"Overraskende" åpningsmelding av Boye

Jeg vet kke hva du ville startet med på denne hånda?

D
EDKn876
EDKn
E87

For meg er dette en opplagt 1hj fordi jeg har fem tapere. Vel er det en spillesterk hånd som inneholder tjue honnørpoeng, men i min verden ikke nok til å praksis å kreve til utgang med. Boye startet med 2kl og kom lett i slem når makker Espen Lindqvist hadde

E43
64
K10543
K54

2kl - 2ru
4hj - 4NT
5kl - 6hj

Det er sikkert ikke umulig å komme i slem selv etter 1hj, men motstanderne på det andre bordet klarte det ikke etter 1hj

_____________________________________________________________________________

Så var det Espen sin tur:

EK108
5
EK876
EK3

Han åpnet med 1ru og det gikk lynkjapt pass rundt, og makker hadde knekten femte i spar og kløverdamen. Hånda inneholder 21 hp, men å starte med 2kl og gjenmelde 3ru er vel ikke noe alternativ?
Espen forteller at 2kl-2ru-3hj/3sp viser en sterk hånd med fire i majorfargen og lengre ruter. Han vurderte ikke en gang å kreve til utgang med denne hånda og det er det vanskelig å være uenig i.

______________________________________________________________________________

Til slutt skal du få en meldeprøve. Jeg viser seg alle kortene og jeg ønsker du beskriver ditt brilliante system som plasserer deg i 7sp. Du får ikke lov til å melde 2ru over 1sp hvis det viser femkort i systemet ditt, da må du starte med 2kl.


KDKn104
-
KD98
EKn43


E3
D865
E754
KD8


Jeg gleder meg til å høre.