Veldig bra NORSK BRIDGE 1-2015

Til dere som lager Norsk Bridge - nettmagasin. Jeg bøyer meg i støvet og klapper for en glimrende jobb. Aller helst skulle jeg hatt magasinet i postkassa, men når jeg vet at NBF sparer 750.000.-, så holder det i massevis.

HER ER BN 1-2015
_
________________________________________________

2kl-2NT - Oppsummering og konklusjon

Noen ganger legger jeg ut meldesituasjoner for å teste mine egne konvensjoner. I "gamle" dager spilte alle 2kl-2NT som en positiv balansert hånd, mens i dag er det mange som har oppdaget de store svakhetene. Dette kommer fram i kommentarene som er gitt i forrige innlegg. Hver for seg mye fornuftig, men det meste faller på stengrunn når premissene er så feil. Dette er det flere som kommenterer.

Når de beste og mest erfarne spillerne sier til meg at "Den konvensjonen bør du spille slik eller sånn", så følger jeg oftest rådene. Det er ikke alltid jeg skjønner hvorfor, men aksepterer at de har tenkt disse tanken lenger enn meg.

Problemer i meldeproblemet var hva 3sp betyr i denne situasjonen:

2kl - 2NT
3hj - 3sp

Noen mener 3sp er naturlig. "Hvordan skal vi ellers finne 4-4 i spar?"
Andre mener 3sp er cuebid med hjerter, fordi med begge major ville man innledet med 3kl (Stayman) over 2NT.

Til den siste gjengen (andre) har jeg følgende å si. Jeg gir deg to hender som du begge åpner med 2kl på. Begge gangene melder makker 2NT for å vise en positiv, balansert hånd.

A:

EKD5
EK9876
E
76

Du må starte med 3kl fordi hvis du melder 3hj vil 4-4 i spar forsvinne.

B:

E
76
EKD5
EK9876

Her nå du også starte med 3kl. Denne gangen naturlig.

Er det virkelig noen som mener at disse to hendene skal innledes likedan?


Til de første gir jeg dere denne svarhånda etter 2kl - 2NT - 3hj

C:

ED5
D54
D1086
543

Hva skal du melde over 3hj når 3sp er naturlig? Du kan ikke melde 3sp likevel, Når makker løfter til 4sp og du melder 4NT,  vet du ikke hvor mange ess dere har i hjerterkontrakt fordi sparen er satt som trumf. Hopp til 4NT spiller de fleste som en naturlig invitt, litt for god til 3NT. I praksis må en vel lurecuebidde 4ru.


Konklusjoner er:

At 2kl - 2NT må enten bety

A: Naturlig 8hp+, men uten major.
B: En positiv hånd med begge minor. Alle balanserte hender starter med 2ru, uansett styrke.

Jeg tror de aller fleste toppspillere har valgt B, uten at jeg er helt sikker. I alle fall tror jeg svært få spiller 2kl-2NT som alle balanserte hender med minst 8hp.