Du har helt rett, Martin Reinertsen

fordi han har kommentert dette spillet som jeg skreiv om for noen dager side. Terje Aa melde 6kl og fikk ruter ut. Nå påstod jeg at 6kl kunne vinnes med hjerter ut, men var beit med ruter i start. Niks, sier Martin Reinertsen.Martin forteller at han spiller slik. Stikker med ruteresset og tar for spar kongen. Så kløver til kongen og på sparesset kastes en hjerter. Nå er det klart for fem ganger trumf til og stillingen før den siste er slik:Den siste kløveren og du ser at vest er ferdig. Han kan ikke kaste hjerter fordi da står bordets EJ. Derfor må han kaste ruterdamen og da forsvinner hjerterknekten i bordet.  (Vest kan godt ha en spar i posisjonen over, men da må den kastes nå). Når vest sitter igjen med singel ruterkonge, spilles "bare" en ruter fra hånda og spillefører vinner de to siste.

Dette ser kanskje litt skrivebordsaktik ut, men faktisk ikke umulig å klarer for en spiller av Terje Aa sitt kaliber. At vest skal ha KD i begge rødfargene er vel til og med nesten sannsynlig etter meldingsførløpet.

_______________________________________________________________________

Flere tanker fra Thailand

Av Baard Olav Aasan

Jeg ser med interesse på dine kommentarer.
 
Hvis du mener at en treningskamp som dette skal være prikkfri så trenger en vel ikke noe trening? Det er i slike kamper at en får belyst problemstillinger som en ikke har tenkt på før. Og dette er en problemstilling som krever litt mer enn å si at 1KL 3SP er 1444 og krav til utgang. Jeg vil gjerne belyse hvordan jeg ser på dette. (Kortene er i artikkelen under denne)
 
Hvis  vi starter med åpningshånden, så er det en NT åpning med single hjerter.
  
  • Hvis vi tar vekk spar konge… så er det også en ok hånd for 1KL. Axxx-x-Jxxx-AQJx
  • Hvis vi får 3SP på andre siden nå… så vil vi nok ikke si 3nt… Vi melder 4KL, gjør vi ikke?
  • Vi kan ikke ta sjansen på at det er 9 stikk i NT med bare en stopper i sp…
 
Det er en god sjanse for å ende opp i 6kl nå også.  Det er veldig mange ender opp i 3NT, rett og slett fordi det er vanskelig å vise hendene når en starter på 1trinnet å melde.
 
Roar og Asbjørn har helt sikkert forbedret seg på dette nå og melder 4KL på åpningshånden isteden for 3NT.  Det doble sparholdet var en distraksjon som Roar ble grepet av.
Trening er godt å ha, da er det lov å gjøre slike ting.
  
Jeg har et annet eksempel på noe jeg undrer meg sterkt på.
  
AJ9 - Axxx - AK - T9xx

En straight og grei NT åpning med 4 stikk på hånden og vi åpner 1NT
Makker sier 2HJ overføring
Superaksept eller ikke?
Det er en 7tapers hånd med 3kort trumf, og etter min mening ser ikke dette ut som en superaksept hånd, selv om vi ikke bruker følgende:
I systemblekka ser vi at 1NT - 2KL, 2RU/HJ-2SP er en invitt med 5kort spar, kan være en lett invitt, Ikke krav
 
Ok,bort med superaksept
1NT-2HJ
2SP-4SP

Opps!! Makker har en mild sleminvitt i SP og nå forandrer hånden seg veldig Vi vet minst 9 trumf og vi sitter med bare kontroller…
Vi frister makker med 5RU, og får 5SP fra andre siden med følgende kommentar.
 
- Dette meldingsforløpet finnes ikke!
Ok, 5SP med 12 stikk ble resultatet.
  
Og jeg må bare spørre, hvordan skal det meldes unge Lie? Kjenner du ikke ditt eget system? Det var bare ved superaksept at det var en sleminvitt eller noe sånt… Men superaksept til sp med systemopsettet finnes vel ikke? Overføring til SP er stopp eller krav til utgang…
 
Jaja, sånn går no dagan
 
BOA