Sånn tenker Geir Helgemo

Jeg skreiv lenger nede om et fint spill av Roar Voll. Her er det Geir Helgemo som imponerer med et godt ressonement. Roar Voll finner et fantastisk utspill med ruter knekt!! Vest legger styrke når kongen vinner. Så fire ganger spar og vest "Smith'er" ved å legge sparen på en måte som viser at han likte utspillet. Det tolker Geir som av han har Dxxxx og at utspillet er fra EKnx. Øst åpna med 1kl og hadde bare to spar. Da ser det unektelig ut som 2-4-3-4 fordeling.

Så til åpningsstyken. Øst har vist EJ i ruter og har maks EJ i kløver. Det blir ti honnørpoeng. Det er vel odds for at han hadde passet med fire små hjerter? Trykk på spillet så ser du hvordan Geir førte kortene. (Spill 24 lukket rom)

På sikker plass først etter 261 av 264 spill

Mitt eget lag lå på nedrykksplass i de aller fleste rundene, men var heldige med trekningen når vi fikk møte Jan Tore Berg i siste runde. Det ble en enkel 20-0 seier og vi smatt forbi lagene vi konkurrerte mot. Joda, vi var heldige, men det er ikke forbudt å ha kortgudene med seg når en trenger?


Glade gutter og jente.
Roald Mæsel, Ann Karin Fuglestad og Svein Gunnar Karlberg for lag Aalberg

Små marginer

Hvis er ser isolert på resultatlista fra Seriemesterskapet, virker det som Hauge tok en klar seier. Det er langt fra tilfellet, fordi det var noen yderst få spill i siste kampen som avgjorde. 
At Nils gikk 1100 i 2rux er litt tilfeldig og uheldig. Det er nok i ingen vits å melde seg på i slike spill, i alle fall med en passet makker, men vi har gjort det alle sammen ustraffet. En vinner ikke i bridge ved å tro at en skal passe seg til seier, men dette var i alle fall ikke gangen å doble 1hj.

Spillet under er et spill der Boye Brogeland vurderer bedre enn Asbjørn Kindsbekken. Boye spiller ut hjerteress, mens Kindsbekken inviterer.Med sparesset er det liten vits i å spille ut en liten hjerter. Spillefører har ofte bare Dx i hjerter og da er det viktig å ikke gi bort stikk for den. Forbindelsen har ØV i spar hvis øst skulle hatt f.eks Knxx i hjerter og syd Dx. Eller som sitsen er her. Motparten har ikke invitert, så det er meget mulig at de har åtte minorstikk når de kommer inn. 13 fortjente IMP.

I første halvrunde vant Hauge syv spill med små IMP'er, blant annet tre femmere. De er også viktige, spesielt i innbyrdes oppgjør. I lagkamp må en være mye forsiktigere enn i par, men det går ikke an å være for passiv heller. Boye var flink og passet ut 1sp og vant akkurat syv stikk. På den andre bordet kom NS i 2sp med en  beit. 5 IMP. Jeg vet ikke om vest bør melde 1NT i utdøende over 1sp, selv i lagkamp. Denne gangen vinner ØV lett 1NT.Hadde det vært feil å melde 1NT i vest i utdøende. f.eks hvis nord hadde vært sterk og kunne doblet for å vise tillegg, hadde jeg vel skrevet "GALEMATIAS" når Kindsbekken betalte ut 800 i stedet for 80.