Det er dette bridge handler om

Når jeg ser på sjakk, klarer jeg ikke å tenke langt nok fram. Jeg er faktisk så dårlig at jeg sjelden klarer mer enn et par trekk før jeg mister oversikten. I bridge er jeg bedre, men i går oppdaga jeg akkurat den samme tilkortkommenheten som i sjakk. Jeg var en god stund fornøyd med ressonementet mitt, men i ettertid holder det ikke vann. Du har selvsagt ikke noen problem med slike spillMakker spilte ut ruter to, norske utspill, til dame og ess. Så ruter til stjeling, spar til esset (makker hadde knekten), ruter til stjeling og spardamen fra bordet. Nå er stillingen:Jeg ser at hjerteren sitter 3-3, så derfor virker det som det haster å få fjernet kløveresset som inntak. La oss si jeg spiller hjerterkongen som står, så mer hjerter til esset og hjerter til stjeling. Ut med min spar ni og kløver mot kongen. Der ligger to hjertertasser og venter. Derfor skifta jeg kløver knekt som gikk til kongen. 

Men tell trumfen da, Snurr!! Spillefører har spilt to ganger og må bruker en tredje for å fjerne min nier. Hvis jeg i posisjonen over spiller ruter, går den fjerde trumfen. Den femte må han bruke på å stjele god hjerteren og når spillefører prøver å komme seg inn i bordet, stikker makker rett og slett med esset og har den trettende ruteren for beita. 

Akkurat som i sjakk. Jeg tenkte ikke langt nok fram. Skuffende!!

Spillefører kan alltid vinne ved å finne kløveren og hun burde også gått på hjerteren tidligere. Det har ingenting med saken å gjøre i denne sammenhengen.

Hvilke kontrakter spiller vi?

Nils Kvangraven har sendt meg denne oversikten over hvilke kontrakter han og hans makkerer spiller oftest. Datagrunnlaget er litt over 2000 spill på BBO:

Ingen bombe at 3NT er den hyppigste kontrakten med hele 21.3 %. 25% av gangene gikk han beit, mens 75% ble vunnet. Majorutganger er nest mest hyppig, i sum litt mer enn 3NT.

Hva så med slemmer? Ikke oftere enn litt over 5 av 100 spill ender med meldte lilleslemmer. Storeslemmer ikke mer enn 1% av gangene. Omtrent 25% av slemmene går beit. 5 av 17 storeslemmer går beit. 

Det kommer ikke fram hvilke kontrakter som er stamper, så det er viktig å ta hensyn til det i vurderingene.

Under ser du de mest frekvente og HER KAN DU LESE HELE DOKUMENTET. Minus betyr at kontrakten gikk beit, mens = er akkurat og + overstikk.

  Uten dobling Doblet Redoblet Totalsum  
Kontrakt - + = Tot - + = tot = Tot %
3N 105 187 126 418 9 2 1 12   430 21,3 %
4♠ 85 88 102 275 28 3 6 37   312 15,4 %
4♥ 62 97 73 232 10 1 5 16   248 12,3 %
2♠ 28 66 44 138 2   1 3   141 7,0 %
1N 22 41 44 107 1 2 1 4   111 5,5 %
2♥ 22 29 17 68 5   2 7   75 3,7 %
3♠ 23 17 28 68 3 1 3 7   75 3,7 %
3♥ 28 12 24 64 4     4   68 3,4 %
3♦ 22 21 11 54 5     5   59 2,9 %
5♦ 12 12 18 42 9   4 13   55 2,7 %
3♣ 15 13 17 45 3 1 2 6   51 2,5 %
2N 20 16 9 45 1   1 2   47 2,3 %
5♣ 8 8 7 23 15   2 17   40 2,0 %
5♥ 7 2 11 20 10   1 11   31 1,5 %
5♠ 4 7 10 21 7 1 1 9   30 1,5 %
2♦ 8 13 4 25 3 1   4   29 1,4 %
6♠ 6 5 15 26 3     3   29 1,4 %
6♣ 8 4 10 22 7     7   29 1,4 %
6♥ 6 8 10 24 1     1 1 26 1,3 %
4♦ 9 2 9 20           20 1,0 %
6♦ 5 5 8 18 2     2   20 1,0 %
2♣ 3 5 3 11 3 2 1 6   17 0,8 %
1♠ 1 5 7 13 1   1 2   15 0,7 %
6N 3 5 4 12 1     1   13 0,6 %