Norge har fått medhold?

kan det se ut som.

  Øst meldte 4hj fordi han trodde makker hadde kløver og hjerter. I lista fra kampen står det 4hj med fire stikk, så det kan tyde på at vest ikke fikk lov til å ta ut i 5kl. 

Det kommer sikkert mer om dette spillet.
     
     

Gudd, å bra!!

 som de sier her på sørlandet. Espen tar for EK i ruter og godspiller først et ruterstikk hos spillefører før han skifter til kløver to. "Å, neida!", tenker spillefører. "Du lurer ikke meg fordi du har tross alt åpnet", og går opp på kongen. En beit!!

Stenberg

er en konvensjon nesten alle norske spillere på et visst nivå bruker. Det finnes mange varianter, men jeg tror den vanligste er omtrent slik:

1M - 2NT
                  Ny farge viser (litt) tillegg
                  3M er det svakeste en kan melde.

1M - 2NT
3X -  3M    spør etter singelton,

1M - 2NT
3X - 3NT   spør etter ekte kontroll.Dette er vel og bra, men problemet noen ganger er at verken åpningshånda eller svarhånda får vist styrken skikkelig. De er ingen som på en måte kan slå av for tidlig, fordi makker kan være sterk. Her er et spill fra kampen mot Østerrike som viser hva jeg mener

  3kl -> Ikke min
3hj -> har du en singel makker?
4ru -> Ja, her


Jeg vet som sagt ikke hvem som skulle gått ned i 4hj. Espen tør ikke, fordi singel ruter var jo flott. Makker kan enda ha både sparesset og kløverkongen (tror jeg), og da står dette på trumfen. Melder Espen 4hj over 4ru, vil makker tro at singel ruter ikke var noe greit.

Boye melder bare som systemet sier. Han har en fin 6-4 hånd, men 11 poeng blir aldri mer enn 11 poeng.

Terrano i syd må sitte og sove. Ellers hadde han dobla 4sp, fått den fargen ut og tatt beita. 

 
Boye får trumf ut og spiller tøft. Hadde han bare hatt et par mindre hjerter på hånda, ville han rukket både å godspille og hente ruteren, men det går ikke nå. Trumfen stakk han på hånda og spilte ruter til esset og ruter til stjeling med trumfesset. Så hjerter til bordet s knekt og nok en ruter til høy stjeling. Ut med den siste trumfen og en litt anonym kløver seks (ikke fireren) mot bordet. Nord sov like mye som syd gjorde i andre spill, så han la femmeren sin. (skulle lagt åtteren uten at det betyr noe denne gangen)

Boye la elegant en liten og hadde sparkongen beskyttet. Nå hadde Boye laget seg to inntak (kløveresset og en kløverstjeling) til først å godspille den trettende ruteren, så hente den. Aktuelt hadde det gått like fint å stikke med kløveress og spille kløver mot damen, men det hadde blitt feil med kongen i nord.

Jeg går i meg selv!

Til tross for at Norge er helt i teten, har jeg skrevet om flere spill der jeg mener Norge kunne (burde) gjort ting enda bedre. Hoffa og Thomas synes jeg har meldt både grisehardt og dårlig på flere spill, men det blir feil av meg å plukke ut de spillene der det går galt uten samtidig å trekke fram gevistene. De har en svært aggressiv stil og IMP'ene hagler rundt ørene på både laget selv og motstanderne. I sum er det så langt ingen tvil om at mest har svingt hjemover.Begge lagene melder seg fint opp i 6hj, men Hoffa stamper i 6sp (!). Jeg skjønner ikke at han tør fordi det kan se ut som om motparten langt fra har kontroll på det de holder på med. Det kan heller ikke være så mye å vinne i like soner. Flytt en kløver i vest over til ruter, så er det ikke mer enn elleve stikk. 6sp går 800 og 5 IMP til Norge. Hvorfor vest ikke cubidda 5ru sånn at øst kunne få meldt slemmen mer kontrollert, er en annen sak.Igjen melder Thor Erik som nesten ingen annen ville gjort og enda en gang med suksess. (Om Charlie hadde spilt ut hjerter mot 3NT får vi aldri vite. Det kom spar ut på det andre bordet i alle fall etter samme innledning). Thomas hadde en lettere melding etter 5kl og 5hj gikk to beit etter tre ruterstikk og spareesset til ØV. 9 IMP til Norge når Boye og Espen fikk 12 stikk i 3NT.


Med alle kortene synlige, vinner både du og jeg 3NT i spillet under. Espen fikk ruter ut til nieren på hånda. Så hjerter til konge og ess, hjem på hånda og mer hjerter mot knekten. Nå kunne nord stikke og godspille hjerteren før Espen rakk å få tak i to kløverstikk. En beit og tapsspill når Østerrikeren på det andre bordet spilte på kløveren før hjerteren. Ikke vet jeg hva som er beste spilleplan.
  


Gode spillere genererer sin egen flaks, er det noen som sier. Her gikk ikke sparkappen og da var det rett å stoppe i 3NT. 6NT med beit på det andre bordet.

Stemningen er topp i Kroatia!!

Det er lenge siden jeg har følt en slik stemning i et norsk bridgelag. Selvsagt er det lett å være i godt humør når seirene renner inn, men GeO kommer med denne kommentaren. "Det kommer nok en skrell snart, men vi skal takle det også." Dette forteller om at de er mentalt forberedt på tapet som kommer, men alle lag taper i serieturneringer. Boye ga meg en setning før han rusha videre og det var denne, "Espen spiller fantastisk!". Christian Vennerød : "Kjempehumør, Geo fleiper i øyeblikket med at vi må endre slagordet vårt fra ett spill av gangen til en slem av gangen. (To slemmer gikk bet)

Nå gjenstår det bare at Thomas Charlsen slutter å snakke bergensk, så går dette veien.

Tormod Røren: Har du kontroll på damene?

Halvgal kroat!!

I det lange løp vil de beste bridgespillerne vinne, men i ett og ett spill eller en og en runde kan en få mye i fleisen. Her la Kroatia alle eggene i en kurv og hoppet til 4hj. Jeg tror den kan beites med ruter eller hjerter ut, men det var helt naturig for Nils å spille ut kløveresset. Da var det ti stikk. Jeg kaller slike ting flaks.

Ti svenske melderunder

og da finner de vel ut av det de trenger?

Nei, dessverre er det ikke alltid lengden det kommer an på. Fredrik Nystrøm hadde et spørsmål til makker. "Hvis du sparkontroll og et ess, da kan vi spille 6kl?" . Han fikk for så vidt svar på det han lurte på, men da var de allerede i 5ru! Noen ganger er det best å spill 1430 svar på Blackwood, mens andre ganger er det 0314 som funker. Nå prøvde de å buklande i 5NT, men Bessis var frampå med rødlappen når han skjønte at makker hadde majoressene. Hans hjerterkonge var beita i 5NT, denne gangen mange beit om NS hadde stoppet der. 
På det andre bordet gikk det omtrent likt til syd hadde reversert i ruter. Da hoppa nord til 5kl og meldingene stoppa der. Jeg skal ikke lære noen i hele verden å melde, men jeg føler at svensken i nord avga minst et cuebid for mye med sin essløse hånd. Det er noen som mener at cuebid under utgang ikke nødvendigvis viser tillegg, men hvordan skal syd vite om nord har Exx,Exxx,x,xxxxx (7kl er nedbrett) eller den hånda han har?