A kingdom for a five

Dette spillet er fra en av toppkampene i forrige helgs Seriemesterskap. 


2ru er såkalt "Søppelmulti" og viser en majorfarge med dårlige kort. Steffen Fredrik Simonsen dobler for å få spar ut og da rømmer Boye. En svært tøff løft til utgang av Espen, men det så ut som det ikke var noe bortkasta i spar og singel kløver var jo bra?

Erik Berg spilte etter lang betenkning ut spar 10 og nå skjønner du sikkert overskriften. Boye dekka med knekten og øst vant. Hjerter tilbake til esset. Ruter til bordet og spar åtte fra bordet. Øst dekket og nå falt spar seks i vest. Ruter til bordet og spar syv (!). Når ruteren satt 2-2 og kløveresset foran, skjønner du at det ble den nette scoren av +550.

Flaks, kaller vi andre dette. Bytt om spar fem og spar fire, så koster det minst 300.

Erik Berg burde absolutt funnet utspillet i trumf. Makker har sparen og han selv kontrollerer hjerteren og kløveren. Da må nesten NS sine stikk komme i trumf og da er det best å starte der.