Et spill fra 5.runde i NM

av Erik Berg

Først vil jeg gratulere Snåsa med klubbrekord. Så vidt jeg vet har klubben aldri kommet lengre enn til 2.runde tidligere. Her er ett av flere spill hvor Heimdal var bedre og mer aktuelle enn Snåsa. Meldingene gikk likt ved begge bord.Spar 4 i utspill og nå gjorde begge vestspillerne en feil ved å legge kongen (ikke smart å vise fram så mange poeng som sperremelder).
 
Snåsas nord spilte hjerter til bordet og kløver til kutt. Ruter ess og røff i panna for en bet.
Olav Arve Høyem på Heimdal spilte ruter til kongen og så kløver til esset. 10imp på den riktige siden da kongen kom under esset.
 
Hva som er beste spilleplan kan sikkert diskuteres, men trumfkutten har nok ikke så god odds når vest har vist fram det som ser ut som KJ i spar. Kløver ess og kløver gir hjemgang med trumfen 2-2 eller singel konge. Har øst kongen tredje og spiller ny kløver ser det vel rimelig ut å spille ruter til kongen og ruter til dukk (øst esset dobbel eller tredje). Har vest kongen tredje i kløver er det fortsatt mulig å spille ruter til 10. 
 
Nå gleder vi oss til å få besøk fra sørlandet i 6.runde
 
 
Erik Berg
 


Avgjørende sesjon for Zimmermann i Vanderbilt

"Alle" trodde vel at 40 IMP skulle holde på 15 spill for Tor-Geir og Fantoni-Nunes. Det gjorde det ikke og Team Assael (Piakarek-Smirnov, Sementa - Tokay) vant med hele 54. Det er et snitt på over 3,5 IMP pr. spill. HER ER HELE KAMPEN.

Sånn avgjøres lagkamper. En ser det gang på gang at det er de store spillene som avgjør.Sementa - Tokay passer ut invitten, mens Fantoni - Nunes kommer i 6NT etter en nesten identisk sekvens fram til 4NT. Selv med kløveren 3-3 og hjerterkongen foran damen var det bare 11 stikk. Eneste vinnersjanse i praksis hadde vært 3-4-3-3 / 3-5-2-3 / 3-6-1-3 i syd med hjerterkongen og DKn10 i spar. Da ville han blitt innspilt i spar og måtte gitt bord to i hjerter. (3+2+-3+4 = 12).

Så skjønner jeg ikke helt Geir Helgemo sin spilleføring i 4hj i spill 23 Åpent Rom, der han blokkerer trumfen, men det er helt sikkert et poeng jeg ikke evner å få med meg. (tror han planlegger å ta to runder trumf og så stjele den fjerde sparen med hjerterdamen hvis fire spar sitter sammen med tre hjerter. Til slutt kan han klare å få det tiende stikket med hjerter 3 på en kløverstjeling etterpå. Kan det være beste odds?) 10 stikk i lukket etter en flott spilleføring av Smirnov. For meg ser det ut som kontrakten står på å finne sparen, men russeren klarte det likevel med en tøff skivs i spar/kløver mot vest. (Spill 23 - lukket rom)Her trodde Geir Helgemo at julekvelden var kommet svært tidlig i år, men etter ruteresset i utspill så sto kontrakten!! Utrolig.Se også Piekareks fine spileføring i 4sp - spill 29  i lukket rom. Nivået er høyt!

_______________________________________________________________________

Et par ord fra Boye

 Hei Snorre.

 
Jo, det stemmer at det ble en mobilstraff på 12 IMP da sponsorens telefon ringte under den tredje av de fire sesjonene i Round of 32. Vi tapte kampen med 14 IMP mot et velspillende lag Goldberg, pluss de 12 IMPene for mobilen = 26 IMP. I siste sesjon var vi i 6 ruter der motparten stoppet i utgang, og en skarpere spilleføring av undertegnede ville gitt hjemgang, 25 IMP og tap med ett IMP! Spillet er vedlagt (gårsdagens Dagbladet-spalte), og var egentlig det eneste større spillet som Espen og jeg kunne ha gjort noe med i den kampen.
 
Det er ikke første gang at sjefens mobil har ringt under spillingen - for noen Nationals siden hadde vi en annen 12 IMPs straff, men da avanserte vi til neste runde. Og neppe heller siste gang; i dagens kveldssesjon ringte den to ganger! Straffen nå var 5 VP, som gjorde at vi mistet tredjeplassen i sideturneringen...
 
Hilsen Boye
 

Zimmermann ute i Vandelbilt

etter overkjøring i siste sesjon mot Team Assael. Hele 70-16 ble tapet på de siste 15 spillene. BBO har ikke lagt ut halvrunden enda, så jeg har ingen spill før litt seinere i dag. Jeg er ikke av de som sitter opp fra kl. 03.00 på natta og ser på bridge. Da er det skjønnhetssøvn her i Søgne. Kmapen endte 136 - 122 i Monaco sitt disfavør:

HER ER RESULTATER FRA BRIDGEWINNERS. De som sier at resultatene fra arrangøren er så bra, får bare fortsette med det. Jeg finner ikke en damn shit fra Vanderbilt og jeg er ikke verdens dårligste til å leite på nettet.

Her er et spill fra forrige runde der Zimmermann - Moulton var heldige. 4hj står fordi det sitter VELDIG greit. Sparkongen i kapp, hjerteren 3-2 pluss at spillefører må finne ruteren. Det kom hjerter ut og spar knekt som seilte. Så ruter til knekten. Jeg er ikke sikker, men kan ikke øst beite nå ved å stikke og spille kløverdamen? Blir ikke bordet drept og spillefører henger med to kløvertapere? Mulig han kan lasje kløverdamen og så bruke tieren neste gang hvis øst spiller mer. Eller kan øst skifte?Grunnen til at jeg skriver om spillet er nord sin 2hj andre gang. Viser det tillegg? Jeg mener noen har fortalt med at nord viser 4-3-5-1 og omtrent 15-17. Med en vanlig 12-14 vil han passe 1NT fra makker fordi 2hj på 4-3 hvis makker er svak og har fire dårlige hjertere er da ikke noe sted å være?

Uansett hardt av Zimmermann når har ikke har rutertilpass og kløverkongen er mer eller mindre bortkastet mot makkers singelton.

Hva mener du?

____________________________________________________________

Illusjon

DU skal spille hjem 3NT med disse ressursene. Vest spiller ut spar 2, invitt

E43
743
KKn32
D65

DKn5
EKD
D75
KKn42

Jeg gir deg tre opplysninger om sitsen og du skal finne 100% spilleplan for ni stikk.

  • Vest har invitert fra spar konge, men du vet ikke hvor mange han har
  • Essene er fordelt.
  • Både kløveren og ruteren sitter 4-2

Logg deg på og gi meg svaret.

______________________________________________________________