Hva åpner du med?

Et vanlige norsk, standard system med 15-17 NT.

A: ED43 - D5 - D5 - KD765

B: D5 - ED43 - D5 - KD765


Logg deg på og gi en kort begrunnelse.


_________________________________________________