Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Jeg går i meg selv!

Til tross for at Norge er helt i teten, har jeg skrevet om flere spill der jeg mener Norge kunne (burde) gjort ting enda bedre. Hoffa og Thomas synes jeg har meldt både grisehardt og dårlig på flere spill, men det blir feil av meg å plukke ut de spillene der det går galt uten samtidig å trekke fram gevistene. De har en svært aggressiv stil og IMP'ene hagler rundt ørene på både laget selv og motstanderne. I sum er det så langt ingen tvil om at mest har svingt hjemover.Begge lagene melder seg fint opp i 6hj, men Hoffa stamper i 6sp (!). Jeg skjønner ikke at han tør fordi det kan se ut som om motparten langt fra har kontroll på det de holder på med. Det kan heller ikke være så mye å vinne i like soner. Flytt en kløver i vest over til ruter, så er det ikke mer enn elleve stikk. 6sp går 800 og 5 IMP til Norge. Hvorfor vest ikke cubidda 5ru sånn at øst kunne få meldt slemmen mer kontrollert, er en annen sak.Igjen melder Thor Erik som nesten ingen annen ville gjort og enda en gang med suksess. (Om Charlie hadde spilt ut hjerter mot 3NT får vi aldri vite. Det kom spar ut på det andre bordet i alle fall etter samme innledning). Thomas hadde en lettere melding etter 5kl og 5hj gikk to beit etter tre ruterstikk og spareesset til ØV. 9 IMP til Norge når Boye og Espen fikk 12 stikk i 3NT.


Med alle kortene synlige, vinner både du og jeg 3NT i spillet under. Espen fikk ruter ut til nieren på hånda. Så hjerter til konge og ess, hjem på hånda og mer hjerter mot knekten. Nå kunne nord stikke og godspille hjerteren før Espen rakk å få tak i to kløverstikk. En beit og tapsspill når Østerrikeren på det andre bordet spilte på kløveren før hjerteren. Ikke vet jeg hva som er beste spilleplan.
  


Gode spillere genererer sin egen flaks, er det noen som sier. Her gikk ikke sparkappen og da var det rett å stoppe i 3NT. 6NT med beit på det andre bordet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.