Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

FESTIVALPROGRAMMET i FREDRIKSTAD

Jeg har ikke studert dette nøye før jeg skulle melde meg på selv, men da "oppdager" jeg følgende. 

  • NM Veteran går samtidig med NM lag
      
  • NM Damer går samtidig med NM lag

 

Hvis det er to klasser i bridge som ikke er særlig påvirket av nedgangen i antall deltakere, så er det veteran og damer. I fjor stilte det hhv. 77 par og 44 par i disse to klassene. Både damene og seniorene ønsker forståelig nok sine egne mesterskap, så dette vil slå dramatisk ut på deltakelsen i det som jeg trodde skulle være hovedturneringa under Festivalen, nemlig lagturneringa. 121 par er tross alt 60 potensielle påmeldinger . Alle ville selvsagt ikke stilt i lag i stedet, men helt sikkert mange.

Dette er det selvsagt for seint å komme med innvendinger til nå, men et viktig punkt å ta med når programmet og deltakelsen i de ulike turneringene skal evalueres. 
Vinnerne av NM lag 2013

 

Kommentarer

Hei Inger.

Jeg skriver litt om festivalprogrammet i neste BIN. Skjønner at det må gjøres prioriteringer og dere har sikkert tenkt mange runder på dette. Kommer med et forslag til å løse dette, men det får selvsagt noen konsekvenser det også

Hei Snorre!
Vi er fullstendig klar av NM Damer Par (NMDP) og NM Veteran Par (NMVP) starter samtidig med Åpent NM lag. Vi er også klar over at Patton starter samtidig med NM Mix lag og IMPen samtidig med Åpent NM Par.

Vi har tenkt og diskutert mye og kommet fram til at årets program måtte bli som det ble. Av erfaring vet vi at for at damene ikke skal dra hjem, må NMDP starte rett etter mix-turneringene.

Etter årets festival vil vi selvfølgelig evaluere, og som alltid ønsker vi innspill på hvordan vi kan gjøre festivalen bedre. Her er din gyldne mulighet til å påvirke programmet for neste bridgefestival :-)

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.