Småfint av Roald Mæsel i SM 2014/15

Han skulle spille 6sp i vest etter at nord hadde hoppa inn med 2hj, svake. Ruter ti ut til knekten.Spar til damen var det første rette, selv om knekten femte i syd ikke var så hyggelig. Så EK i kløver og kløver til spar ni. Syd stjal over og spilte mer trumf. Den vant Roald på hånda, og stjal en kløver med spar åtte. Så ruter til kongen og ut med trumfen. (husk at syd hadde korta seg ved å stjele over kløveren). Hjerter til EK og ruteresset tok de tre siste stikkene for tolv totalt. (5 + 2 + 3 + 2 = 12)

Noen sa at syd kan beite ved ikke å stjele over den første kløveren, men det er jeg rimelig sikker på ikke stemmer. E9 i ruter vil komme til å ta de siste to stikkene. (tror jeg i alle fall)

Hva er "standard bridge?"

Jeg skriver om mange spill i løpet av et år og jeg lar meg ofte forundre over hvilke  misforståelser etablerte makkerpar kan ha, Noe går på manglende avtaler og at paret ikke har tatt seg tid til å diskutere. I bridge er det ikke mulig å avtale alle posisjoner og da redder en seg ofte inn ved å ha en felles oppfatning av hva som er "standard". 

Så opplever jeg at ting jeg i løpet av et langt bridgeliv har trodd er "standard", slettes ikke deles av alle. Under er et spill fra Seriemesterskapet forrige helg og det var sørlandets sterkeste par som var på hvert sitt jorde. 

 


Meldingene kan sikkert diskuteres etter at syd åpnet med 2hj som viser begge major og 5-10 hp. Nord skulle sikkert tatt ut i kløver, men han fryktet å løpe fra asken til ilden. I hjerterkontrakt hadde han tross alt EK, en singelton, en konge som fort ga stikk og Hx i trumf. Øst passet ned i tro på at dette var mord med trumf ut. Ikke vet jeg?

Vest spilte ut kløverdame til esset. Så spar fra bordet og nå kommer det som ble problemet i spillet. I øst legger du i en sparhønnør, men hvilken? Tom Høiland stakk med damen og spilte trumf til esset og mer trumf. Så en ruter fra bordet til damen i øst og mer spar. Nå skulle vest stukket med esset (ikke nieren) for å få en sparstjeling, men han trodde makker hadde DJ10 når han stakk med damen første gang. Da var det katastrofe å bruke esset. 

Inne på sparnieren spilte han kløver og hvis syd gjorde rett i fargen, var det nå ni (!) stikk fra taket i en kontrakt som alltid var beit.

Mitt spørsmål er derfor.:

Når du har to honnører som ligger inntil hverandre og du opplagt må splitte når motparten spiller fargen, legger du den laveste (damen fra KD) eller den høyeste (kongen fra KD)?


Espen Lindqvist: "Jeg legger damen"

Boye Brogeland: "Jeg legger kongen"

Geir Brekka: "Jeg legger kongen"

Tom Høiland: "Jeg legger damen"

Terje Lie: "Jeg legger kongen"

Jan Tore Berg: "Jeg legger damen"


Er dette mulig i 2015??!!


Hva mener du?

_________________________________________________________________________