er blitt spurt om de vil spille, og det første paret som svarte ja takk var Charlsen – Hoftaniska. Siden har det altså vist seg at dette passet dårlig for Thomas, og i hans sted har Erik Sælensminde troppet inn. Det er jo svært hyggelig å få en god, gammel verdensmester med på laget igjen!
Polakkene subsidierer oss med opphold, mat og startavgifter, og landslaget har ikke mye penger til å arrangere treningslandskamper. Alt vi i prinsippet behøver betale for å spille i Polen, er reisen.

NBF har satt av kr 10 000 til laget, og de  deles likt på alle som må fly – med kr 2000 pr person.

Selv kommer jeg ikke til å delta som NBF, først og fremst fordi selve landskampen er en kort del av arrangementet. Frank blir derfor playing captain.


Vi møter et topp polsk lag i kampen på onsdag, selv om hvem som skal spille for Polen ikke er klart pr i dag. Jeg har utnevnt Frank som spillende kaptein for Norge.
 
4 polske par har vært nevnt som aktuelle – de 3 førstnevnte ble verdensmestre i Sanya i 2014. De 2 førstnevnte ble også Europamestre i Ostende i 2010. Det fjerde paret et kanskje det aller beste av dem.
 
¤ Mazurkiewicz – Jassem
¤ Gawrys – Klukowski
¤ Starkowski – Golebiowski
¤ Nowosadzski – Kalita

Dette er ment som en vennskapskamp og arrangøren av festivalen ønsket å invitere et utenlandsk lag som trekkplaster for Festivalen. Monaco sa nei og Norge var nr 2 på lista. Invitasjon av Frank spesielt med makker, er nok fordi han etterhvert også er blitt en kjent bridgespiller i Polen. Uansett blir dette fin trening, og vi satser på å vise oss fra vår beste side.


Hilsen Chistian Vennerød

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


Min kommentar:

Siden jeg har denne bloggen er det min "oppgave" å kommentare ting som skjer i  norsk bridge. På den ene siden har jeg etterlyst internasjonal matching, så det at Christian og Frank har fått til en kamp mot flere av de  aller sterkeste polske parene, er bra. La oss håpe at dette er starten på noe.


Jeg kan ikke la være å kommentere underlige valg som taes av NBF, eller de som NBF har pekt ut. Dette startet kanskje som en treningskamp for landslaget, men nå har det egentlig ingenting med landslaget å gjøre lenger. Ingen av parene som skal spille i Polen er i landslagstroppen og Vennerød selv har vært tydelig på at de parene han tar ut hvert år, er de parene det skal satses på. Ja, det har vært mange forfall og det sier vel egentlig noe om at en 64-spills lagkamp mot et polsk lag ikke blir prioritert av de aller, aller beste. Ikke en gang landslagskapteinen finner det verd å bruke tid. Hvis jeg har forstått rett, er det aller meste at denne turneringa den ordinære polske bridgefestivalen i Poznan. 

Poenget mitt går på at NBF ikke hadde råd til å sende mer enn to par i hver klasse til Nordisk på Færøyene. Da er det underlig at NBF finner 10.000,- til fem spillere som etter min mening burde dekket dette selv. Jan Tore Berg og Per Erik Austberg må betale sine egne utgifter til Nordisk, mens Johnny Hansen, Kristoffer Hegge, Tor Eivind Grude, Thor Erik Hoftaniska og Silla får kr. 2000,- hver.

Småpenger, men rart.

____________________________________________________________________