Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Norge - Polen i Senior

20 IMP på et spill!! 

Var det for tidlig på morgenen for Roald? Mange av oss hadde hoppet i ruter tidlig, men Roald valgte å ikke presse motparten. Han trodde kanskje det satt skeivt og at makker hadde noe i kløver? På det andre bordet så det ut som Norge gjorde rett da de meldte over stampen, men en lightnerdobling og kløver ut gjorde slutt på moroa!!                                   "også kløveren 3-0 med tre hos utspilleren da!!! Helv...."Hvem har kløverkongen?

Bridge når vi ser alle korta er en helt annen idrett enn det spillerne opplever. Kan du gå beit i 4sp med hjerter ut? 

Ja, og det er kanskje beste spilleplan til og med å gå beit. Rune Andersen spilte åpneren for kløverkongen og dro derfor en liten kløver mot knekten (!). Hvis vest har kongen må han stikk med den for å få for den og da er det to ruteravkast i nord. Motparten får ett i hjerter, ett i ruter og kløverkongen. Nå ble det beit når knekten ble stukket av kongen og ruter igjennom. På det andre bordet tok spillefører kløverkappen og ingen tenkte vel noe på at ti stikk  var unormalt? Har draget forsvunnet litt for Norge?

Det kan kanskje virke som det er safe å kappe kløveren siden ruterkongen er beskyttet. På en måte er det to ruteravkast, ett i kløver og et på hjerterkongen. Det hjelper lite fordi det er den tredje som forsvinner på hver sin hånd. Vest spiller selvsagt bare en kløver til eller hjerter når han er inne på kongen.


Kjør på, gutter!!


Jeg synes Roald og Helge var passive i minst to spill i innledningen, men så kom dette fine spillet. Mange hadde nok meldt i 1hj i vest, men Roald velger å doble for etterpå å vise som en sterk hånd med hjerter. I gamle dager hadde nord hoppa til 2sp og øst være ute av meldingsforløpet, men nå fikk Helge vist hjerter og litt kort på 1-trinnet. Nord spilte ut makkers farge, kløver, fordi han hadde jo ikke fått signaler om noe annet. 10 stikk til Norge når en spar forsvant på kløverkongen. På det andre bordet tok Rune "stampen" i 4sp, men ingen kunne jo vite at han bare kødda, så ingen bjelle og 100 ut. Dårlig gjort, makker!!

Jeg liker Peter sitt hopp til utgang. Denne gangen hadde makker utstyrt seg med honnører i hjerter og kløver, akkurat det han ikke skulle hatt. Flytt en av kongen til ruter, så er det fint spill for 4sp. Nå måtte spillefører ta seg helt ut for å gå bare ei beit. Neste gang utstyrer du deg med bedre honnører til makker, Rune Andersen!!!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.