Fint meldt av Peter Marstrander - Rune Andersen

Hvis jeg ikke tar feil, skal Peter og Rune representere Norge i høstens VM for senior i India. Det er lenge siden Norge har vært med som kvalifisert til et VM og seniorklassen har et nivå som ikke er langt fra åpen klasse. Jeg håper NBF viser at de setter pris på at seniorlaget vårt kvalifiserte seg og dermed legger forholdene godt til rette for de tre parene som skal være med. Det er gjennom gode internasjonale prestasjoner vi setter Norge på bridgekartet.

At formen er bra, viser dette spillet.Når det er funnet nikort trumftilpass, er renonser kjempeviktig å få fortalt om. Både fordi det kan lede veien til storeslemmer med et ess vekk, men det gjør også makker i stand til å vurdere sine kort på en bedre måte:

KJ i hjerter var ikke det beste Rune kunne ha, men ta nå  vekk dem og han vet at ruterkongen og kløveresset er med å tetter makkers farger. 5sp viser to ess og trumfdamen og når Rune i vest ser ned på den selv, vet han at makker har minst seks spar. 5NT er storeslemsinvitt og viser alle nøkkelkort. Hadde Peter hatt kløverkongen i stedet for damen, ville han vist den. Rune hadde fulgt opp med en ny invitt med 6ru og storeslemmen hadde blitt meldt. 

Nå visste vest at det var en kløvertaper og de stoppet kontrollert i 6sp for nesten 10 pluss ppå BBO. Der får et voldsomt betalt for slemmer, men 6sp + 1430 er pluss i alle turneringer. Gi feks øst en hjerter og 6sp hadde vært steindød.

En kommentar fra Christian Vennerød

Jeg tar meg kunstnerisk frihet noen ganger i det jeg skriver. Christian Vennerød synes jeg kanskje brukte store ord når jeg fortalte om hans syn på NBF sin landslagssatsing. Ordet "galematias" var mitt, men innholdet ellers er hans oppriktige mening. Her er det han ønsker å si i den forbindelse:

_________________________________________________________________________________

Hei Snorre


Du legger meg litt vel sterke ord i munnen - som f eks «galematias». Det har jeg aldri sagt.

Men jeg er uenig i NBFs forsiktige strategi for å bruke penger på landslaget.

Landslaget i åpen klasse er vårt internasjonale ansikt utad. Det er dette laget som må gjøre det bra for at pressen skal legge merke til bridge. NBF snakker om rekruttering i fine ord, men sulteforer det som kan gi presse, TV-dekning, almen oppmerksomhet og sponsorkroner. Hvis bridge skal bli noe annet enn avkobling for pensjonister i den norske journalistiske offentlighet, må landslaget frem som en spydspiss.

Hvis man ser på hva andre idrettsforbund og sjakkforbundet gjør for å vise frem sine beste, er det klart at NBF sulteforer den norske eliten.

Vi gjorde det nesten strålende i EM i fjor. Espen og Boye har nylig to store internasjonale suksesser som NBF heller ikke har klart å markedsføre. De er internasjonale stjerner.

Norge er internasjonalt langt fremme i en bred, åpen hjernesport. Mye lenger fremme som lag enn i sjakk og fotball.

Nå har jeg vært landslagssjef i fem år. Da jeg tok over, sa ni av ti nei til å spille på landslaget. Nå har vi en rekke gode par, som bare venter på sjansen til å spille matcher sammen og bryne seg internasjonalt.

Det er ikke sikkert at vi burde hatt mer enn to par med til nordisk (det er bare en turnering over 2 og en halv dag). Men det norske landslaget burde vært med i EM på hjemmebane, og også i en rekke andre internasjonale turneringer.

Det er bare internasjonal matching (med tett oppfølging av coach og kaptein) som kan gjøre det mulig å få frem et landslag som vekker oppsikt.


Frihet, likhet og vennskap

Christian

christian@vennerød.no

Mange gode lag med i Codan Cup..

Det er ikke så mange overaskelser i bridge som en kanskje skulle tro. De beste lagene vinner mot de nest beste.

I menyen til høyre finne du resultater fra 4.runde og jeg ser ikke mange bomber. At Lillevik (Topbridge) skulle ryke er det nærmeste jeg ser et uventet resultat, men jeg kjenner ikke navnene bak overmennene. Er det noen som har spill, bilder eller episoder fra cupen, er det bare å sende hit. Mailadressen finner du også til høyre.


____________________________________________________________________

Laget til Nordisk i slutten mai er tatt ut

Landslagskaptein Christian Vennerød har tatt ut følgende par til Nordisk på Færøyene, 22.-24.mai

Allan Livgård - Terje Aa
Nils Kvangraven - Terje Lie

kaptein: Christian Vennerød.


Chistian forteller at det er NBF som har bestemt opplegget, men at han har tatt ut spillerne. Hvis Christian ønsker å komme med en begrunnelse, ser jeg gjerne det.

Min umiddelbare kommentar går på at vi sender kun to par. Det kan jeg ikke skjønne har noe annet enn økonomiske begrunnelser fordi sportslig er jeg rimelig sikker på at tre par presterer bedre. Det er mye spilling. I tillegg vet vi at bortsett fra  Terje Aa, Boye-Espen og Thor Erik - Thomas, er det ikke all verdens internasjonal erfaring parene i troppen har. Dette kunne vært en anledning til å gi f.eks Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen akkurat det. Tor Eivind Grude vant da alt som kunne vinnes både ute og hjemme i 2015. Hva med å se om nivået til å spille mot Island, Sverige og Danmark er inne?  Vi skal også prøve å sammensveise et landslag for større oppgaver. Det er også et argument for å sende tre par.

I denne forbindelse håper jeg styret i styremøte 28.februar sier noe om på hvilken måte forbundet skal satse på landslaget. Christian Vennerød melderr mer eller mindre hoderystende at det er galematias at vi ikke sender minst et landslag i hver klasse til Tromsø når vi endelig har et mesterskap i Norge. Eva Flått ba meg melde at det formeldt ikke er vedtatt at Norge ikke stiller lag, men i praksis er dette for seint. De aller fleste aktuelle spillerne har alledere funnet seg andre lag. Å "tilbakekalle" spillere fra sponsorlag kan jeg ikke tenke meg er aktuell politikk.

Det er sikkert økonomiske begrunnelser som ligger bak (den manglende?) satsingen på landslaget. Husk imidlertid at prosjektet klarte å finne midler til sponsing av 28 gratis flyreiser fra de syv største bridgenasjonene i Europa og til Tromsø. Joda, utgifter til inntekts ervervelse er vel og bra, men jeg det gir noen  signaler til våre egne beste spillere som jeg synes ikke er bare heldig.

Optimistisk - optimistisk!!

Når jeg sitter og melder, har jeg (dessverre) en tendens til å la negative tanker ta meg. Som for eksempel at makker neppe har akkurat de kortene jeg trenger.
Nils Kvangraven tenker motsatt og leiter kun etter de positive faktorene. 4ru og 5sp viser begge renons. Når Terje så cuebider 6kl, tror selvsagt Nils av det er kongen og hånda hans vokser enda mer. 6ru er "last train" og betyr at han har ikke gitt opp 7hj enda, men kan ikke melde det selv. Syv trumf mente Terje Lie var nok og det stemte. 12 trumfstikk på kryss pluss kløveresset.

Småfint av Roald Mæsel i SM 2014/15

Han skulle spille 6sp i vest etter at nord hadde hoppa inn med 2hj, svake. Ruter ti ut til knekten.Spar til damen var det første rette, selv om knekten femte i syd ikke var så hyggelig. Så EK i kløver og kløver til spar ni. Syd stjal over og spilte mer trumf. Den vant Roald på hånda, og stjal en kløver med spar åtte. Så ruter til kongen og ut med trumfen. (husk at syd hadde korta seg ved å stjele over kløveren). Hjerter til EK og ruteresset tok de tre siste stikkene for tolv totalt. (5 + 2 + 3 + 2 = 12)

Noen sa at syd kan beite ved ikke å stjele over den første kløveren, men det er jeg rimelig sikker på ikke stemmer. E9 i ruter vil komme til å ta de siste to stikkene. (tror jeg i alle fall)

Hva er "standard bridge?"

Jeg skriver om mange spill i løpet av et år og jeg lar meg ofte forundre over hvilke  misforståelser etablerte makkerpar kan ha, Noe går på manglende avtaler og at paret ikke har tatt seg tid til å diskutere. I bridge er det ikke mulig å avtale alle posisjoner og da redder en seg ofte inn ved å ha en felles oppfatning av hva som er "standard". 

Så opplever jeg at ting jeg i løpet av et langt bridgeliv har trodd er "standard", slettes ikke deles av alle. Under er et spill fra Seriemesterskapet forrige helg og det var sørlandets sterkeste par som var på hvert sitt jorde. 

 


Meldingene kan sikkert diskuteres etter at syd åpnet med 2hj som viser begge major og 5-10 hp. Nord skulle sikkert tatt ut i kløver, men han fryktet å løpe fra asken til ilden. I hjerterkontrakt hadde han tross alt EK, en singelton, en konge som fort ga stikk og Hx i trumf. Øst passet ned i tro på at dette var mord med trumf ut. Ikke vet jeg?

Vest spilte ut kløverdame til esset. Så spar fra bordet og nå kommer det som ble problemet i spillet. I øst legger du i en sparhønnør, men hvilken? Tom Høiland stakk med damen og spilte trumf til esset og mer trumf. Så en ruter fra bordet til damen i øst og mer spar. Nå skulle vest stukket med esset (ikke nieren) for å få en sparstjeling, men han trodde makker hadde DJ10 når han stakk med damen første gang. Da var det katastrofe å bruke esset. 

Inne på sparnieren spilte han kløver og hvis syd gjorde rett i fargen, var det nå ni (!) stikk fra taket i en kontrakt som alltid var beit.

Mitt spørsmål er derfor.:

Når du har to honnører som ligger inntil hverandre og du opplagt må splitte når motparten spiller fargen, legger du den laveste (damen fra KD) eller den høyeste (kongen fra KD)?


Espen Lindqvist: "Jeg legger damen"

Boye Brogeland: "Jeg legger kongen"

Geir Brekka: "Jeg legger kongen"

Tom Høiland: "Jeg legger damen"

Terje Lie: "Jeg legger kongen"

Jan Tore Berg: "Jeg legger damen"


Er dette mulig i 2015??!!


Hva mener du?

_________________________________________________________________________

 

Sånn tenker Geir Helgemo

Jeg skreiv lenger nede om et fint spill av Roar Voll. Her er det Geir Helgemo som imponerer med et godt ressonement. Roar Voll finner et fantastisk utspill med ruter knekt!! Vest legger styrke når kongen vinner. Så fire ganger spar og vest "Smith'er" ved å legge sparen på en måte som viser at han likte utspillet. Det tolker Geir som av han har Dxxxx og at utspillet er fra EKnx. Øst åpna med 1kl og hadde bare to spar. Da ser det unektelig ut som 2-4-3-4 fordeling.

Så til åpningsstyken. Øst har vist EJ i ruter og har maks EJ i kløver. Det blir ti honnørpoeng. Det er vel odds for at han hadde passet med fire små hjerter? Trykk på spillet så ser du hvordan Geir førte kortene. (Spill 24 lukket rom)

På sikker plass først etter 261 av 264 spill

Mitt eget lag lå på nedrykksplass i de aller fleste rundene, men var heldige med trekningen når vi fikk møte Jan Tore Berg i siste runde. Det ble en enkel 20-0 seier og vi smatt forbi lagene vi konkurrerte mot. Joda, vi var heldige, men det er ikke forbudt å ha kortgudene med seg når en trenger?


Glade gutter og jente.
Roald Mæsel, Ann Karin Fuglestad og Svein Gunnar Karlberg for lag Aalberg

Små marginer

Hvis er ser isolert på resultatlista fra Seriemesterskapet, virker det som Hauge tok en klar seier. Det er langt fra tilfellet, fordi det var noen yderst få spill i siste kampen som avgjorde. 
At Nils gikk 1100 i 2rux er litt tilfeldig og uheldig. Det er nok i ingen vits å melde seg på i slike spill, i alle fall med en passet makker, men vi har gjort det alle sammen ustraffet. En vinner ikke i bridge ved å tro at en skal passe seg til seier, men dette var i alle fall ikke gangen å doble 1hj.

Spillet under er et spill der Boye Brogeland vurderer bedre enn Asbjørn Kindsbekken. Boye spiller ut hjerteress, mens Kindsbekken inviterer.Med sparesset er det liten vits i å spille ut en liten hjerter. Spillefører har ofte bare Dx i hjerter og da er det viktig å ikke gi bort stikk for den. Forbindelsen har ØV i spar hvis øst skulle hatt f.eks Knxx i hjerter og syd Dx. Eller som sitsen er her. Motparten har ikke invitert, så det er meget mulig at de har åtte minorstikk når de kommer inn. 13 fortjente IMP.

I første halvrunde vant Hauge syv spill med små IMP'er, blant annet tre femmere. De er også viktige, spesielt i innbyrdes oppgjør. I lagkamp må en være mye forsiktigere enn i par, men det går ikke an å være for passiv heller. Boye var flink og passet ut 1sp og vant akkurat syv stikk. På den andre bordet kom NS i 2sp med en  beit. 5 IMP. Jeg vet ikke om vest bør melde 1NT i utdøende over 1sp, selv i lagkamp. Denne gangen vinner ØV lett 1NT.Hadde det vært feil å melde 1NT i vest i utdøende. f.eks hvis nord hadde vært sterk og kunne doblet for å vise tillegg, hadde jeg vel skrevet "GALEMATIAS" når Kindsbekken betalte ut 800 i stedet for 80. 

Selvsagt vant vi 4.runde, Snurr!!

Jeg ringte kaninen i kveld og spurte hvordan det gikk i rundekampen mot Nærbø. Han var akkurat ferdig og serverte meg setningen over. "Lett seier med 6 IMP og jeg var som vanlig tilnærmet feilfri. Nå må vi stikke fordi Tom skal tidlig opp i morgen. Han reiser til Australia. Det var ikke noe mer?"

Neida, jeg vil bare gratulerer med seieren.

Farlig å melde seg på, Nils

Når motparten bruker overføringsmeldinger etter åpning 1kl, gir det oss muligheten til å vise en farge billig. Det er oftest en fordel, men ikke alltid.
Nils Kvangraven doblet Boye Brogeland sin 1hj (som viser spar) for å fortelle om at han ville meldt inn 1hj. Nå var det kun valget mellom pest og kolera igjen.
1hjxx ville stått i omtrent ti stikk og 2ru kosta egentlig 1400 i beit. Nils "slapp" med 1100, men det var grisedyrt mot 480 i 4sp på det andre bordet. Geir Helgemo i syd-åpent rom, var også en stund i 2kl i syd, men slapp unna sine 1100 i beit.

_____________________________________________________________________________

Sånn tenker Roar Voll

Jeg hadde gleden av å spise frokost med Roar Voll på søndag morgen og da viste han meg spillet under. Med åpne kort sneller du lett hjem ti stikk, men her er omtrent det som Roar fortalte meg omkring sitt ressonement. (med forbehold om at jeg har fått med de viktigste poengene). Det kommer ruteresset ut og skift til hjerter 7, inivtt inne i spillet. Vest fikk beholde for hjerterdamen og forsatte med hjerter konge til esset og så den siste hjerteren ble stjålet i bordet.

  • Vest har omtrent 12 honnørpoeng for sin invitt, kanskje 11. Mindre kan han ikke ha fordi han har bare firekort hjerter.
      
  • Når vest har 11-12 hp, er det ikke mer enn det samme igjen til øst. Siden han tar i mot invitten, må han ha kompensasjon i en eller annen form. Det kan meget godt være en fin ruterfarge.
     
  • Sannsynligvis sitter sparen 2-2, fordi med singel spar hos en av motstanderne, ville de meldt 4hj uten å invitere. 

Hvem har nå hvilke honnører?

Roar plasserte øst med EKD i ruter og følger du logikken over, må vest da ha sparesset fordi Dx,KDxx,Knxx,Dxxx er ikke nok til å invitere over 2hj med. Derfor spilte han spar til kongen og mer spar. Riktig så langt. 

Nå gjenstå det å finne kløverdamen og selv Ex,KDxx,Knxx, xxxx så hardt ut å invitere med. Det kan være ruterdamen i stedet for knekten, men da har øst Dx,xxxx,EKxxx,Dx og har en svært tvilsom 4hj over 3sp. 

Ergo: Kløver til kongen og kløver til tieren. + 590.Fint og aktuelt tenkt av  Roar  Voll

 

Medaljevinnere (Foto: Liv Marit Grude)

 

Espen Lindqvist, Geir Helgemo, Christer Kristoffersen, Boye Brogeland.
Silla og Rune Hauge var ikke tilstede under premieutdelinga.Bjørn Olav Ekren. Roar Voll, Ole Berset og Asbjørn Kindsbekken.
Nils Kvangraven og Terje Lie var ikke tilstedeErik Berg, Steffen Fredrik Simonsen, Thor  Erik Hoftaniska og Thomas Charlsen.
Blomster i premie til tre av dem, mens Simonsen fikk time til frisør.Even Morken, Åsmund Forfot, John Vegard Aa, Karl Morten Lunna, Marius Bartnes og Christian Bakke.
Peter Marstrander, Rune Andersen, Tolle Stabell, Jo Arne Ovesen, Siv Thoresen og Torhild Heskje

Arendal 1 klar for 1.divisjon

Det er mulig de har vært der før, men det er i alle fall noen år siden. Gratulerer til Per Elvin Pedersen, Jan Arild Olsen, Petter Lindqvist og Søvnig Stornes.

Er det noen som har bilder fra premieutdelinga?

Mange av oss måtte kaste oss i bussen for å rekke fly hjem,. Husk at det var morsdag på søndag og derfor brant det for å rekke kveldskosen i heimen.

Det betyr at jeg kunne ikke være tilstede under premieutdelinga og derfor ikke har noen bilder derfra. 

Noen som kan hjelpe meg?


___________________________________________________________________________________________