Jeg synes de er flinke

Asbjørn Kindsbekken gjorde sitt beste, men det hjalp ikke. Kontrakten var bare 2sp, men sånn for spenningens skyld kan du jo late som Nils Kvangraven spilte 4sp.

  Asbjørn hadde et ekkelt utspill og starta med kløverdamen til esset. Spar fra bordet og Roar Voll gikk opp på kongen for om mulig kunne få spilt ruter gjennom, men Nils stakk og fortsatte i spar til syd. Mer kløver til tieren.

Nils fortsatte med kløver og mange ville stjålet i syd. Med det resultatet at han var innspilt. Dette så Asbjørn og lå unna to ganger.

Stillingen er nå som under:
     
 

Om øst hadde tatt enda en kløver ville han skviset seg selv. Syd venter enda en gang med å stjele, men så vil ha få to stikk, fordi han kan ta vekk bordets trumf og fri seg i den fargen spillefører kastet. 

Nils så dette og spilte derfor spar i posisjonen til venstre. "Vil du ikke bli innspilt, så SKAL du bli innspilt."


10 stikk.