Fint meldt av Peter Marstrander - Rune Andersen

Hvis jeg ikke tar feil, skal Peter og Rune representere Norge i høstens VM for senior i India. Det er lenge siden Norge har vært med som kvalifisert til et VM og seniorklassen har et nivå som ikke er langt fra åpen klasse. Jeg håper NBF viser at de setter pris på at seniorlaget vårt kvalifiserte seg og dermed legger forholdene godt til rette for de tre parene som skal være med. Det er gjennom gode internasjonale prestasjoner vi setter Norge på bridgekartet.

At formen er bra, viser dette spillet.Når det er funnet nikort trumftilpass, er renonser kjempeviktig å få fortalt om. Både fordi det kan lede veien til storeslemmer med et ess vekk, men det gjør også makker i stand til å vurdere sine kort på en bedre måte:

KJ i hjerter var ikke det beste Rune kunne ha, men ta nå  vekk dem og han vet at ruterkongen og kløveresset er med å tetter makkers farger. 5sp viser to ess og trumfdamen og når Rune i vest ser ned på den selv, vet han at makker har minst seks spar. 5NT er storeslemsinvitt og viser alle nøkkelkort. Hadde Peter hatt kløverkongen i stedet for damen, ville han vist den. Rune hadde fulgt opp med en ny invitt med 6ru og storeslemmen hadde blitt meldt. 

Nå visste vest at det var en kløvertaper og de stoppet kontrollert i 6sp for nesten 10 pluss ppå BBO. Der får et voldsomt betalt for slemmer, men 6sp + 1430 er pluss i alle turneringer. Gi feks øst en hjerter og 6sp hadde vært steindød.

En kommentar fra Christian Vennerød

Jeg tar meg kunstnerisk frihet noen ganger i det jeg skriver. Christian Vennerød synes jeg kanskje brukte store ord når jeg fortalte om hans syn på NBF sin landslagssatsing. Ordet "galematias" var mitt, men innholdet ellers er hans oppriktige mening. Her er det han ønsker å si i den forbindelse:

_________________________________________________________________________________

Hei Snorre


Du legger meg litt vel sterke ord i munnen - som f eks «galematias». Det har jeg aldri sagt.

Men jeg er uenig i NBFs forsiktige strategi for å bruke penger på landslaget.

Landslaget i åpen klasse er vårt internasjonale ansikt utad. Det er dette laget som må gjøre det bra for at pressen skal legge merke til bridge. NBF snakker om rekruttering i fine ord, men sulteforer det som kan gi presse, TV-dekning, almen oppmerksomhet og sponsorkroner. Hvis bridge skal bli noe annet enn avkobling for pensjonister i den norske journalistiske offentlighet, må landslaget frem som en spydspiss.

Hvis man ser på hva andre idrettsforbund og sjakkforbundet gjør for å vise frem sine beste, er det klart at NBF sulteforer den norske eliten.

Vi gjorde det nesten strålende i EM i fjor. Espen og Boye har nylig to store internasjonale suksesser som NBF heller ikke har klart å markedsføre. De er internasjonale stjerner.

Norge er internasjonalt langt fremme i en bred, åpen hjernesport. Mye lenger fremme som lag enn i sjakk og fotball.

Nå har jeg vært landslagssjef i fem år. Da jeg tok over, sa ni av ti nei til å spille på landslaget. Nå har vi en rekke gode par, som bare venter på sjansen til å spille matcher sammen og bryne seg internasjonalt.

Det er ikke sikkert at vi burde hatt mer enn to par med til nordisk (det er bare en turnering over 2 og en halv dag). Men det norske landslaget burde vært med i EM på hjemmebane, og også i en rekke andre internasjonale turneringer.

Det er bare internasjonal matching (med tett oppfølging av coach og kaptein) som kan gjøre det mulig å få frem et landslag som vekker oppsikt.


Frihet, likhet og vennskap

Christian

christian@vennerød.no