Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Hvordan spiller du? (fasit)

 Øst starter med en trumf. Jeg kan fortelle deg at den sitter ikke 4-0. Spilleplan?

    Kristoffer Hegge er en av de som sender inn svar til meg på slike oppgaver. Han har nesten alltid rett, selv om denne kanskje ikke var supervanskelig. Jeg gjentar det snåsværingen sier.

Det kommer trumf ut som du stikker i nord og spiller hjerter til kongen. Øst som har meldt inn har 99% sikkert begge de røde essene. Når hjerterkongen beholder stikket, tar du ut trumfen. Aktuelt har øst tre stykker
Så frir du deg med hjerterdamen. Har øst Ex, er han innspilt og må enten spille kløver eller gi deg for ruterkongen. La oss si at øst har en hjerter til som han frir seg med.

Den trumfer du, spiller kløver til esset og kløver til knekten. Kan øst stikke den, har han fordelingen 3-3-5-2 og bare ruter igjen.

Lett?  

Skulle øst hatt færre trumf, spiller du likedan. Det er best odds for at enten går kløverkappen ellers har øst Dx. Det kan være en variant å spille tre ganger kløver fra toppen hvis øst har en eller to spar (spille på at han har Dxx i kløver), men det er ikke matematisk korrekt.                                                           

Kommentarer

Test.

Stikker utspillet hjemme, og fortsetter med LITEN hjerter fra dama dobbel. Da er jeg alltid hjemme hvis øst har hjerter ess dobbel. Han må legge liten, jeg tar for kongen, tar ut trumfen og spiller hjerter til dame og ess. Øst må spille enten ruter fra A eller kløver i saks.

Hvis øst ikke har A dobbel i hjerter kommer mer hjerter som jeg trumfer. Nå spiller jeg kløver til Esset og ny kløver til knekten. Hvis den finessen ryker er øst sørgelig innspilt og må avslutte det hele med å gi meg et ruterstikk i sluttpossen! (Håper denne tyrkeren ikke melder inn på 4-kortsfarger)

mvh
Kristoffer Hegge

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.