Påmeldingen går så det suser!!!

Det er mange som er spent på hvordan omleggingen av programmet under Bridgefestivalen vil slå ut på deltakelsen. Pr. i dag ser det rett og slett flott ut og ikke mindre enn 149 par er pr. i dag påmeldt til NM Mix. 44 lag til NM Mix lag. Jeg har ikke tall fra tidligere år, men kan ikke skjønne at vi har hatt slike tall seks uker før start!!

20 lag i åpent NM og 27 i åpent NM par er slettes ikke verst. Disse turneringene vil ta seg masse opp inn mot spillestart. 

Har du ikke meldt deg til tjeneste enda, er det ingen grunn til å vente.

Personlig sponsoravtale inngått

Jeg er ansatt i NBF og fikk velge mellom knapper og glansbilder i lønn. Derfor er jeg på en måte lojalitetsbundet til forbundet sine hovedsponsorer, men jeg håper generalsekretæren ser gjennom fingrene.Jan Tore Berg er en glimrende kortspiller og en særdeles hyggelig fyr. Derfor ble jeg glad da vi fant ut at vi skulle spille NM lag sammen for "Team ABAX". Jan Tore har en sentral plass i firmaet, et frima som omsetter for mange hundre millioner.

"Jeg regner med du sponser meg når vi bruker firmaet ditt som lagnavn, Jan Tore?", sier jeg høflig.

"Det er ikke noe problem, " svarer han kjapt. "Hvor mange kulepenner trenger du?"

Før jeg rekker å svare fortsetter han. "Mister du begge, kan du få flere. I ABAX sparer vi ikke på noe!"Tusen takk, min gode venn!

Hvordan spiller du? (fasit)

 Øst starter med en trumf. Jeg kan fortelle deg at den sitter ikke 4-0. Spilleplan?

    Kristoffer Hegge er en av de som sender inn svar til meg på slike oppgaver. Han har nesten alltid rett, selv om denne kanskje ikke var supervanskelig. Jeg gjentar det snåsværingen sier.

Det kommer trumf ut som du stikker i nord og spiller hjerter til kongen. Øst som har meldt inn har 99% sikkert begge de røde essene. Når hjerterkongen beholder stikket, tar du ut trumfen. Aktuelt har øst tre stykker
Så frir du deg med hjerterdamen. Har øst Ex, er han innspilt og må enten spille kløver eller gi deg for ruterkongen. La oss si at øst har en hjerter til som han frir seg med.

Den trumfer du, spiller kløver til esset og kløver til knekten. Kan øst stikke den, har han fordelingen 3-3-5-2 og bare ruter igjen.

Lett?  

Skulle øst hatt færre trumf, spiller du likedan. Det er best odds for at enten går kløverkappen ellers har øst Dx. Det kan være en variant å spille tre ganger kløver fra toppen hvis øst har en eller to spar (spille på at han har Dxx i kløver), men det er ikke matematisk korrekt.                                                           

Jan Aasen takker for seg

Rett etter tinget sendte jeg en mail til Jan Aasen der han fikk muligheten til å komme med de kommentarer han ønsket. Jeg hadde noen konkrete spørsmål til han, men gjorde det klart at han svarte på akkurat det han følte var riktig. I dag fikk jeg mailen som jeg refererer i sin helhet under. Denne gangen lar jeg den stå uten en hale fra meg, men benytter anledningen til å takke Jan for hans lange tjeneste for norsk bridge.

________________________________________________________________________________

Takk for meg


Som jeg meddelte i brev til kretsene etter at valgkomiteens innstilling var offentliggjort, ønsket jeg å fortsette som president i to år til og stilte meg til disposisjon. Jeg hadde lyst og var motivert til å fortsette for å gjennomføre EM-prosjektet og handlingsplanen vedtatt på bridgetinget. Jeg var også NBFs kandidat til styret i det europeiske bridgeforbundet (EBL) på generalforsamlingen nå i slutten av juni. EM i Tromsø er det største prosjektet i NBFs historie. Min mening er at kontinuitet ville vært det beste utgangspunktet for å gjennomføre EM-prosjektet, også for å få på plass den resterende delen av finansieringen og få mest mulig effekt av EM til å videreutvikle bridgeforbundets organisasjon og tilbud.

 Jeg har vært så heldig å få være tillitsvalgt i NBF sentralt siden 1988 (med et avbrekk i perioden 2004 til 2008), hvorav 14 av årene som president. I disse 22 årene har jeg møtt mange flotte mennesker og hatt opplevelser jeg ikke ellers ville hatt. Det har vært mye arbeid med oppturer og nedturer, men absolutt verdt bruken av tid på NBF. Men nå er det slutt for meg i ledelsen av NBF.

 Tilbakemeldingene fra det nyvalgte styret og det at jeg ikke ble gjenvalget på Bridgetinget, gjør at uten støtte i eget forbund vurderer jeg det som urealistisk å oppnå tilstrekkelig støtte blant de europeiske bridgeforbundene til å bli valgt inn i EBLs styre. Derfor har jeg meddelt EBL at jeg trekker mitt kandidatur til styret i EBL.

 Jeg vil få takke alle som har støttet meg alle disse årene. Jeg har også satt stor pris på de hyggelige tilbakemeldingene til meg i perioden fram mot bridgetinget og i etterkant. Jeg ønsker dere lykke til videre og takk for meg.


Med vennlig hilsen

Jan Aasen