Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Hvorfor, Boye Brogeland, hvorfor?

Når elevene mine på skolen har vært slemme, prøver jeg alltid å spørre "Hvorfor?" før jeg kjefter eller finner andre passende straffereaksjoner. Ofte har det skjedd noe i forkant ellers har de en betimelig forklaring på sin handling. 
Før jeg korsfester Boye og nagler han fast, skal han få sjansen til å argumentere for hvorfor han ikke spilte ut kløver fra Dxxx mot 4sp. Singeltrumf-honnør har han da aldri startet med før i sin bridgekarriære?
Ikke misforstå, Boye. Som jeg har sagt før blir vi ikke sinna, bare så innmari skuffet!

Kommentarer

Før jeg skriver noe som helst, må jeg understreke at innledningen min har vært godt ironisk ment. Jeg er ikke sinna på Boye og jeg er slettes ikke skuffet. Jeg er mektig imponert over innsatsen så langt.

Selvinnsikt er ikke min sterkeste side, men jeg skjønner at sannheter skal jeg ikke eie i diskusjoner med landslaget.

Rakettforsking er min andre hobby, så i utspillsproblemet Boye gir er riktig svar "spar dame". I følge Boye "nok en gang".

I følge meg: Dette er en helt annen situasjon. I det spillet vi diskuterer vet du at makker både har honnører og kløver siden han doblet opplysende, riktignok forsinket. Derfor er kløver fristende. I eksemplet Boye gir har du selv 13 hp og motparten har meldt utgang uten å invitere. Da har makker maks en dame eller en knekt, og det er om å ikke gi bort stikk. Du har honnører i alle farger og mellomkort i både hjerter og kløver. Derfor tror jeg at jeg selv ville spilt ut spar dame.

Hei Snorre, og lykke til med syklinga Trondheim-Oslo.

Jeg vet ikke om det holder å vite hvilket dyr man er allergisk mot for å spille god bridge, men du skal få en mulighet til å bevise at det er alt som skal til. Her er et utspillsproblem:

D
K 10 9 6
K 7 5 3
E kn 7 6

Alle i sonen, og motstanderen til høyre åpner med 1 grand (15-17) i første hånd. Du passer, vest bruker Stayman, og øst svarer 2 spar. Jeg regner ikke med at du melder deg på over 2 spar selv om fordelingen er fin, og det er kanskje like greit for etter din pass hopper vest til 4 spar med pass rundt. Utspill?

Hilsen Boye

Hei Boye.

Takk for langt og grundig svar. Jeg kjørte hele veien fra Kristiansand til Trondheim i går og ble holdt LIVE oppdatert av Jan Tore Berg fra 10.30 - 20.30. Han ringte sikkert ti ganger og sendte minst tretti meldinger.

En av telefonene var dette utspillsproblemet. Jeg svarte uten å tenke meg særlig om at jeg spilte ut en kløvertass. Ting som mjauer, har fire bein og gjør meg sinnsykt allergisk, er ofte en katt. Erfaring har lært meg at ting som LIGNER på en katt, er ofte akkurat det dyret.

Når jeg har singel trumf, to esser og skal spille ut mot trumfkontrakter, har erfaring lært meg at da skal den siste fargen ut.

Det er helt sikkert mye fornuftig i det du sier, uten at jeg blir så veldig mye klokere. Du sier at alle utspill kan være rett og da velger jeg det som intuitivt ligner på en katt.

Husk at du i dette spillet VET at makker har noe i kløver, nesten alltid minst fire kort. Derfor er det langt fra et blindt utspill. Spillfører kan selvsagt ha kongen i bordet og knekten på hånda eller en kombinasjon med H109 som gir et ekstra stikk eller tempo.

Det du er 100% på, er at spar er et passivt utspill. Er det en konge i rødt i bordet, vet du med sannsynlighet at du missa sjansen når du ikke spilte ut kløver.

Poenget med at du har spilt ut singel trumf(honnør) før, kjøper jeg bare så vidt. Når du har gjort det tidligere, har det sannsynligvis vært for at du skal prøve å hindre stjelinger på den ene hånda og at du har tro på at makker kan komme inn for å spille mer trumf. I dette spillet er ikke det noe poeng. Poenget her er å finne enten et aktivt utspill eller safe et utspill som ikke gir bort stikk.

Andre som har meninger?

Herlig engasjement, Snorre! Fortsett slik.

Men også innholdet i kommentaren din virker mer basert på følelser (og at du sitter med fasiten i hånd) enn logikk. Så jeg skal ta deg med på resonnementet mitt (husk at makker hadde passet i åpning og kom tilbake med en opplysende dobling etter 1 spar - 2 spar hos motparten):

Hvor mange spar har makker? Sannsynligvis én.
Hvilken fordeling har makker? Trolig 1-4-4-4 eller 1-4-5-3.
Hvor mange spar har blindemann? Trolig tre eller fire siden han nøyde seg med 2 spar over 1 spar. Dermed vet du at spillefører har sju eller åtte trumf. Så langt "faktaopplysningene" du sitter med når du skal vurdere utspillet.

Skal du angripe ved å spille ut en hjerter, ruter eller kløver, eller skal du spille passivt ved å spille ut en trumf?

I teorien kan alle utspill være riktige. Du kan være nødt til å hente to stikk i hver av de røde fargene (da må et rødt ess spilles ut eller underspilles). Du kan være nødt til å etablere et kløverstikk før spillefører får etablert en rød konge i bordet til et avkast av en taper som vi ellers ikke kan hente når jeg kommer inn på det røde esset. Du kan være nødt til å spille ut trumf siden de andre fargene vil gi spillefører en favør (hvis han har en rød konge, for eksempel, eller hvis kløverbeholdningen er av en slik karakter at motparten må spille den for at spillefører skal få et nødvendig stikk i fargen).

Noen har aversjon mot trumfutspill - i alle fall når trumfutspill viser seg å være galt - men jeg er ikke i den kategorien. Hvis man er flink til å "time" trumfutspill, kan det være svært virkningsfullt. Her viste det seg å være galt med trumf ut da makker hadde kløver konge (uten esset) og blindemann hadde en konge som kunne godspilles i spilleførers singletonfarge til et viktig avkast (kløver).

Hvis du simulerer dette spillet x antall ganger med de gitt "faktaene", er jeg imidlertid ikke sikker på at trumfutspill kommer så dårlig ut. Bytter du for eksempel makkers ruter- og kløverbeholdning, vil kløver ut være favør, og kan være akkurat det som gir spillefører kontrakten.

Nei, slike spill lar jeg meg verken irritere eller skuffe over. Det som plager meg, er når jeg går bet i 3 grand etter å ha oversett en opplagt skvis, gir motparten et overstikk i 2 hjerter uten oppside for bet, ikke dobler motparten når magefølelsen (der var den igjen) tilsier det, passer en uklar krav/ikke-krav situasjon der vi stopper i delkontrakt istedenfor å melde slem, bruker for mye tid på et par motspill slik at sitsen avsløres for spillefører (etter et glimrende trumfutspill til tross for konge-dame i en sidefarge) og gjør feil på 5-trinnet et par ganger der den alternative aksjonen trolig er bedre. På slike spill er det all grunn til å arrestere meg, Snorre, eller nagle meg opp på korset om du foretrekker det.

Hilsen Boye

PS. Jeg spiller ikke sjelden ut en singel trumfhonnør (knekt eller dame) om jeg tror det er riktig. Senest under landslagssamlingen på Lindesnes i pinsen var singel spar dame det eneste betende utspillet mot 4 spar.

Totalt 4 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.