Norge - Polen i Senior

20 IMP på et spill!! 

Var det for tidlig på morgenen for Roald? Mange av oss hadde hoppet i ruter tidlig, men Roald valgte å ikke presse motparten. Han trodde kanskje det satt skeivt og at makker hadde noe i kløver? På det andre bordet så det ut som Norge gjorde rett da de meldte over stampen, men en lightnerdobling og kløver ut gjorde slutt på moroa!!                                   "også kløveren 3-0 med tre hos utspilleren da!!! Helv...."Hvem har kløverkongen?

Bridge når vi ser alle korta er en helt annen idrett enn det spillerne opplever. Kan du gå beit i 4sp med hjerter ut? 

Ja, og det er kanskje beste spilleplan til og med å gå beit. Rune Andersen spilte åpneren for kløverkongen og dro derfor en liten kløver mot knekten (!). Hvis vest har kongen må han stikk med den for å få for den og da er det to ruteravkast i nord. Motparten får ett i hjerter, ett i ruter og kløverkongen. Nå ble det beit når knekten ble stukket av kongen og ruter igjennom. På det andre bordet tok spillefører kløverkappen og ingen tenkte vel noe på at ti stikk  var unormalt? Har draget forsvunnet litt for Norge?

Det kan kanskje virke som det er safe å kappe kløveren siden ruterkongen er beskyttet. På en måte er det to ruteravkast, ett i kløver og et på hjerterkongen. Det hjelper lite fordi det er den tredje som forsvinner på hver sin hånd. Vest spiller selvsagt bare en kløver til eller hjerter når han er inne på kongen.


Kjør på, gutter!!


Jeg synes Roald og Helge var passive i minst to spill i innledningen, men så kom dette fine spillet. Mange hadde nok meldt i 1hj i vest, men Roald velger å doble for etterpå å vise som en sterk hånd med hjerter. I gamle dager hadde nord hoppa til 2sp og øst være ute av meldingsforløpet, men nå fikk Helge vist hjerter og litt kort på 1-trinnet. Nord spilte ut makkers farge, kløver, fordi han hadde jo ikke fått signaler om noe annet. 10 stikk til Norge når en spar forsvant på kløverkongen. På det andre bordet tok Rune "stampen" i 4sp, men ingen kunne jo vite at han bare kødda, så ingen bjelle og 100 ut. Dårlig gjort, makker!!

Jeg liker Peter sitt hopp til utgang. Denne gangen hadde makker utstyrt seg med honnører i hjerter og kløver, akkurat det han ikke skulle hatt. Flytt en av kongen til ruter, så er det fint spill for 4sp. Nå måtte spillefører ta seg helt ut for å gå bare ei beit. Neste gang utstyrer du deg med bedre honnører til makker, Rune Andersen!!!

DELTA OG GJØR SIDENE LEVENDE

Allan oppfordrer fra sin flotte EM-blogg medlemmene i NBF til å komme med kommentarer. Jeg støtter han 100% i det og oppfordrer hver enkelt av dere til å logge på og komme med kommentarer, observasjoner, hilser og hva det skulle være. Har du ikke info til pålogging, hjelper Harald Skjæran deg med det. Send en mail til bridge@bridge.no så får du brukernavn og passord.

Hvorfor, Boye Brogeland, hvorfor?

Når elevene mine på skolen har vært slemme, prøver jeg alltid å spørre "Hvorfor?" før jeg kjefter eller finner andre passende straffereaksjoner. Ofte har det skjedd noe i forkant ellers har de en betimelig forklaring på sin handling. 
Før jeg korsfester Boye og nagler han fast, skal han få sjansen til å argumentere for hvorfor han ikke spilte ut kløver fra Dxxx mot 4sp. Singeltrumf-honnør har han da aldri startet med før i sin bridgekarriære?
Ikke misforstå, Boye. Som jeg har sagt før blir vi ikke sinna, bare så innmari skuffet!

FESTIVALPROGRAMMET i FREDRIKSTAD

Jeg har ikke studert dette nøye før jeg skulle melde meg på selv, men da "oppdager" jeg følgende. 

  • NM Veteran går samtidig med NM lag
      
  • NM Damer går samtidig med NM lag

 

Hvis det er to klasser i bridge som ikke er særlig påvirket av nedgangen i antall deltakere, så er det veteran og damer. I fjor stilte det hhv. 77 par og 44 par i disse to klassene. Både damene og seniorene ønsker forståelig nok sine egne mesterskap, så dette vil slå dramatisk ut på deltakelsen i det som jeg trodde skulle være hovedturneringa under Festivalen, nemlig lagturneringa. 121 par er tross alt 60 potensielle påmeldinger . Alle ville selvsagt ikke stilt i lag i stedet, men helt sikkert mange.

Dette er det selvsagt for seint å komme med innvendinger til nå, men et viktig punkt å ta med når programmet og deltakelsen i de ulike turneringene skal evalueres. 
Vinnerne av NM lag 2013

 

Kamper avgjøres på 5-trinnet

og jeg har vanskelig for å se at de norske kan kritiseres for noen av sine aksjoner. Espen var på vei på slem, men stoppet for beit i 5hj siden motparten rakk å sette opp sparstikket sitt før ruteren var etablert til avkast. Nils tok tyren ved hornet og meldte over Exclusion Blackwood. For det første kunne 5sp stå, for det andre kunne det være en god stamp og for det tredje kunne spanjolene neppe svare rett etter innmelding over 5kl. Uansett 12 IMP ut for oss.

Sykt utspill!!

 I spillet under fikk alle tolv eller tretten stikk. Espen Lindqvist fikk bare elleve og da må vel han være veldig dårlig? Det er Petter Haram som har sendt meg en mail som forteller at Norge fikk ruter fem (!!) i utspill. Den gikk til liten, tier og ess. Espen prøvde både kløver mot kongen og tre ganger hjerter til stjeling, men da ingenting av det gikk bra skjønner du helt sikkert hva som skjedde siden Espen har ruter 9 på hånda.