Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

"Overraskende" åpningsmelding av Boye

Jeg vet kke hva du ville startet med på denne hånda?

D
EDKn876
EDKn
E87

For meg er dette en opplagt 1hj fordi jeg har fem tapere. Vel er det en spillesterk hånd som inneholder tjue honnørpoeng, men i min verden ikke nok til å praksis å kreve til utgang med. Boye startet med 2kl og kom lett i slem når makker Espen Lindqvist hadde

E43
64
K10543
K54

2kl - 2ru
4hj - 4NT
5kl - 6hj

Det er sikkert ikke umulig å komme i slem selv etter 1hj, men motstanderne på det andre bordet klarte det ikke etter 1hj

_____________________________________________________________________________

Så var det Espen sin tur:

EK108
5
EK876
EK3

Han åpnet med 1ru og det gikk lynkjapt pass rundt, og makker hadde knekten femte i spar og kløverdamen. Hånda inneholder 21 hp, men å starte med 2kl og gjenmelde 3ru er vel ikke noe alternativ?
Espen forteller at 2kl-2ru-3hj/3sp viser en sterk hånd med fire i majorfargen og lengre ruter. Han vurderte ikke en gang å kreve til utgang med denne hånda og det er det vanskelig å være uenig i.

______________________________________________________________________________

Til slutt skal du få en meldeprøve. Jeg viser seg alle kortene og jeg ønsker du beskriver ditt brilliante system som plasserer deg i 7sp. Du får ikke lov til å melde 2ru over 1sp hvis det viser femkort i systemet ditt, da må du starte med 2kl.


KDKn104
-
KD98
EKn43


E3
D865
E754
KD8


Jeg gleder meg til å høre.

Kommentarer

Vegen til 7 spar.
Makker og eg brukar BIN standard som grunnsystem. Her heiter det 2 kløver med maks 4 taparar, og svaret vil vere 2 NT med 8+ og ei balansert hand.
3 spar viser 5-korts +, og svarhanda ser ei opplagt slem i korta og melder 4 NT (RKCB) og får svaret 6 hjarter som viser 2 ess og renons i hjarter.
Dermed står valet mellom 6 og 7 spar. Sidan motparten knapt kan ha meir enn dei sakna hjarterhonnørane, vil nok 7 spar vere sluttmeldinga.

Ser det er litt forskjellig angrepsvinkler i spill 1

Hvis en ikke spiller Gazilli eller noe annet, som jeg gjør, så er det vel greitt å åpne 2kl.Litt heldig denne gangen kanskje men det er ok.
Hvis en åpner 1hj og får 1nt som i dette tilfelle, så er vel 3SP en god melding. Beskrivende etter min mening, tror Boye glemte den…
Verre er det med 1sp i svar, da er det vel bare 3nt som er aktuelt, eller 4hj (med en hj for lite)

1hj 1nt
2ru

spiller jeg som en god 2hj, det vil si at jeg har kontroll på De sterke hj-hendene.
Samme etter 1hj 1sp, 2ru blir en god to hj… Fungerer okey, 2kl bli en hånd med 54 minor eller bedre

Spill 2 er spørsmål om stil. Det går an å tenke seg å åpne 2kl for å vise en 20 NT. Selv med singel liten hjerter

Det er klart at var 1ru riktig kontrakt,så er 2nt et mislykket prosjekt.
Merk at når vi spiller BOA 2kl åpnng så risikerer vi ikke å havne i 3hj på 5 1 tilpass…
I dette tilfelle går det vel 2kl - 2sp - 4sp. (2sp er passbart mot 20-21)

Det siste spillet er interessant:

Når en har valgt å må innlede med 2kl på alle hender uten 5kort rødfarge, så må en ha tenkt gjennom situasjonene på forhånd, så en ikke dumper inn i en sekvens som ikke er avtalt.

Jeg må starte med å melde 3HJ, kortfarge med 4+ kløver og tilleggshånd. De hendene som svarhanda ikke kan ha 4kl på er 3442 3433 3343 2443.
Når en bruker dette systemoppsettet så kan en dele inn hendene etter kortfargehoppet.
- 3SP med 3kortstøtte,
- 3nt spill,
- 4KL ja 2kl var på 4+kl,
- 4ru er 2443 og cue…

I dette tilfelle blir det 4ru, og 4hj fra åpneren. 4sp og 4NT.

Legg merke til at når 2kløvermelderen ikke har 3kortstøtte til åpningsfargen; så er det hvis du spiller det GF minst 12 13 HP…


hilsen BOA

Hei Snorre

Jeg ser du er overrasket over at jeg åpner den sterke hjerterhånda med 2kl og ikke 1hj. Poenget mitt er at jeg alltid prøver å tenke hva jeg skal gjenmelde i neste runde. Hvis du åpner med 1hj og makker svarer 1sp. (meget sannsynlig) Hva er planen din da? Så vidt jeg ser har du ingen meldinger som kan beskrive håndens styrke. Å hoppe i trekortfarge er i alle fall ikke vinnende bridge i lengden. 3hj er passbart og du vil selvsagt i utgang når makker har til å melde. 1hj-1sp-4hj er ikke beskrivende med denne kontrollsterke hånda.

Derfor åpner jeg med 2kl og hopper til 4hj etterpå. Det viser omtrent 8,5 stikk hos oss og gir makker en god mulighet til å vurdere slemsjansene. Denne hånda er litt for balansert, men alternativene er enda dårligere etter min mening.

Min erfaring er at det åpnes for sjelden med 2kl. Å starte med 1x på hender som nesten spiller utgang mot fem tasser i en bestemt farge, liker ikke jeg. Det har skjedd verre ting i verden enn at vi går beit i en utgang.

Dette har jeg diskutert med blant annet Zia og hvis du hadde fulgt han i mange spill, ville du sett at han gjør det samme.

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.