Hvem skal melde Blackwood?

Spillet under ser ut som et lett spill der "alle" enkelt bør klare å komme til 7sp. I gårsdagens landslagstrening synes jeg ikke alle parene takla spillet helt bra. Nils og Terje hadde full kontroll, blant annet fordi paret så tidlig hvem som skulle gå i Blackood, nemlig nord.Flere par meldte likt et stykke, men på minst et bord gikk syd i Blackwood. Uansett hva makker svarer, vil han ikke kunne vite om det står storeslem. Det vil ikke være plass til å undersøke om de andre tre fargene er tapsfrie. Gitt at en ikke vil spille storeslemmer som står på en kapp, kan det meget godt være at ruteren må løses med f.eks Kxx mot EKn10x. Syd vil selvsagt kunne invitere til storeslem med både 5NT og kanskje også en farge på 6-trinnet. 

Se hvor mye bedre det er hvis nord melder Blackwood. Han trenger to nøkkelkort og kan få spurt etter tredjekontroll i hjerter. Helt uproblematisk, så derfor melder Nils i nord 4NT i stedet for å cuebidde hjerteren og "tvinge" makker til å melde 4NT.

________________________________________________________________

Ida og Gunn løste spillet på denne måten, der 3hj er singelton og sparstøtte.